Musical Bożonarodzeniowy 5.1.2012r.

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

W święto Objawienia Pańskiego, w naszej parafii odbył się musical bożonarodzeniowy pod tytułem „Początek”. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli członkowie ostrowskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a reżyserem Piotr Trentowski, uczeń maturalnej klasy w LO im. Kopernika. Ze względu na specyficzną formę przedstawienia należało skompletować muzycznie utalentowaną obsadę, jak się jednak okazało, Ostrów i jej okolice obfitują w młode talenty. Przygotowania zajęły dwa miesiące. W tym czasie powstał scenariusz złożony z 15 tekstów Marka Bożykowskiego i 3 piosenek znanego barda Marka Kaczmarskiego. Muzykę napisał i nagrał Piotr Trentowski z pomocą Karola Trentowskiego i Michała Swaczyny. W miarę powstawania kolejnych utworów reżyser spotykał się i pracował z poszczególnymi solistami i chórem. Nie mniejszą pracę wykonała grupa taneczna, na czele której stanęli odpowiedzialni za choreografię Kinga Pochmara i Bartek Skalik. Próby tańca odbywały się w pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury oraz Sceny „Kotłownia” dzięki otwartości dyrektorów tych placówek. Tancerze poświęcili całe ferie świąteczne na tworzenie i doskonalenie układów. Nagłośnieniem i światłami zajęła się firma Newton Sound. Po Świętach Bożego Narodzenia rozpoczęły się codzienne spotkania w kościele, po wieczornej Mszy Świętej, podczas których wszystkie ogniwa zostały stopniowo ułożone w całość. Patronat nad Musicalem objął Dziekan, Proboszcz parafii pw. WNMP w Ostrowi Maz. ks. Jan Okuła. Nad przygotowaniami do Musicalu czuwał ksiądz Paweł Szabłowski, opiekun grupy KSM. Musical miał miejsce 6 stycznia i zgromadził w kościele dużą liczbę osób. Podobna ilość widzów zobaczyła przedstawienie następnego dnia. W musicalu wzięło bezpośredni udział około 60 osób. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu twórców, „Początek” okazał się sukcesem. Ostrowska młodzież zaprezentowała historię narodzin Chrystusa ze swojego punktu widzenia, odbiegając od utartego schematu przedstawień bożonarodzeniowych. Artyści włożyli w to przedsięwzięcie wiele pracy i serca, co z całą pewnością doceniła ostrowska publiczność.

Alicja Bauer, IIIg LO im. Kopernika