Ustanowienie lektorów 19.06.2011

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

W dniu 19 czerwca w naszej parafii ks. bp. Tadeusz Bronakowski ustanowił 21 nowych lektorów.

Do zadań lektora należy:

- wierna służba Słowu Bożemu;

- angażowanie się w sprawy Kościoła;

- współpraca w dziele apostolstwa;

- wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewagelii);

-wykonywanie psalmu;

- zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;