Rekolekcje Wielkopostne

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

W dniach 3, 4, 5 i 6 marca miały miejsce rekolekcje Wielkopostne. Prowadził je ks. Tomasz Grabowski z Łomży, dyr. Diecezjalnego Muzeum w Łomży.

Były czasem odnowienia naszej indywidualnej relacji z Bogiem. Przybliżały nam postaci ludzi, którzy poszli za Chrystusem i otwierały nasze oczy na piękno wiary. Ukazując, że człowiek jak istota cielesno-duchowa jest ukierunkowany już ze swej natury na spotkanie  z Bogiem.

ks. Stanisław