Pielgrzymka dzieci i ministrantów do Rostkowa

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

„Gra o Miłość” Rostkowo 2010.

Odnaleźć Jezusa, wypełniać wolę Bożą – to cele życiowe , którymi w swym krótkim bo niespełna 19-letnim życiu kierował się pochodzący z Rostkowa opodal Przasnysza św Stanisław Kostka –patron dzieci i młodzieży. Szesnastowieczny święty ,pochodzący z możnej rodziny kasztelana zakroczymskiego nie zawahał się porzucić dotychczasowego życia dla Chrystusa ,gdy ciężko zachorowawszy miał dwie wizje - w pierwszej św. Barbara z dwoma aniołami przyniosła mu Komunię św,  w  drugiej  Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochylała się nad nim składając mu w ramionach dzieciątko. Rano wstał zdrowy, pałając gorącym natchnieniem wstąpienia do zakonu Jezuitów. Dokonał  tego pomimo sprzeciwu rodziców idąc za głosem Pana. Jego  relikwie znajdują się w Rzymie w kościele św Andrzeja na Kwirynale. Kanonizacja św. dokonała się w 1726r  przez papieża Benedykta XII. Dwieście lat później część relikwii sprowadzono do Polski. Od 1983r  z  Przasnysza do Rostkowa (ok. 6 kilometrów) wyruszają  pielgrzymki  młodzieży.

18 września 2010 odbyła się XXVIII  Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży.  Hasłem pielgrzymki była „gra o Miłość”- coraz częściej bowiem  dziecko XXI wieku  przekłada swoje życie codzienne na świat gier komputerowych wplatając do języka  sytuacje i słownictwo z tychże.  Za  przyczyną  ks. Stanisława Kućmierowskiego do Przasnysza i Rostkowa udała się z naszej parafii liczna bo ponad 50-osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami.

Parę minut po godzinie 8 rano, pobłogosławieni przez  proboszcza ks.Jana Okółę wyruszyłiśmy autokarem do Przasnysza by tam – na placu obok kościoła farnego (miejsce chrztu św Stanisława) uformować wspólnotę z innymi pielgrzymami i wspólnie wyruszyć do Rostkowa.

Trasa pielgrzymki biegła ulicami Przasnysza, a następnie polnymi drogami  stanowiącymi historyczny szlak św Stanisława - tą drogę pokonywał św. Stanisław  krocząc do przasnyskiej świątyni,l ub do szkoły.

Już na początku pielgrzymi dzieciaki zauważyły wyjątkową liczebność zgromadzenia. Jak okiem sięgnąć grupy przed i za nami wydawały się nie kończyć. Tak wiedzeni atmosferą modlitwy pokonaliśmy kilkukilometrową odległość by po godzinie znaleźć się w Rostkowie. Jak się okazało cała pielgrzymka liczyła około 5 tysięcy uczestników z 10 diecezji. Punktualnie o godz 13 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył J.E biskup Libera ,a homilię wygłosił ks. prałat Zbigniew Jaroszewski z Myszyńca. Podkreślił on szczególną rolę codziennej modlitwy, również  w życiu dziecka. Bardzo  retorycznie zabrzmiały słowa: ’’Być może jest tak, że masz czas na wszystko a zapominasz o porannej lub wieczornej modlitwie. A przecież to Twoja rozmowa z Chrystusem, Twoja droga do świętości” .Zgromadzonym na placu celebry dzieciom, ale także ich opiekunom zapadły w pamięci słowa o tym, że św Stanisław był takim jak inne dzieci. Poprzez codzienną modlitwę nauczył się pełnić wolę Bożą, wygrał „grę o Miłość” czyli grę o zbawienie. Już po Eucharystii, wychodząc  z placu celebry nasza grupa znalazła się w pobliżu świątyni.Tam spotkaliśmy miejscowego ks proboszcza, a  następnie ku naszemu zdumieniu i radości  ks. biskupa Liberę, który pobłogosławił naszą grupę i opiekunów dziękując za przybycie i modląc się o szczęśliwy nasz powrót  do Ostrowi.

A. Parzych