Siostry Terezjanki

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Zgromadzenie Sióstr
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus


Nasza Patronka:

Święta Teresa urodziła się 02.01.1873 r. w Alencon (Francja) jako ostatnia z dziewięciorga dzieci Zelii Guerin i Ludwika Martin. Rodzice byli ludźmi pobożnymi i doświadczonymi przez cierpienie - wcześniej stracili już czwórkę dzieci. Zelia zachorowała na raka i zmarła 28.08.1877 r. Gdy Teresa skończyła 8 lat, rozpoczęła naukę w szkole sióstr benedyktynek. 13.05.1883 r. została uzdrowiona z ciężkiej choroby za pośrednictwem Matki Boskiej Zwycięskiej. 29.05.1887 r. Teresa poprosiła tatę o pozwolenie na wstąpienie do Karmelu. Mimo piętrzących się trudności w końcu zrealizowała pragnienie i 09.04.1888 r. wstąpiła do Karmelu w Lisieux. Rok później - 10.01 rozpoczęła nowicjat. W ceremonii obłóczyn uczestniczył jej tata, który był już poważnie chory. 8 września 1890 r. złożyła swoje śluby zakonne. W 1891 r. odkryła "małą drogę dziecięctwa duchowego". 29.07.1894 r. umarł jej tata. Pod koniec roku matka Agnieszka poprosiła ją, by spisała wspomnienia z dzieciństwa. W następnym roku Teresa ofiarowała się miłości miłosiernej Boga oraz została duchową siostrą kleryka, który przygotowywał się do wyjazdu na misje. Napisała rękopisy "A", "B" i "C" które stanowią autobiografię świętej, opublikowane po jej śmierci. Nocą w Wielki Piątek 1896r. pojawił się pierwszy krwotok z płuc. Niedługo później przeżyła noc wiary. Zmierzając ku śmierci zawierzyła się Jezusowi, przeżywając z Nim swoją drogę cierpienia. 30 września 1897 r. umarła w ekstazie miłości. W 1997 r. ogłoszono ją Doktorem Kościoła.

" Ja nie umieram, wstępuję w życie "
/Św. Teresa od. Dz. J./

Formacja w naszym Zgromadzeniu

Postulat
"Podczas trwania postulatu kandydatki ćwiczyć się będą w różnych zajęciach właściwych Zgromadzeniu, ażeby tym sposobem mogły poznać życie, które zamierzają obrać sobie na zawsze. Postulantki uczestniczą w wyznaczonych ćwiczeniach zakonnych i stopniowo są wprowadzane w atmosferę życia zakonnego "
Nowicjat

To podstawowy okres całej formacji, ma na celu dokładne rozpoznanie powołania właściwego naszemu Zgromadzeniu, doświadczenie życia we wspólnocie terezjańskiej, uformowanie umysłu i serca duchem Zgromadzenia. Trwa 2 lata. Okres nowicjatu ma przygotować siostry do poświęcenia się Bogu przez ślubowanie rad ewangelicznych i życia we wspólnocie terezjańskiej. Siostry przyjmują za swoją - drogę dziecięctwa duchowego, ufnie powierzają się wstawiennictwu Ojca Założyciela oraz uczą się szacunku dla historii Zgromadzenia i odpowiedzialnego zaangażowania się w jego rozwój.Juniorat

Po ukończeniu nowicjatu siostry składają profesję (śluby zakonne) na jeden rok, a następnie ponawiają ją co roku. Okres profesji czasowej trwa 5 lat. Juniorat jest kontynuacją dojrzewania ludzkiego i zakonnego, czyli dalszego kształtowania tożsamości osobowej, konsekrowanej i terezjańskiej. To czas pogłębienia osobowej więzi z Bogiem, a w związku z tym pełniejsze życie darem konsekracji zakonnej, realizowanym w konkretnej rzeczywistości życia codziennego. To czas wzrostu osobistej odpowiedzialności za rozwój własnego powołania, czas w którym ujawnia się charyzmat osobisty sióstr, zakorzeniony w charyzmacie Zgromadzenia. Kończy się złożeniem profesji wieczystej.


Profesja wieczystaZałożyciel Zgromadzenia
Ks. Bp A.P. Szelążek

Urodził się 01.08.1865 r. w Stoczku Łukowskim na Podlasiu. Gdy miał dwa lata zmarła mu mama. Z domu rodzinnego wyniósł głębokie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Różaniec pozostał ulubioną jego modlitwą. W szkole należał do wyjątkowo zdolnych i pracowitych uczniów. Wcześnie odczuł powołanie do stanu kapłańskiego i już jako 18 letni młodzieniec wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku. Po otrzymaniu święceń kapłańskich, Ks. A. Szelążek, przez trzy lata pracował w Płocku, skąd wyjechał do Akademii Duchownej w Petersburgu. Ukończył ją z tytułem magistra teologii w zakresie prawa kanonicznego. Ks. A.P. Szelążek został konsekrowany na Biskupa pomocniczego w Płocku, a w 1925 r. na Ordynariusza diecezji łuckiej. Uczestniczył w uroczystościach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wyrazem duchowej więzi i czci był wybór św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Patronkę Diecezji Łuckiej oraz założenie Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Był zawsze do dyspozycji kapłanów, ale także i osób świeckich. Interesował się ich rodzinami i życiem religijnym. Szczególnie służył im posługą sakramentalną. Czas przeznaczony na wypoczynek często spędzał w konfesjonale. Druga wojna światowa przerwała normalny ciąg pracy. Diecezja Łucka znalazła się poza granicami Polski. Za wierność Kościołowi i Ojczyźnie, 80 letni Ks. Bp został aresztowany i osadzony w więzieniu w Kijowie. Został zwolniony po interwencji papieża Piusa XII. W 1946 r. wrócił do Polski. Po krótkim pobycie w Kielcach osiadł na stałe w Zamku Bierzgłowskim koło Torunia. Tam spędził ostatnie chwile życia. Zmarł 9 lutego 1950 r.Krótka historia
naszego Zgromadzenia


Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus erygowano w Łucku na Wołyniu 01.08.1936 r. W ciągu trzech lat pracy wychowawczej, katechetycznej i społeczno-religijnej, głównie na terenie diecezji łuckiej, Zgromadzenie rozwinęło się bardzo szybko, posiadając jeszcze przed wybuchem wojny 9 domów. Siostry prowadziły szkołę, internaty, organizowały kursy dokształcające dla młodzieży. Oprócz działalności katechetycznej w szkołach i przy parafiach swoją troską apostolską otaczały także różne grupy religijne (np. Róże św. Tereski) oraz młodzież zrzeszoną w Akcji Katolickiej. W czasie wojny siostry heroicznie służyły pomocą chorym, więźniom, kapłanom, studiującym potajemnie klerykom i prześladowanym Żydom. W latach 1943-45 siostry zostały wysiedlone z Wołynia na Ziemie Odzyskane i praktycznie na nowo rozpoczynały swą działalność w nowych granicach Polski. Bezpośrednio po wojnie pracowały w szkołach, przy parafiach, prowadziły sierocińce, dom dla starszych osób, włączały się w organizowanie kolonii dla dzieci z ubogich rodzin. W czasie komunistycznego totalitaryzmu szereg domów - w Parczewie. Ścinawce Dolnej. Ostródzie - zajęły władze państwowe i "Caritas". Pomimo różnorakich trudności działalność katechetyczna, jako najważniejsze dzieło zlecone Zgromadzeniu przez Założyciela, była nadal kontynuowana. Wspólnoty rozwijały się i powstawały nowe placówki. Dnia 19.11.1993 r. Stolica Apostolska zatwierdziła Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus jako instytut zakonny na prawie papieskim.

Aktualnie w parafii posługują następujące Siostry:
s. Aneta - Zespół Szkół Nr 2 (Ekonomik), Siostra jest animatorką przygotowującą młodzież do sakramentu bierzmowania;)
s.
– Zespół Szkół Publicznych Nr 1
s. Angela (przełożona Sióstr) Szkoła Podstawowa Nr 3. Ponadto Siostra opiekuje się scholą dziecięcą

s. Nikodema – Zespół Szkół Nr 1 (Rubinek). Siostra ma pod opieką scholą młodzieżową i jest animatorką przygotowująca młodzież do sakramentu bierzmowania;)
O piękno i wystrój kościoła troszczy się s. Samuela
O to, by Siostry miały siły do pracy troszczy się s. Judyta
Całość funkcjonowania domu s. Katarzyna powierza Bogu ofiarowując swoje cierpienie i modlitwę.

 

Siostry Terezjanki
ul. Kościuszki 39
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 029/6440910
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.