Rekolekcje Ewangelizacyjne - 29 listopada 2 grudnia 2012r.

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Ś w i a d e c t w o   u c z e s t n i c t w a   w   rekolekcjach ewangelizacyjnych  w par. Opatrzności  Bożej w Ostrowi Maz.

W dniach 29 listopada  do 2 grudnia 2012 roku  uczestniczyliśmy w rekolekcjach ewangelizacyjnych w parafii Opatrzności Bożej przy ulicy Małkińskiej, prowadzonych przez moderatora rejonu Ostrów Maz. Ks. Andrzeja Muzyczaka z aktywnym udziałem ks. Marcina Wasielewskiego, który głosił homilie ukierunkowane na pogłębienie wiary małżonków, wskazujące drogę, którą małżonkowie powinni  wspólnie kroczyć  ku świętości. Integralną częścią rekolekcji każdego dnia po Eucharystii były tematyczne konferencje, wzbogacone prezentacjami multimedialnymi, głoszone przez parę rejonową rejonu łomżyńskiego – Agnieszkę i Jacka Frydrychów.

Każdy dzień rekolekcji kończył się adoracją Najświętszego Sakramentu, wspólnym dziękczynieniem małżonków za obecność Chrystusa wśród nas.

Rekolekcje były dla nas kolejną lekcją, jak szukać sposobu na dobre życie w małżeństwie i rodzinie, jak z miłością iść za Jezusem; umocniły naszą więź  małżeńską i dostarczyły bardzo głębokich przeżyć duchowych.

Pragniemy gorąco podziękować  wszystkim, którzy mieli swój udział w zorganizowaniu  tej uczty duchowej: moderatorowi rejonowemu ks. Andrzejowi, ks. Marcinowi, Agnieszce i Jackowi, że tak umiejętnie potrafili poruszyć nasze serca i przemawiać do naszych sumień. Serdecznie dziękujemy też wszystkim parom małżeńskim z rejonu ostrołęckiego za głoszone przez nich świadectwa, że można pięknie żyć w małżeństwie dzięki  jedności z  Jezusem – naszym Panem i Zbawicielem. Jesteśmy pełni uznania dla diakonii muzycznej za piękną oprawę Eucharystii i oczywiście wielkie dzięki składamy parze rejonowej – Małgosi i Januszowi Świderskim  za to, że czuwali nad całością tego przedsięwzięcia.

Chwała Panu za to, że dwa lata temu wskazał nam drogę do Domowego Kościoła. Każde rekolekcje i spotkanie z Domowym Kościołem sprawiają, że nasze życie małżeńskie jest coraz piękniejsze pomimo upływu lat. Coraz łatwiej potrafimy radzić sobie z trudnościami, które niestety nas nie omijają, ale nasza wiara daje nam siłę i pewność, że idąc za Jezusem  niczego nie musimy się lękać.  Nauczyliśmy się ufać Panu i  to daje nam radość życia.

Chwała Panu.

Krystyna i Józek