Pilgrzymka wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym "Miłosierdzie" do Łagiewnik 24-25.09.2011

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Miłosierdzie" obchodzi w tym roku 10 rocznicę powstania. Z tej to okazji została zorganizowana pielgrzymka dziękczynna do Łagiewnik w dniach 24-25 września. Łagiewniki to miejsce szczególne dla wspólnoty- centrum kultu Miłosierdzia Bożego oraz miejsce życia i śmierci apostołki Bożego Miłosierdzia - świętej siostry Faustyny. Pragnieniem naszym było właśnie tutaj podziękować Panu Bogu za dar wspólnoty oraz zawierzyć Mu nas, nasze rodziny i wspólnotę Miłosierdzie na kolejne lata.

Pielgrzymka obejmowała również inne miejsca- Kraków, a w nim zabytkowy Rynek z kamieniczkami, Sukiennicami, Kościołem Mariackim; Wawel z Katedrą, kryptę z grobem pary prezydenckiej; nie mogliśmy też ominąć Collegium Maius oraz ul. Franciszkańskiej 3. Poza tym zwiedziliśmy też Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i obóz koncentracyjny w Oświęcimiu i Brzezince.
Radością dla nas była obecność pośród nas opiekuna wspólnoty- Ks. Arkadiusza, który wziął na siebie ciężar organizacyjny całej wyprawy.
Teraz z ufnością możemy wkraczać w kolejne dziesięciolecie trwania we wspólnocie Miłosierdzie.