Dożynki Diecezjalne

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

       Dożynki, Święto Plonów, to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Obchodzone jest ono zwykle w jedną z niedziel września po zakończeniu żniw. W tym roku Diecezjalne Dożynki miały miejsce w Łapach w Parafii św. Krzyża św. w niedzielę 23 września. Nasza parafię reprezentowali mieszkańcy wsi Pałapus.

Ceremoniom dożynkowym przewodniczą Starosta i Starościna dożynkowi. Najpierw wnoszone są wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów. Następnie Starosta i Starościna wręczają bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów Gospodarzowi dożynek. Gospodarzem najczęściej jest kapłan (biskup), lub przedstawiciel lokalnej administracji państwowej. Następnie składane są symboliczne dary z najnowszych plonów, przetwory mięsne, owoce – często stanowią one wystawę osiągnięć lokalnych rolników. Następnie dprawiana jest Msza św. dziękczynna za zebrane plony. Dożynki kończy najczęściej festyn.

 

Dziękujemy mieszkańcom wsi Pałapus za przygotowanie wieńca dożynkowego i udział w uroczystościach w Łapach.

ks. Stanisław