Dekanalne spotkanie ministrantów 23.11.2012r.

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Wspólnota ministrancka – dekanalne spotkanie.

Ministranci w zgromadzeniu liturgicznym pełnią bardzo ważną funkcję. Są tymi, którzy stoją najbliżej ołtarza Chrystusowego. Służą przede wszystkim Panu Bogu, kapłanowi i wiernym podczas sprawowaniu Mszy świętej, przygotowują dary ofiarne, towarzyszą przy udzielaniu Komunii, dają ludziom znaki dzwonkami.

Ministranci przez swoją służbę wskazują, że liturgia sprawowana w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, ale i całej wspólnoty parafialnej, wszystkich wiernych. Z tego też względu, aby mogli dobrze, sumiennie i z wiarą wypełniać swoje obowiązki potrzebują właściwego przygotowania. Uczestniczą w zbiórkach, różnych spotkaniach, wyjazdach.

W sobotę 24 listopada w naszej parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Maz. odbyło się dekanalne spotkanie ministrantów.  Miało ono charakter informacyjno  –  formacyjny. Prowadził je ks. Dawid Rosiński - Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza. Spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 12:00 wspólną modlitwą i zawiązaniem wspólnoty. Po czym, ks. Dawid w krótkiej katechezie przypomniał o roli i funkcji ministranta.  Podkreślając, że ministrant ma być tym, który świeci przykładem i kulturą wobec całego zgromadzenia liturgicznego. Została zaprezentowana również strona internetowa Liturgicznej Służby Ołtarza naszej Diecezji. Oglądając galerię ze zdjęciami niektórzy z naszych ministrantów mogli zobaczyć tam siebie. Gdyż były tam zdjęcia z III Diecezjalnego Konkursu Liturgicznej Służby Ołtarza, który odbył się w czerwcu w Zambrowie, a w którym to nasi ministranci brali udział i zajeli I miejsce przegrywając tylko jednym punktem. Po przerwie udaliśmy się do kościoła na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź i Mszę św., której przewodniczył ks. dziekan Jan Okuła. Podczas spotkania nie zabrakło też czasu na wspólne rozmowy i coś słodkiego przy herbacie.

W sobotnim spotkaniu formacyjny wzięli udział ministranci z naszej parafii oraz ministranci z parafii z naszego dekanatu: z Jasienicy, z Nawrócenia św. Pawła w Małkini i z Opatrzności Bożej w Ostrowi Maz.

Ks. Stanisław Kućmierowski