13.05.2013 Bierzmowanie

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie:

- namaszczenia olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,

- nałożenia ręki biskupa na jego głowę,

- słów: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Jakie skutki sprawia bierzmowanie? udoskonala łaskę chrztu, głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem, pomnaża w nas dary Ducha Świętego, udoskonala naszą więź z Kościołem, umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Dlaczego bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu? Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.

ks. Stanisław