Ogłoszenia z roku 2014

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Ogłoszenia parafialne, 26października 2014

1. Dzisiaj w naszej parafii uroczyste obchody męczeńskiej śmierci bł. Jerzego Popiełuszki - kapłana. Godzina 17.30 – pokaz multimedialny o bł. Jerzym. Godz. 18.00 złożenia kwiatów pod pomnikiem uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jerzego, następnie Msza św., otwarcie wystawy oraz oddanie czci relikwiom błogosławionego. W naszym kościele będziemy mieli na stałe relikwie bł. Jerzego Popiełuszki kapłana - męczennika. Organizatorami uroczystości są: nasza parafia i Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Ostrowi Mazowieckiej. Patronat nad uroczystościami objął Ks. Biskup Janusz Stepnowski – Pasterz Diecezji. On też będzie przewodniczył uroczystościom.

2. Wystawa o bł. Jerzym będzie u nas dwa tygodnie. Indywidualnie, jak też w zorganizowanych grupach dzieci i młodzieży będzie można bliżej zapoznać się z życiem, działalnością i śmiercią błogosławionego kapłana – męczennika. W kaplicy Matki Bożej jest też wystawa konkursowych prac dzieci o błogosławionym ks. Jerzym.

3. Dzisiaj nabożeństwo październikowe będzie po Mszy św. o godz. 15.00.

4. We wtorek kończymy nabożeństwo październikowe dla dzieci o godz. 17.30. od środy zapraszamy dzieci z rodzicami na nabożeństwo październikowe po Mszy św. o godz. 18.00.

5. We wtorek 28 października Święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Jest to dzień imienin Biskupa Tadeusza Bronakowskiego i Biskupa Seniora Tadeusza Zawistowskiego. Módlmy się za Solenizantów o Dary Ducha Świętego w ich Apostolskim posługiwaniu.

6. W sobotę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek nabożeństw następujący: Msze św. będą odprawiane w godzinach: 7.00; 9.00, suma o 11.00 po sumie procesja na cmentarz grzebalny. W kaplicy cmentarnej nabożeństwo różańcowe za zmarłych, po nim procesja po cmentarzu. W procesji uczestniczyć będą: Ks. kan. Marek Gruda z parafii Opatrzności Bożej i Ks. pułkownik Sławomir Niewęgłowski z Komorowa. Wieczorem Msza św. o godz. 18.00.. Dnia 1 listopada nie będzie Mszy św. o godz. 12.30 i 15.00.

7. 2 listopada Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, inaczej Dzień zaduszny. Porządek Mszy św. w kościele następujący: 7.00; 9.00 (Msza św. z Jutrznią za zmarłych); 11.00 i 18.00 (Msza św. z Nieszporami za zmarłych). O godz.12.30 zostanie odprawiona Msza św. za wszystkich zmarłych w kaplicy cmentarnej, a po Mszy św. procesja różańcowa po cmentarzu. W niedzielę 2 listopada nie będzie Mszy św. o godz. 15.00.

8. W tym tygodniu I Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo po Mszy św. godz. 7.00 i 18.00.

9. W niedzielę 2 listopada w godz. 16.00-17.00 czuwanie modlitewne przy Najświętszym Sakramencie Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej oraz Koła Żywego Różańca przy tej wspólnocie. Zapraszamy.

10. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej po raz kolejny organizuje „Studium Życia Rodzinnego”. Zainteresowanych narzeczonych i małżonków zachęcamy do uczestnictwa. Więcej ionformacji w gablocie z ogłoszeniami.

11. Przyjmujemy prośby o modlitwy za zmarłych, zarówno w wypominkach rocznych, jak i w nowennie różańcowej.

12. Nowennę różańcową za zmarłych rozpoczniemy w poniedziałek – 3 listopada. Będzie ona trwała do 11 listopada włącznie. Nowenna rozpoczynać się będzie o godz. 17.00. Bezpośrednio po niej Msza św.

13. Uprzejmie Prosimy, by przy porządkowaniu grobów śmieci zanosić do pojemników – nie zostawiać przy alejkach ani na innych grobach. Cmentarz należy do miejsc sakralnych. Należy się zatem na nim godnie zachowywać. Nie należy palić papierosów, ani wprowadzać psów.

14. W tym roku 1 i 2 listopada w godz. 9.00 – 15.00 na naszym cmentarzu grzebalnym przeprowadzimy zbiórkę na renowację zabytkowych nagrobków na naszym cmentarzu i na utrzymanie cmentarza. Kwestować będą członkowie parafialnej grupy „Rycerze Kolumba”. Będą oni posiadać identyfikatory z pieczęcią parafialną i podpisem ks. Proboszcza.

15. Zachęcamy do czytania naszego Głosu Katolickiego. Ciekawe artykuły rodzinie m.in.: „Kościół zawsze za dobrem rodziny”, „Dom na skale”, „Czym różni się małżeństwo od rodziny”.

29 Niedziela zwykła, 19.10.2014 r. Ogłoszenia

1. Dzisiaj Niedziela Misyjna. W naszej parafii gościmy Misjonarzy Oblatów Maryi- kapłana i brata. Jako pomoc misjom będziemy mogli nabyć kalendarz misyjny na 2015 rok, po każdej Mszy św. przed kościołem. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę przeznaczone na misje.

2. We wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie z animatorami przygotowującymi młodzież do sakramentu bierzmowania.

3. W środę 22 października wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II. Świętego Papieża Jana Pawła II prośmy o wstawiennictwo w naszych osobistych intencjach. Bogu Wszechmogącemu, przez niego, polecajmy naszą Ojczyzną i Kościół w Polsce.

4. W sobotę 25 października w Łomży 2.Diecezjalna Pielgrzymka Przedsiębiorców i Pracodawców do Matki Bożej Pięknej Miłości w Katedrze Łomżyńskiej. Początek o godz. 10.00 Mszą św. w katedrze, następnie konferencja „Etyka – Biznes – Powołanie” w Auli Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich. Szczegółowy program w gablocie.

5. W sobotę 25 października w naszym kościele o godz. 10.00 pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 12.30 Msza św. w intencji małżonków obchodzących w tym roku Jubileusz 50- lecia małżeństwa

7. W przyszłą niedzielę 26 października w naszej parafii uroczyste obchody męczeńskiej śmierci bł. Jerzego Popiełuszki - kapłana. Godzina 17.30 – pokaz multimedialny o bł. Jerzym. Godz. 18.00 złożenia kwiatów pod pomnikiem uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jerzego, następnie Msza św., otwarcie wystawy oraz oddanie czci relikwiom błogosławionego. W naszym kościele będziemy mieli na stałe relikwie bł. Jerzego Popiełuszki kapłana - męczennika. Organizatorami uroczystości są: nasza parafia i Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Ostrowi Mazowieckiej. Patronat nad uroczystościami objął Ks. Biskup Janusz Stepnowski – Pasterz Diecezji. On też będzie przewodniczył uroczystościom.

8. Wystawa o bł. Jerzym będzie u nas dwa tygodnie. Indywidualnie, jak też w zorganizowanych grupach dzieci i młodzieży będzie można bliżej zapoznać się z życiem, działalnością i śmiercią błogosławionego kapłana – męczennika.

9. W przyszłą niedzielę nabożeństwo październikowe będzie po Mszy św. o godz. 15.00.

10. Zbliża się miesiąc listopad – można zamawiać modlitwy za zmarłych – zarówno roczne, jak i w nowennie różańcowej. Pamiętajmy w modlitwie przed Miłosiernym Bogiem, o naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata. Modlitwa jest wyrazem wdzięczności za ich życie i dobro, z którego my korzystamy, oraz naszym zatroskaniem o ich zbawienie.

11. Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - nie można dokonywać samowolnie prac na cmentarzu. Zabronione jest uszkadzanie drzewostanu i krzewów. Za to grożą ogromne kary.

12. Prosimy o porządkowanie grobów. Śmieci zanosimy pojemników do tego przeznaczonych. Nie zostawiamy przy alejkach, ani na innych grobach.

13. Na tych grobach rodzinnych, na których są nieczytelne napisy dotyczące zmarłych pochowanych w grobie lub takich napisów nie ma – prosimy o ich uzupełnienie lub odnowienie. Takie groby nie są ujęte w inwentaryzacji ze względu na brak danych.

14. Kto jeszcze nie złożył „Deklaracji dysponenta grobu”, niech uczyni to jak najszybciej. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z opieki nad grobem.

15. Bóg zapłać za ofiary złożone na remont parkanu: od Koła Różańcowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus i dwie indywidualne.

16. Organista Pan Andrzej Wróblewski osobiście roznosi już opłatki na stół wigilijny. Gdyby ktoś go nie rozpoznał – okaże on zaświadczenie od Księdza Proboszcza. Opłatki są poświecone. Gdyby ktoś inny roznosił opłatki, prosimy nie przyjmować, są bowiem ludzie, którzy na różne sposoby pragną wyłudzić pieniądze.

17. Zapraszamy serdecznie chłopców ze szkół podstawowych do posługi ministranckiej. Ta piękna posługa umacnia wiarę, formuje młodego człowieka, uczy dobrych relacji we wspólnocie. Prosimy rodziców by zachęcili swoich synów do ministrantury.

18. W ramach jesiennej zbiórki na nasze seminarium: Podborze złożyło warzywa, Pałapus ofiarę pieniężną, Pan Marek Gutowski z Gut - Bujno ziemniaki, złożono dwie ofiary indywidualne pieniężne. Prosimy o wsparcie naszego seminarium poprzez produkty rolne z wiosek. Można też złożyć ofiarę pieniężną. Zbiórkę kończymy 28 października.

19. Dzisiaj w kościołach liczenie wiernych. Przy wyjściu z kościoła liczyć będą ministranci. Prosimy o wychodzenie bez pośpiechu, by umożliwić zliczenie wiernych.

20. W Głosie katolickim ciekawe artykuły na temat misji: np.: „Werbista z Madagaskaru”, „Ksiądz na czarnym lądzie”, „Misja”, Jest tez nowy numer L'Osservatore Romano.


28 Niedziela zwykła, 12.10.2014 r. Ogłoszenia

1. Dzisiaj XIV Dzień Papieski w Diecezji Łomżyńskiej. Hasło tegorocznego dnia brzmi: „Świętymi bądźcie”.

2. Dzisiaj – w Zespole Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II przy ul. Grota - Roweckiego uroczyste obchody XIV Dnia Papieskiego. Uroczysta Msza św. w naszym kościele o godz. 12.30. Po niej krótka inscenizacja. Zapraszamy do obejrzenia w kościele, w bocznych nawach, wystawy prac uczniów o bł. Janie Pawle II.

3. Dzisiaj, po Mszach św., przed kościołem, zbiórka do puszek na Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia – wspieranie nauki i formacji młodzieży uzdolnionej z ubogich rodzin. Fundacja jest żywym pomnikiem Błogosławionego Jana Pawła II. Wspieranie tego Dzieła oznacza także nasze zatroskanie o przyszłość narodu i Ojczyzny. Za ofiary składamy serdeczne – Bóg zapłać.

4. We 14 października – Święto Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. Dyrektorom Szkól i Przedszkoli, Placówek Oświatowych, Nauczycielom, Wychowawcom, Katechetom, Pracownikom administracji i obsługi oświatowej życzymy Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Świętego, radości z realizowanego powołania i ludzkiej życzliwości. Jednocześnie, my duszpasterze, pragniemy wyrazić wdzięczność za życzliwą współpracę środowisk szkolnych i przedszkoli z parafią w celu formacji i wychowania młodego człowieka.

5. Msza św. w intencji Nauczycieli, Wychowawców, wszystkich Pracowników instytucji oświatowych, w naszej parafii dnia 14 października o godz. 18.00. Po niej nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Nauczycieli.

6. Dnia 13 października, w poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. za zmarłych nauczycieli. Rozważania różańcowe prowadzą Nauczyciele.

7. W sobotę 18 października święto św. Łukasza Ewangelisty – patrona lekarzy. Jest to dzień modlitwy za pracowników służby zdrowia.

8. W sobotę 25 października w naszym kościele o godz. 10.00 pogrzeb dzieci utraconych.

9. W niedzielę 26 października o godz. 18.00 uroczyste rozpoczęcie obchodów męczeńskiej śmierci bł. Jerzego Popiełuszki - kapłana. W naszym kościele będziemy mieli na stałe relikwie bł. Jerzego. Organizatorami uroczystości są: nasza parafia i Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Ostrowi Mazowieckiej. Patronat nad uroczystościami objął Ks. Biskup Janusz Stepnowski – Pasterz Diecezji.

10. Zbliża się miesiąc listopad – można zamawiać modlitwy za zmarłych – zarówno roczne, jak i w nowennie różańcowej.

11. Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - nie można dokonywać samowolnie prac na cmentarzu. Zabronione jest uszkadzanie drzewostanu i krzewów. Za to grożą ogromne kary.

12. Prosimy o porządkowanie grobów. Śmieci zanosimy pojemników do tego przeznaczonych. Nie zostawiamy przy alejkach, ani na innych grobach.

13. Na tych grobach rodzinnych, na których są nieczytelne napisy dotyczące zmarłych pochowanych w grobie lub takich napisów nie ma – prosimy o ich uzupełnienie lub odnowienie.

14. Kto jeszcze nie złożył „Deklaracji dysponenta grobu”, niech uczyni to jak najszybciej.

15. W przyszłą niedzielę 19 października Niedziela Misyjna. W naszej parafii będziemy gościć Misjonarza Oblata Maryi. Wygłosi on Słowo Boże. Jako pomoc misjom będziemy mogli nabyć kalendarz misyjny na 2015 rok. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na misje.

16. Od tego tygodnia Organista Pan Andrzej Wróblewski rozpocznie osobiście roznosić opłatki na stół wigilijny. Gdyby ktoś go nie rozpoznał – okaże on zaświadczenie od Księdza Proboszcza. Opłatki są poświecone. Gdyby ktoś inny roznosił opłatki, prosimy nie przyjmować, są bowiem ludzie, którzy na różne sposoby pragną wyłudzić pieniądze.

17. Bóg zapłać za ofiary złożone na remont parkanu: trzy indywidualne i jedna od Koła Żywego Różańca z ul. Wschodniej.

18. W Głosie katolickim ciekawe artykuły na temat: „Nauczyciel – misja czy zawód”. Z naszego miasta reportaż z otwarcia Centrum Dialogu Społecznego pt. „W Ostrowi mazowieckiej będzie działał Uniwersytet Otwarty UKSW.

27 Niedziela zwykła, 05.10.2014 Ogłoszenia

1. Wrażliwość na ludzkie potrzeby i ludzką biedę należy do ewangelicznych znaków Kościoła. Z tej to racji dzisiaj ofiary do puszek przed kościołem są na Caritas. Będą one przeznaczone na pomoc prześladowanym chrześcijanom w Iraku.

2. Dzisiaj wspomnienie św. Siostry Faustyny przed Mszą św. o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po Mszy św. o godz. 15.00 oddanie czci relikwiom św. Siostry Faustyny. Dzisiaj od godz. 16.00 – 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej i Koła Różańcowego przy wspólnocie. Zapraszamy.

3. W poniedziałek po Nabożeństwie Październikowym adoracja Najświętszego Sakramentu Odnowy w Duchu Świętym w ciszy do godz. 20.00.

4. W przyszłą niedzielę XIV Dzień Papieski w Diecezji Łomżyńskiej. Dzień Papieski w pierwszym rzędzie dotyczy formacji i troski o polską młodzież.

5. W przyszłą niedzielę, po Mszach św., przed kościołem, zbiórka do puszek na Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia – wspieranie nauki i formacji młodzieży uzdolnionej z ubogich rodzin. Fundacja jest żywym pomnikiem Błogosławionego Jana Pawła II. Wspieranie tego Dzieła oznacza także nasze zatroskanie o przyszłość narodu i Ojczyzny.

6. W niedzielę12 października – Zespół Szkół Publicznych nr 1(tradycyjne zwanej 2) im. Papieża Jana Pawła II przy ul. Grota - Roweckiego 6, uroczyście obchodzi XIV Dzień Papieski. Msza św. w naszym kościele o godz. 12.30. Po Mszy św. okolicznościowa inscenizacja pt. „Świętym bądźcie”. Zapraszamy serdecznie.

7. W przyszłą niedzielę 12 października po mszy św. o godz. 15.00 prezentacja multimedialna o naszym kościele.

8. W przyszły poniedziałek 13 października o godz. 18.00 – w przeddzień Święta Edukacji Narodowej – Dnia Nauczyciela, Msza św. Msza św. za zmarłych Nauczycieli Po Mszy św. Nabożeństwo Październikowe. Rozważania różańcowe prowadzą nauczyciele.

9. Dnia 14 października, we o godz. 18.00 Msza św. w intencji w Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów, wszystkich Pracowników szkół, przedszkoli i instytucji wychowawczych. Po Mszy św. Nabożeństwo Październikowe. Rozważania różańcowe prowadzą Nauczyciele.

10. Zwyczajem lat ubiegłych Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży prosi o jesienną zbiórkę ziemniaków, warzyw i owoców. Prosimy o przywożenie płodów rolnych na teren kościelny, przy garażach, do dnia 20 października. W ramach jesiennej zbiórki płodów rolnych, można na nasze seminarium złożyć ofiarę pieniężną.

11. Zbliża się miesiąc listopad – można zamawiać modlitwy za zmarłych – zarówno roczne, jak i w nowennie różańcowej. Jest to wyraz naszej miłości do tych, którzy odeszli z tego świata, troski o ich zbawienie, jak i wyraz naszej wiary w życie wieczne.

12. Ku końcowi zbliża się inwentaryzacja naszego cmentarza parafialnego. Plan cmentarza z poszczególnym grobami można zobaczyć na stronie internetowej: www.polski-cmentarz.pl/ostrowmazowiecka

13. Bóg zapłać za ofiary złożone na remont parkanu przykościelnego: 2 indywidualne, i jedna od Rodziny Radia Maryja.

14. Trwa miesiąc październik. Odmawiajmy różaniec. Zapraszamy na nabożeństwo październikowe w naszym kościele po Mszy św. o godz. 18.00. Dzieci zaś zapraszamy na godz. 17.30 od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele razem z dorosłymi.

15. W Głosie katolickim ciekawe artykuły o modlitwie różańcowej: m.in. „24 godziny za 5 minut dziennie”, „Historia różańca”, z naszej parafii: o jubileuszu 120. rocznicy konsekracji naszej świątyni: „120 rocznica konsekracji ostrowskiej fary”.
Ogłoszenia 26 Niedziela Zwykła, 28.09.2014 r.


1. W środę rozpoczyna się miesiąc październik. Nabożeństwo różańcowe dla dorosłych będzie odprawiane każdego dnia po Mszy św. o godz. 18.00. Dzieci zaś prosimy na godz. 17.30 na jedną tajemnicę różańca z obrzędem komunii św. W soboty i niedziele prosimy o przybycie dzieci razem z dorosłymi na różaniec po Mszy św. o godz. 18.00.

2. W tym tygodniu Pierwszy Czwartek miesiąca. Godzina Święta w ramach Nabożeństwa Październikowego.

3. W tym tygodniu Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota miesiąca. Nabożeństwa po Mszach św. o godz. 7.00 i 18.00.

4. W poniedziałek Święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Imieniny Siostry Gabrieli – zakrystianki. We wtorek wspomnienie św. Hieronima.

5. W środę Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Sióstr Terezjanek. Módlmy się w intencji Sióstr posługujących w naszej parafii i o nowe powołania do Zgromadzenia. Msza św. W tej intencji w środę o godz.18.00.

6. W czwartek wspomnienie św. Aniołów Stróżów, a w sobotę św. Franciszka z Asyżu.

7. Spotkanie wszystkie grup modlitewnych pobożności ludowej oraz członków Kół Żywego Różańca odbędzie się w sobotę 4 października br. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Osłuchowej. Poczatek o godz. 10.00. Msza św. o godz. 12.15.

8. W przyszłą niedzielę od godz. 16.00 – 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej i koła Różańcowego przy wspólnocie. Zapraszamy.

9. W przyszłą niedzielę ofiary do puszek na Caritas i przeznaczone będą na pomoc chrześcijanom prześladowanym w Iraku.

10. Kto z młodzieży idącej w tym roku szkolnym do bierzmowania jeszcze się nie zapisał, niech uczyni to jak najszybciej.

11. Jak co roku w jesieni Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży zwraca się z prośbą do rolników, sadowników i ogrodników o dary: ziemniaki, warzywa i owoce. Dobrze byłoby gdyby sołtysi wiosek zatroszczyli się o przeprowadzenie zbiórki dostarczyli na teren parafialny, powiadamiając proboszcza lub dyżurnego kapłana. Można też złożyć ofiarę pieniężną.

12. Sympozjum pt. „Przez kanonizację Jana Pawła II do rychłej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego” odbędzie się w sobotę 11 października o godz. 10.00 w Łomży w auli Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, ul. Sadowa 12 A. Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, katechetów oraz parlamentarzystów i samorządowców, oraz wszystkich, którym bliska jest osoba Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

13. Komendant Powiatowy Policji raz jeszcze ostrzega, szczególnie osoby starsze, przed przestępcami, którzy próbują wyłudzić pieniądze „na wnuczka”. Nie przekazujmy żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie, lub na inny sposób podając się za członków rodziny proszą o przekazanie pieniędzy. Sprawdźmy dokładnie o co chodzi. O każdej podejrzanej sytuacji informujmy policję; nr 997 lub 112.

14. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „SACRUM ET MUSICA” dzisiaj o godz. 19.00 w naszym kościele wystąpi z koncertem Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego z Łomży. Zapraszamy parafian, mieszkańców naszego miasta i okolicy. Jest to ważne wydarzenie artystyczne.

15. Zapraszamy serdecznie do naszego chóru parafialnego osoby, które pragnęłyby śpiewać i mają ku temu możliwości. Cieszymy się, że w naszej parafii jest chór. Dobrze byłoby gdyby powiększył się jego skład. Chętni niech zgłoszą się do Pana Organisty.

16. Czterem osobom za złożone ofiary na remont parkanu przykościelnego - Bóg zapłać. 17. W „Głosie Katolickim” ciekawe artykuły o hospicjach: „Hospicjum to tez życie”, o posłudze kapelana w szpitalu: „Kapelan szpitala – terapeuta szczególny”, o działalności Caritas : „Caritas w służbie niepełnosprawnym”.

Niedziela Rocznicy Poświęcenia Kościoła ,
21.09.2014 Ogłoszenia

1. Dzisiaj wspominamy 120 rocznicę konsekracji naszego kościoła i 70 rocznicę uratowania świątyni od zniszczenia przez Niemców przez Biskupa Tadeusza Pawła Zakrzewskiego, który wówczas był proboszczem w naszej parafii. Dzisiaj także inauguracja Uniwersytetu Otwartego przy UKSW w Warszawie – Akademii Dialogu Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystościom przewodniczyć będzie Ks. Biskup Janusz Stepnowski o godz. 15.00.

2. W czasie liturgii o godz. 15.00, w kruchcie kościoła zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca konsekrację naszej ostrowskiej fary i uratowania jej od zniszczenia w czasie II wojny światowej. W imieniu mieszkańców tablicę ufundował Burmistrz Miasta Pan Władysław Krzyżanowski. Dziękujemy bardzo.

3. Z tej też racji parafia wydała folder o naszym kościele. Pani Bożenie Skuriat i Panu Krzysztofowi Chrostowskiemu dziękujemy za przygotowanie folderu. Foldery wyłożone są na stolikach przy wyjściu z kościoła. Gdyby dzisiaj wszystkim nie starczyło - to będą w przyszłym tygodniu.

4. Dzisiaj 21 września po Mszy św. o godz.18.00 w sali parafialnej rozpocznie się kurs przedmałżeński. Potrwa do piątku 27 września.

5. Zespół teatralny przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej w dniach 25 i 26 września (czwartek i piątek) br. o godz. 19.30 wystawi w naszym kościele musical oparty o teksty biblijne pt. „Samson”. Zapraszamy serdecznie na ten biblijny muzyczny spektakl.

6. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „SACRUM ET MUSICA” w naszym kościele w niedzielę 28 września o godz. 19.00 wystąpi z koncertem Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego z Łomży. Zapraszamy serdecznie parafian, wszystkich mieszkańców miasta i okolicy na koncert, który będzie ważnym wydarzeniem artystycznym.

7. W niedzielę 28 września Ogólnopolska Koronka do Bożego Miłosierdzia na placach miast i miejscowości. Zapraszamy mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej – z wszystkich parafii - na tę modlitwę 28 września o godz. 15.00 na placu przed Ratuszem.

8. W sobotę 27 września po Mszy św. o godz. 18.00 w sali parafialnej spotkanie zelatorów i członków Kół Żywego Różańca.

9. W dniach 26-27 września odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty wyzwolenia Człowieka do Katowic. Po drodze zatrzymanie na Apel Jasnogórski na Jasnej Górze. Do wzięcia udziału zachęcamy szczególnie młodzież i dorosłych, którzy w tym roku na letnich oazach przystąpili do krucjaty i tych którzy od dawna w niej trwają. Diecezja organizuje wyjazd z Ostrołęki przez Ostrów Mazowiecką. Zapisy u pana Józefa Wysockiego, tel. 660 857 562. Więcej informacji i program – w gablocie.

10. W dniach 27-28 września 30 Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Program w gablocie.

11. Trwają prace remontowe parkanu przykościelnego od ul. Kościuszki i Pl. Wolności. Trzem osobom, za złożone ofiary na ten cel – Bóg zapłać.

12. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Środków Oddziaływania Społecznego. Ofiary do puszek przed kościołem - na Diecezjalne Radio Nadzieja.

13. W dniach 21-22 września organizowany jest III ostrowski dzień bez samochodu. Dnia 22 września komunikacja miejska będzie bezpłatna. Więcej informacji na plakacie w gablocie.

14. W dzisiejszym Glosie Katolickim ciekawe artykuły o mediach np. „Media katolickie potrzebne od zaraz”, „Obiektywne dziennikarstwo”, znajdziemy także reportaż z dożynek diecezjalnych.

******************************

Niedziela, Święto Podwyższenia Krzyża, 14.09.2014 Ogłoszenia

1. „Prawda fundamentem wychowania” – jest to myśl przewodnia Tygodnia Wychowania, który dzisiaj się rozpoczyna. Modlimy się za dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli, system edukacyjny i formacyjny. Kościół zatroskany jest o wychowanie, wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00 spotkanie ze wszystkimi przygotowującymi się do Bierzmowania, jak też z ich rodzicami.

3. W czwartek 18 września święto św. Stanisława Kostki Patrona dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież szczególnie zaś ministrantów i scholę zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00.

4. Za tydzień 21 września po Mszy św. o godz.18.00 w sali parafialnej rozpocznie się kurs przedmałżeński. Potrwa do piątku 26 września. Zapisy w zakrystii i w kancelarii.

5. W niedzielę 21 września o godz. 15.00 Msza św. z racji 120 rocznicy konsekracji naszego kościoła i 70 rocznicy uratowania kościoła od zniszczenia przez Niemców przez Biskupa Tadeusza Pawła Zakrzewskiego, który wówczas był proboszczem w naszej parafii, a także inauguracji Uniwersytetu Otwartego przy UKSW w Warszawie – Akademii Dialogu Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystościom przewodniczyć będzie Ks. Biskup Janusz Stepnowski.

6. W dniach 26-27 września odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty wyzwolenia Człowieka do Katowic. Po drodze zatrzymanie na Apel Jasnogórski na Jasnej Górze. Do wzięcia udziału zachęcamy szczególnie młodzież i dorosłych, którzy w tym roku na letnich oazach przystąpili do krucjaty i tych którzy od dawna w niej trwają. Diecezja organizuje wyjazd z Ostrołęki przez Ostrów Mazowiecką. Zapisy u pana Józefa Wysockiego, tel. 660 857 562. Więcej informacji i program – w gablocie.

7. W dniach 27-28 września 30 Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Program w gablocie

8. W sobotę dnia 20 września odbędzie się Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa – miejsca narodzin św. Stanisława Kostki. Do wzięcia udziału w pielgrzymce zapraszamy młodzież, dzieci, scholę dziecięcą, ministrantów. Zapisy u katechetów. Odpowiedzialny za pielgrzymkę jest Ks. Paweł. Koszt pielgrzymki 25 zł.

9. Za tydzień Międzynarodowy Dzień Środków Oddziaływania Społecznego. Ofiary do puszek na Diecezjalne Radio Nadzieja.

10. Dzisiaj ofiary do puszek na KUL i cele edukacyjne diecezji.

11. Policja ostrzega, szczególnie osoby starsze i samotne przed oszustami wyłudzającymi pieniądze i złodziejami, podszywającymi się jako sprzedawcy towarów, pracownicy instytucji, sąsiedzi czy tez krewni, znane już oszustwo „na wnuczka”. Policja prosi o zachowanie ostrożności, rozsądku, rozeznania. W sytuacjach budzących wątpliwości należy zawiadomić policją nr tel. 997.Całość komunikatu policji w gablocie.

12. W Ostrowi Mazowieckiej w budynku poradni specjalistycznych, obok szpitala, możliwa jest rehabilitacja osób po udarach, urazach mózgu, które mają m.in. problemy z mówieniem, czytaniem, pisaniem, rozumieniem, uwagą a także doświadczają problemów emocjonalnych. Dostępne są także treningi EEG Biofeedback (czyt. Biofidbek) dla osób z ADHD, a także zdrowych, które chcą polepszyć swą pamięć, szybciej i wydajniej uczyć się, zmniejszyć swój stres , lęk, także dla tych którzy chcą pozbyć się nałogów. Usługi są płatne.

13. W dzisiejszym Glosie Katolickim m.in.: „Wychowanie do prawdy”, o Harcerstwie- „Wychowanie harcerskie”, „Chrześcijaństwo, rodzina powołanie”- wywiad z Kardynałem Gerhardem Mullerem – prefektem Kongregacji Nauki Wiary”, a także reportaż z ustanowienia sanktuarium św. Idziego w Wyszkowie.

23 Niedziela zwykła, 7.09.2014 Ogłoszenia

1. Dzisiaj obchody 70. Rocznicy Akcji „Burza” i bitwy pod Pecynką. Msza św. polowa pod Pecynką o godz. 13.00.

2. Dzisiaj w Komorowie odbędą się Dożynki Gminne. Uroczystości rozpoczną się Mszą św. Dziękczynną o godz. 11.00 w kościele. Po Mszy św. festyn dożynkowy.

3. Diecezjalne dziękczynienie za plony odbędzie się w tym roku w Śniadowie w niedzielę 14 września o godz. 12.00. Naszą parafię reprezentować będzie delegacja z Podborza.

4. Dzisiaj od godz. 16.00 – 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej oraz Koła Żywego Różańca przy wspólnocie.

5. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12.30 pobłogosławienie tornistrów, podręczników i zeszytów uczniów klas pierwszych Szkół Podstawowych.

6. Od dzisiaj powracamy do normalnego porządku Mszy św. O godz. 15.00 będzie Msza św. dla młodzieży. W niedzielę - w kaplicach Msze św. będą sprawowane w następujących godzinach: Prosienica godz.10.00, Pałapus godz. 11.30, Lubiejewo –w każdą 3 niedzielę miesiąca o godz. 8.30.

7. Jutro 8 września w poniedziałek, w Święto Narodzenia NMP, zapraszamy na naszą pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Wąsewie. Zapraszamy wszystkich chętnych. Apel szczególny kierujemy do młodzieży. Zapraszamy nauczycieli i katechetów do pomocy w przemarszu i utrzymaniu porządku. Wyruszamy z naszego kościoła o godz. 6.00 rano. Powrót indywidualny.

8. Spotkania Oazy młodzieżowej w każdy piątek. Msza św. o godz. 18.00, po Mszy św. spotkanie.

9. Oaza Dzieci Bożych będzie miała swoje spotkania w każdą sobotę o godz. 12.30. Pierwsze spotkanie dn. 13 września, w sobotę o godz. 12.30. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby należeć i uczestniczyć w spotkaniach oazowych dzieci i młodzieży.

10. Zapraszamy chętnych do scholi młodzieżowej – zapisy u ks. Andrzeja Łady i Siostry Nikodemy, scholi dziecięcej – zapisy u ks. Andrzeja Muzyczaka, ministrantów – zapisy u ks. Stanisława.

11. Od poniedziałku, czyli jutra do piątku, oprócz wtorku, zapisy kandydatów do bierzmowania w kancelarii parafialnej od godz. 15.30 do 17.45. kandydaci do zapisu przychodzą z rodzicami. Zapisy u Ks. Stanisława.

12. W przyszłą niedzielę 14 września po Mszy św. o godz. 15.00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami.

13. Zgodnie z zasadami Synodu Diecezjalnego i rozporządzeniem Księdza Biskupa, Sakrament Bierzmowania powinien odbywać się w swojej parafii, niezależnie od tego w jakiej szkole uczy się i młodzież.

14. W roku 2015 nie będzie I komunii św. z racji rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci 6 – letnie.

15. Spotkanie animatorów przygotowujących młodzież do bierzmowania w czwartek 11 września po Mszy św. o godz. 18.00.

16. W przyszłą niedzielę ofiary do puszek na KUL i cele edukacyjne diecezji.

17. W sobotę 13 września pielgrzymka nauczycieli do Sokółki. Informacje u pani Marii Morawskiej.

18. W sobotę dnia 20 września odbędzie się Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa – miejsca narodzin św. Stanisława Kostki. Do wzięcia udziału w pielgrzymce zapraszamy młodzież, dzieci, scholę dziecięcą, ministrantów. Zapisy u katechetów. Odpowiedzialny za pielgrzymkę jest Ks. Paweł. Koszt pielgrzymki 25 zł.

19. W niedzielę dnia 21 września po Mszy św. o godz.18.00 w sali parafialnej rozpocznie się kurs przedmałżeński. Potrwa do piątku 26 września. Zapisy w zakrystii i w kancelarii.

20. W niedzielę 21 września o godz. 15.00 Msza św. z racji 120 rocznicy konsekracji naszego kościoła i 70 rocznicy uratowania kościoła od zniszczenia przez Niemców przez Biskupa Tadeusza Pawła Zakrzewskiego, który wówczas był proboszczem w naszej parafii, a także inauguracji Uniwersytetu Otwartego przy UKSW w Warszawie – Akademii Dialogu Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystościom przewodniczyć będzie Ks. Biskup Janusz Stepnowski.

21. W dzisiejszym „Głosie Katolickim” ciekawe artykuły o II wojnie światowej m.in. o bitwie pod Pecynką: „Pamiętając o przeszłości budujemy przyszłość”, o małżeństwie: „Stać na straży nierozerwalności małżeństwa”.

 

22 Niedziela zwykła, 31.08.2014

1. Dzisiaj o godz. 9.00 Msza św. za partyzantów poległych pod Pecynką.

2. Również dnia 7 września obchody 70. Rocznicy Akcji „Burza” i bitwy pod Pecynką. Msza św. polowa pod Pecynką o godz. 13.00.

3. Jutro 1 września, w naszym kościele o godz. 8.00, Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego. Zapraszamy uczniów, dyrekcje szkół i przedszkoli, nauczycieli, pracowników placówek oświatowych, rodziców. Dzieci i młodzież zachęcamy do spowiedzi na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego.

4. Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego dla Zespołu Szkól Publicznych Nr 1, im. Papieża Jana Pawła II odbędzie się dnia 1 września o godz. 12.00. Po Mszy św. w szkole pobłogosławienie nowych obiektów.

5. Dnia 5 września o godz. 10.00 Msza św. z okazji 105 - lecia LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

6. Dnia 6 września o godz. 11.00 Msza św. z racji Zjazdu Absolwentów LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

7. W środę 3 września po Mszy św. o godz. 18.00, w sali parafialnej spotkanie katechetów uczących w szkołach na terenie naszej parafii. Obecność obowiązkowa.

8. W sobotę 6 września o godz. 10.00 w Łomży odbędzie się XXIII powakacyjny Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Spotkanie rozpocznie się przy pomniku Świętego Jana Pawła II, na placu przy Wyższym Seminarium Duchownym.

9. W tym tygodniu Pierwszy Czwartek miesiąca. Godzina Święta i modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego po Mszy św. o godz. 18.00.

10. W tym tygodniu Pierwszy Piątek Miesiąca i Pierwsza Sobota Miesiąca. Msze św. i nabożeństwo o godz. 7.00 i 18.00. w sobotę po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja NS Rodziny Radia Maryja.

11. Dnia 8 września w poniedziałek, w Święto Narodzenia NMP, zapraszamy na naszą pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Wąsewie. Zapraszamy wszystkich chętnych. Apel szczególny kierujemy do młodzieży. Zapraszamy nauczycieli i katechetów do pomocy w przemarszu i utrzymaniu porządku. Wyruszamy z naszego kościoła o godz. 6.00 rano.

12. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 12.30 pobłogosławienie tornistrów, podręczników i zeszytów uczniów klas pierwszych Szkół Podstawowych. 13. Od przyszłej niedzieli powracamy do normalnego porządku Mszy św. O godz. 15.00 będzie Msza św. dla młodzieży. W niedzielę - w kaplicach Msze św. będą sprawowane w następujących godzinach: Prosienica godz.10.00, Pałapus godz. 11.30, Lubiejewo –w każdą 3 niedzielę miesiąca o godz. 8.30.

14. Ogólnopolskie Dożynki na Jasnej Górze odbędą się w dniach 6-7 września. Uroczysta Msza św. będzie dnia 7 września o godz. 11.00.

15. Diecezjalne dziękczynienie za plony odbędzie się w tym roku w Śniadowie w niedzielę 14 września o godz. 12.00. Naszą parafię reprezentować będzie delegacja z Podborza.

16. Dnia 7 września w Komorowie odbędą się Dożynki Gminne. Uroczystości rozpoczną się Mszą św. Dziękczynną o godz. 11.00 w kościele. Po Mszy św. festyn dożynkowy. Na dożynkach spotykają się rolnicy i ci wszyscy którym bliski jest trud pracy rolniczej, aby uczestniczyć w ceremonii błogosławienia plonów. Program dożynek w gablocie,

17. W przyszłą niedzielę od godz. 16.00 – 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej oraz Koła Żywego Różańca przy wspólnocie.

18. Dzisiaj, po Mszach świętych, przed kościołem, będzie można wspomóc Diecezjalny Dom Księży Emerytów. Potrzebne jest wsparcie remontu kaplicy. Zbiórkę przeprowadzi Dyrektor Domu ks. Krzysztof Chodkowski, ks. Kanonik Zbigniew Gołubowski, mieszkaniec Domu i Siostra Łucja – szarytka posługując w Domu Księży Emerytów.

19. Księdzu Krzysztofowi dziękujemy za posługę duszpasterską w miesiącu sierpniu w naszej parafii.

20. W dzisiejszym „Głosie Katolickim” ciekawe artykuły o szkole, nauczaniu i wychowaniu: „Filozofia wychowania”, „Szkoła pod żaglami”, „Szkoła – Rodzicu, włącz czujność”. Z naszej parafii – reportaż z pielgrzymki do sanktuariów Europy pt. „W drodze”. Omyłkowo reportaż umieszczono pod miastem „Wysokie Mazowieckie”.

21 Niedziela zwykła, 24.08.2014 Ogłoszenia

1. We wtorek 26 sierpnia Uroczystość NMP Częstochowskiej. W naszym kościele Msze św. o godz. 6.30; 7.00; 11.00 i 18.00. W tym dniu, z inicjatywy Ojca Świętego będziemy się modlić za prześladowany przez fundamentalistów islamskich Kościół na Bliskim Wschodzie.

2. W sobotę 30 sierpnia o godz. 10.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży odbędzie się dzień inaugurujący nowy rok katechetyczny. Obecność wszystkich katechizujących: księży, osób konsekrowanych i katechetów świeckich na tym spotkaniu jest obowiązkowa.

3. Dnia 1 września, w naszym kościele o godz. 8.00, Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego. Zapraszamy uczniów, dyrekcje szkół i przedszkoli, nauczycieli, pracowników placówek oświatowych, rodziców. Dzieci i młodzież zachęcamy do spowiedzi na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego.

4. Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego dla Zespołu szkól Publicznych Nr 1, im. Papieża Jana Pawła II odbędzie się dnia 1 września o godz. 12.00. Po Mszy św. w szkole pobłogosławienie nowych obiektów.

5. W środę 3 września po Mszy św. o godz. 18.00, w sali parafialnej spotkanie katechetów uczących w szkołach na terenie naszej parafii. Obecność obowiązkowa.

6. Dnia 5 września o godz. 10.00 Msza św. z okazji 105 - lecia LO im. Mikołaja Kopernia w Ostrowi Mazowieckiej.

7. Dnia 6 września o godz. 11.00 Msza św. z racji Zjazdu Absolwentów LO im. Mikołaja Kopernia w Ostrowi Mazowieckiej.

8. Ogólnopolskie Dożynki na Jasnej Górze odbędą się w dniach 6-7 września. Uroczysta Msza św. będzie dnia 7 września o godz. 11.00. Diecezjalne dziękczynienie za plony odbędzie się w tym roku w Śniadowie w niedzielę 14 września o godz. 12.00.

9. W przyszłą niedzielę, po Mszach świętych będzie można wspomóc Diecezjalny Dom Księży Emerytów. Potrzebne jest wsparcie remontu kaplicy. Zbiórkę przeprowadzi Dyrektor Domu ks. Krzysztof Chodkowski, który w sierpniu służy nam pomocą duszpasterską.

10. Od dzisiaj do końca września w naszej parafii będzie pełnił posługę diakońską Diakon Maciej Curyłło. Mamy madzieję, że będzie się dobrze czuł w naszej wspólnocie parafialnej.

11. W dzisiejszym „Głosie Katolickim” ciekawe artykuły o pięknie naszego regionu m.in artykuł. „Szczęściarz”; o wojnie na Wschodzie: „Imperialny głód Putina”; o dyplomacji papieskiej: „Zadaniem papieskiej dyplomacji jest głoszenie Ewangelii Pokoju” – wywiad z kardynałem Pietro Parolinem – Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej”.

20 Niedziela zwykła, 17.08.2014 r. Ogłoszenia

1. Dzisiaj w Ugniewie, na terenie Gospodarstwa Agroturystyczno – Rekreacyjnego „Zygi Ranch” odbędą się VII Dożynki Powiatowe. Początek uroczystości o godzinie 12.00 Mszą św. polową.

2. Ogólnopolskie Dożynki na Jasnej Górze odbędą się w dniach 6-7 września. Uroczysta Msza św. będzie dnia 7 września o godz. 11.00.

3. Diecezjalne dziękczynienie za plony odbędzie się w tym roku w Śniadowie w niedzielę 14 września o godz. 12.00.

4. W sobotę 30 sierpnia o godz. 10.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży odbędzie się dzień inaugurujący nowy rok katechetyczny. Obecność wszystkich katechizujących: księży, osób konsekrowanych i katechetów świeckich na tym spotkaniu jest obowiązkowa.

5. W przyszłą niedzielę taca będzie przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży.

6. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, zaprasza na dwuletnie Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Do podjęcia studiów zaproszeni są szczególnie: nauczyciele, doradcy rodzinni, katecheci, pedagodzy, rodzice. Szczegóły w gablocie z ogłoszeniami.

7. W dzisiejszym Glosie Katolickim ciekawe artykuły o odpoczynku: „Czy wakacje są grzechem?”, „Katolik na wakacjach”, znajdziemy też reportaż z konsekracji arcybiskupa Wojciecha Załuskiego pochodzącego z naszej diecezji. Z naszej parafii – o parafialnym spływie kajakowym młodzieży – „Kajakiem po rzece”.


19 Niedziela zwykła, 10.08.2014 r. Ogłoszenia

1. W czwartek 14 sierpnia o godz. 20.45 uroczyste Nieszpory Maryjne i zakończenie Apelu Jasnogórskiego z racji Pieszej Łomżyńskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Duchowych Pielgrzymów z Grupy Białej i wszystkich, którzy na Nieszpory i Apel przyjdą, prosimy o przyniesienie świec z osłonami, by nie plamić posadzki kościoła. Nieszpory Maryjne i Apel z procesją będą wprowadzeniem w nasze uroczystości odpustowe dnia 15 sierpnia.

2. W piątek - 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia NMP – odpust w naszej parafii. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę: 7.00, 9.00, 11.00, 12.30, 18.00 Suma odpustowa o godz. 12.30 - po niej procesja. Zapraszamy osoby posługujące w procesji, noszące chorągwie, feretrony, inne znaki liturgiczne, dziewczynki sypiące kwiaty, służbę liturgiczną.

3. Dnia 15 sierpnia nie będzie Mszy św. w kaplicach w wioskach. Wszystkich zapraszamy na uroczystość odpustową do kościoła parafialnego.

4. Dnia 15 sierpnia na wszystkich Mszach Świętych poświęcenie kłosów zbóż, owoców, ziół i kwiatów.

5. W piątek 15 sierpnia nie obowiązuje powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych.

6. Dnia 17 sierpnia 2014 roku w Ugniewie, na terenie Gospodarestwa Agroturystyczno – Rekreacyjnego „Zygi Ranch” odbędą się VII Dożynki Powiatowe. Początek uroczystości o godzinie 12.00 Mszą św. polową. Dożynki Powiatowe to święto integrujące mieszkańców Powiatu. Na dożynkach spotykają się rolnicy i ci wszyscy którym bliski jest trud pracy rolniczej, aby uczestniczyć w ceremonii błogosławienia plonów.

7. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, zaprasza na dwuletnie Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Do podjęcia studiów zaproszeni są szczególnie: nauczyciele, doradcy rodzinni, katecheci, pedagodzy, rodzice. Szczegóły w gablocie z ogłoszeniami.

8. W dzisiejszym Glosie Katolickim ciekawe artykuły o alkoholizmie i współuzależnieniu: „Współuzależnienie”, „stawić czoła współuzależnieniu”, „Po drugiej stronie nałogu” – opis objawów współuzależnienia. Są także ciekawe artykuły Powstaniu Warszawskim. Do nabycia także kolejny numer L'Osservatore Romano.


18 Niedziela zwykła, 3.08.2014 Ogłoszenia

1. W sobotę – 2 sierpnia gościliśmy w pielgrzymów 29 Łomżyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Po odprawionej Mszy św. przyjęliśmy ich śniadaniem.

2. Wiele osób i zakładów okazało pomoc w zorganizowaniu śniadania dla pielgrzymów. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego składamy serdeczne Bóg zapłać.

3. Dziękujemy serdecznie: - Państwu Kosobudzkim ze sklepu „Bartek”, - Państwu Jastrzębskim ze sklepu „Jarosz” - Państwu Piórkowskim ze sklepu „Vigar” - Państwu Gręda z restauracji „Cobra”, - Mleczarni w Ostrowi Mazowieckiej, - Panu Gołasiowi z Hurtowni Wód Gazowanych, - Państwu Kordowskim ze sklepu Jedynka, - Państwu Elcesr z Zakładów Mięsnych „Elkopol” w Kalinowie, - Cukierni Państwa Burkiewicz, - Piekarniom PSS w Ostrowi Mazowieckiej i GS w Komorowie, - Piekarni Państwa Grodeckich, - Panu Owsiewskiemu z Hurtowni Owoców, Jarzyn i Napojów – „Janpol”, - Państwu Kuczyńskim z Zakładu „Emma” -Państwu Ożarowskim, Państwu Wilczyńskim, Państwu Kajasom, Panu Kazimierzowi Szostak, Panu Jarosławowi Kuczyńskiemu, Państwu Konkielom, Państwu Zadrożnym, Paniom z Rodziny Radia Maryja, Odnowy w Duchu Świętym, wszystkim, którzy przygotowywali i podawali posiłki pielgrzymom. - Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, którzy złożyli ofiary pieniężne na ten cel.

- Nie sposób wymienić imiennie wszystkich ofiarodawców – wszystkim, którzy okazali jakąkolwiek pomoc i życzliwość serdecznie dziękuję.

4. Zapraszamy do udziału w Apelu Jasnogórskim o godz. 20.45, by towarzyszyć duchowo pielgrzymom udającym się na Jasną Górę. Będzie on trwał do 14 sierpnia włącznie. W niedziele apel o godz. 19.00, po Mszy św. o godz. 18.00.

5. Dzisiaj od godz. 16.00 – 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej oraz Kola Żywego Różańca przy Wspólnocie. Zapraszamy.

6. W poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy Odnowy w Duchu Świętym.

7. Dnia 6 sierpnia, w środę, Święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to opisują Ewangelie. Święto ma długą tradycje w Kościele. Pomimo, że nie obowiązuje powstrzymanie się od prac w tym dniu – zapraszamy do udziału we Mszach św. o godz. 6.30, 7.00 i 18.00.

8. Do dnia 30 sierpnia – nieczynna Poradnia Rodzinna z powodu urlopu.

9. W Głosie Katolickim ciekawe artykuły o trzeźwości i abstynencji np. : „ Przez abstynencje wielu do trzeźwości wszystkich”, Czy dam radę przynajmniej miesiąc nie pic?”, o sumieniu wykonywaniu zawodu: „Prawo do moralności”.

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ -  8 DNI/7 NOCY


Termin - 18-25 październik 2014r

DZIEŃ 1: WYLOT Z POLSKI – BETLEJEM Zbiórka na lotnisku, odprawa bagażowa – biletowa. Wylot do Tel Avivu. Przejazd w kierunku Hajfy- Cezarea Nadmorska (teatr romański I akwedukty) – ogrody Bahaiskie panorama. Nocleg w Tyberiadzie.

DZIEŃ 2: HAJFA- CEZAREA- KARMEL- NAZARET- KANA GALILEJSKA Wczesne śniadanie i przejazd do Klasztoru Stella Maris na Górze Karmel (Eliasz). Panorama Ogrodów Bahaiskich. Bazylika Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie, wizyta w Kanie Galilejskiej (odnowienie przyrzeczeń sakramentu małżeństwa). Kolacja i nocleg w Nazarecie lub Tyberiadzie.

DZIEŃ 3: JEZIORO GALILEJSKIE- GÓRA TABOR I BŁOGOSŁAWIESTW, JARDENIT Śniadanie. Rejs po Genezaret, przejazd na Górę Błogosławieństw, Góra Tabor, zwiedzenie Kościoła Prymatu. Przejazd do Tabha (cud rozmnożenia chleba i ryb), zwiedzanie Kafarnaum (ruiny starożytnej synagogi domu rodzinny św. Piotra). JARDENIT, ODNOWIENIE SAKRAMENTU CHRZTU, Powrót brzegiem Jordanu do Betlejem. Nad Jordanem odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu w Betlejem.

DZIEŃ 4: BETANIA- JERYCHO- QUMRAN- MORZE MARTWE Śniadanie. Msza Święta*. Przejazd do Betanii (grób Łazarza, dom Marii i Marty i Łazarza), Jerycho (góra Kuszenia – panorama – Drzewo Sykomory), Qumran. Przejazd nad Morze Martwe (kąpiel). Przejazd do hotelu i obiadokolacja w hotelu w Betlejem.

DZIEŃ 5: JEROZOLIMA Śniadanie. Msza Święta*. Jerozolima. Góra Oliwna, zwiedzanie: Kościół Pater Noster, Meczet Wniebowstąpienia, Dominus Flevit (Chrystus zapłakał), Ogród Oliwny (Getsemani), Kościół Wszystkich Narodów – Bazylika Agonii, Góra Syjon (Grób Króla Dawida, Wieczernik - miejsce ustanowienia sakramentów). Nocleg i obiadokolacja w hotelu w Betlejem.

DZIEŃ 6: AIN KAREM – JEROZOLIMA Śniadanie. Msza Święta*. Przejazd do - Ain Karem (miejsce narodzin Jana Chrzciciela i nawiedzenia Elżbiety). Przejazd do Jerozolimy – Menora, transfer do Yad Washem (Muzeum upamiętniające holokaust). Zwiedzanie Kneset (współczesny parlament). Nocleg i obiadokolacja w hotelu w Betlejem. Czas wolny. (WYCIECZKA FAKULTATYWNA – JEROZOLIMA NOCĄ WRAZ Z ORTODOKSYJNĄ ŻYDOWSKĄ DZIELNICĄ MEA SEHARIM ) - dodatkowo płatna 25 USD

DZIEŃ 7: JEROZOLIMA Śniadanie. Zwiedzanie Jerozolimy: Stare Miasto, Ściana Płaczu (meczet Al. Aksa – jedna z najważniejszych świątyń muzułmańskich), Kościół św. Anny, Sadzawka Betesda, Willa Antonia, przejście Via Dolorosa (Droga Krzyżowa), Bazylika Grobu Bożego i Zmartwychwstania Pańskiego (Msza Święta). Nocleg w hotelu w Betlejem, obiadokolacja. Czas wolny.

DZIEŃ 8: WYLOT Śniadanie, Msza Święta. Nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Pańskiego, Groty Mlecznej, przejazd na Pole Pasterzy w Betlejem. Wyjazd na lotnisko. Przelot do Warszawy.

Kolejność programu może ulec zmianie – zmiany wprowadza przewodnik lokalny lub biuro podróży w zależności od potrzeb na miejscu, lądowania samolotu, lokalnych świąt lub warunków pogodowych.

CENA : 3200,00 ZL ZA OSOBĘ PRZY GRUPIE 40 OSÓB.

Cena obejmuje : - przelot samolotem - bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - 7 noclegów w hotelach 3*/4*o podwyższonym standardzie - wyżywienie : 7 śniadań, 7 obiadokolacji , - serwis na lotnisku (czeka na nas obsługa na lotnisku, która załatwia rzeczy związane z paszportami i wyprowadza nas do autobusu) - autobusy o wysokim standardzie z dostępem do WIFI - opieka przewodnika (całodobowo) - zamówione msze - obiad - ryba Piotrowa nad Jeziorem Galilejskim i rejs po jeziorze - ubezpieczenie NNW / KL

Cena nie obejmuje: - napiwków dla kierowcy i ochrony autokaru 40 USD za 8 dni płatne w Izraelu

Zapisy u ks. Stanisława tel. 511 936 183

Pielgrzymka - Sanktuaria Maryjne

FRANCJA, ANDORA, HISZPANIA


Paryż, Lourdes, Andora, Barcelona, Montserrat, La Salette

Termin: 11 - 22 sierpień 2014r - 12 dni

wyjazd został wydłużony o jeden dzień (2 dni w Barcelonie)

Osoby które zapisały się na pielgrzymkę proszę o dokonanie - II wpłaty po 1000 zł.

(zostały jeszcze 4 wolne miejsca;)

Dzień 1: Msza św. Wyjazd z Polski, godz. 10:00, przejazd przez Niemcy do Francji

Dzień 2: Przyjazd do PARYŻA, spacer na Wzgórze Montmartre, wizyta w Bazylice Sacre Coeur, a następnie plac malarzy impresjonistów, obiadokolacja w restauracji na mieście, wieczorny rejs statkiem po Sekwanie. Przejazd do hotelu, nocleg.

Dzień 3: Msza święta. Śniadanie, przejazd do centrum PARYŻA - zwiedzanie stolicy Francji, w programie: Kaplica Cudownego Medalika – miejsce objawień Matki Boskiej siostrze Katarzynie Laboure. Przejazd na wyspę La Cite: Katedra Notre Dame, Święta Kaplica, Pałac Sprawiedliwości. W programie również: Łuk Tryumfalny, Pola Elizejskie, Wieża Eiffla i Pola Marsowe. Obiadokolacja w restauracji na mieście. Przejazd do hotelu, nocleg.

Dzień 4: Śniadanie, przejazd do LOURDES. Przyjazd do hotelu. Obiadokolacja a następnie Msza święta i udział w wieczornym nabożeństwie Maryjnym ze świecami. Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Całodzienny pobyt w LOURDES: nawiedzenie Bazyliki Różańca Świętego, Bazyliki Niepokalanego Poczęcia, Groty Objawień z napisem „Jestem Niepokalane Poczęcie” tzw. Massabielskiej. Udział we Mszy św. i Drodze Krzyżowej oraz poznanie miejsc związanych ze św. Bernadettą: młyn Boly (miejsce urodzenia i pierwszych lat życia rodziny Soubirous, La Cachot – dawne więzienie, w którym mieszkała wraz z rodziną w czasie objawień, kościół parafialny św. Piotra, gdzie ochrzczono Bernadettę (obecny Kościół Najświętszego Serca Jezusowego). Obiadokolacja, po której udział w procesji ze świecami. Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 6: Śniadanie. Msza święta i pożegnanie Lourdes przy Grocie Massabielskiej. Przejazd do ANDORY, spacer urokliwymi uliczkami małego państwa w Pirenejach. Przejazd na nocleg do SANTA SUSANNA. Obiadokolacja, nocleg

Dzień 7: Śniadanie. Wycieczka do BARCELONY, poznanie najważniejszych zabytków stolicy Katalonii, w programie: spacer po słynnej ulicy Las Ramblas do Placu Katalonii. Zwiedzanie dzielnicy Gotyckiej Barri Gotic, poznanie najważniejszych zabytków Antonio Gaudiego: Kościół Świętej Rodziny - Sagrada Familia, Casa Milo, Casa Batlo, przejazd do Parku Guell - spacer, przejazd na Wzgórze Montjuic z obiektami olimpijskimi, Pałac Królewski. Dla chętnych wizyta na stadionie - Camp Nou (dorośli 23 /dzieci 18 €). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 8: Śniadanie. Wypoczynek na plaży Costa Brawa, spacery. W godzinach popołudniowych przejazd do MONTSERRAT – wizyta w Sanktuarium Czarnej Madonny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 9: Śniadanie, przejazd na nocleg do LA SALETTE. Po obiadokolacji udział w nabożeństwie wieczornym i procesji.

Dzień 10: Śniadanie. Wizyta w Sanktuarium Płaczącej Madonny położonym we francuskich Alpach w wyjątkowo pięknej okolicy sprzyjającej modlitwie i przeżyciom duchowym. Tu Matka Boża ukazała się dwojgu pastuszkom jedyny raz 19 września 1846 r, film przedstawiający historię objawień. Przejazd nocny do kraju lub nocleg we Francji , Niemczech***

Dzień 11: Zakończenie pielgrzymki w godzinach wieczornych

Koszt pielgrzymki - 2600 zł.

Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem (barek, TV, toaleta, klimatyzacja),7 noclegów w hotelach / domach pielgrzyma - w zależności od terminu) (pokoje 2 osobowe z łazienkami, na życzenie 3 lub 4 osobowe), posiłki: 8 śniadań (opcja wzmocniona) i 8 obiadokolacji, zwiedzanie zgodnie z załączonym programem, opiekę licencjonowanego pilota, ubezpieczenie (PAKIET: Koszty Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)

Cena nie zawiera: biletów wstępu wg programu, usług lokalnych przewodników, zestawów słuchawkowych - orientacyjny koszt uczestnictwa w programie zwiedzania - 85 €.

Więcej informacji i zapisy u ks. Stanisława tel. 511-936- 183

17 Niedziela zwykła, 27.07.2014
Ogłoszenia


1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 7.00 wyrusza Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymom życzymy dobrej drogi i prosimy o modlitwę za naszą parafię.

2. Dzisiaj – w kościele po Mszach świętych modlitwa w intencji kierowców, następnie błogosławieństwo pojazdów na parkingu przy kościele. Kierowcy będą wyjeżdżać z parkingu, kapłan zaś będzie święcił pojazdy. Dzisiaj możemy wspomóc misjonarzy poprzez ofiary złożone przy błogosławieństwie pojazdów  na zakup pojazdów służących na misjach. Jest założony specjalny fundusz misyjny na ten  cel. Szczególnie niech wyrażą wdzięczność św. Krzysztofowi kierowcy, którzy mieli jazdę bezkolizyjną i niech wspomogą misjonarzy.

3. Dnia 1 sierpnia w środę z Łomży  wyrusza na Jasną Górę 30 Piesza Pielgrzymka. Pielgrzymka przybywa do nas dnia 2 sierpnia rano. Tego dnia dołącza do pielgrzymki Grupa Srebrna wyruszająca od nas. O godz. 9.00 rano będzie  sprawowana w naszym kościele Msza św. Po niej śniadanie dla pielgrzymów. Zwracamy się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu śniadania. Tym wszystkim, którzy zadeklarowali wsparcie pielgrzymki – Bóg zapłać. Można jeszcze złożyć ofiarę na organizację śniadania dla pielgrzymów.  Zachęcamy serdecznie do udziału w pielgrzymce pieszej. Zapisy na pielgrzymkę do  piątku – 1 sierpnia. Dzisiaj w zakrystii, w inne dni w kancelarii od godz. 16.00 do 17.45.

4. Zapraszamy do łączenia się duchowo z pielgrzymami  zapisując się  do  Grupy Białej. Pielgrzymi duchowi wspierają pielgrzymkę w sposób duchowy i materialny. Otrzymują oni przy zapisie znaczek pielgrzyma i pamiątkową legitymację. Pielgrzymi duchowi, najlepiej, by byli ubrani na biało,  uczestniczą w Apelu Jasnogórskim - w naszym kościele o godz. 20.45. Rozpoczęcie dnia  1 sierpnia w piątek – godz. 20.45. Apele trwać będą do dnia 14 sierpnia.

5. Zbliża się miesiąc sierpień, kiedy to tradycyjne już modlimy się o trzeźwość w naszym narodzie, szczególnie zaś za młodzież, by nie uległa zniewoleniom, min.  uzależnienia od alkoholu. Zachęcamy do podjęcia abstynencji w myśl zasady: „od abstynencji wielu do trzeźwości w całym narodzie”.

6. Dnia 2 sierpnia można zyskać odpust zupełny Porcjunkuli – za pobożne  nawiedzenie kościoła, odmówienie modlitwy: „Ojca nasz” i „Wyznanie wiary”, modlitwy  za Ojca Świętego. Potrzebny jest stan łaski uświęcającej i przyjęcie komunii św.

7. Dnia 1 sierpnia Pierwszy Piątek Miesiąca. Msze św. z nabożeństwem o godz. 7.00 i 18.00.

8. Dnia 2 sierpnia Pierwsza Sobota miesiąca. Msze św. z nabożeństwem o godz. 7.00 i 18.00. Adoracja N.S. prowadzona przez Rodzinę Radia Maryja do godz. 20.30.

9. W sobotę 2 sierpnia o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym w Zuzeli odbędą się uroczystości  90 Rocznicy Święceń Kapłańskich Sługi Bożego Księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystościom przewodniczyć będzie Ks. Kardynał Gerhard Muller z Rzymu Prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Na uroczystości zaprasza Biskup Łomżyński i Kustosz Sanktuarium.

10. Dnia 3 sierpnia po Mszy św. o godz. 12.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób wyjeżdżających  na pielgrzymkę do Francji i Hiszpanii.

11. W niedzielę 3 sierpnia od godz. 16.00 do 18.00 adoracja Najświętszego  Sakramentu Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej oraz Koła  Żywego Różańca przy Wspólnocie. Zapraszamy serdecznie na modlitwę adoracyjną.

12. W  sierpniu nieczynna Poradnia Rodzinna z powodu urlopu.

13. W przyszłą niedzielę taca będzie przeznaczona na KUL i cele edukacyjne diecezji.

14. Dożynki powiatowe odbędą się 17 sierpnia w Ugniewie , początek o godz. 12.00.

15. W Głosie Katolickim  m.in. ciekawe artykuły  o tradycji  żniw: „Żniwa na Kurpiach” o Powstaniu Warszawskim: „Bohaterstwo '44”. Z naszego regionu- o rekolekcjach w Zambrowie: „Rekolekcje  z ojcem Bashoborą”. Z naszej parafii: „Moc Nawrócenia – pielgrzymka nauczycieli na Jasna Górę”, reportaż z wakacyjnego wyjazdu młodzieży do Bułgarii: „Słoneczna Bułgaria”.


16 Niedziela zwykła, 20.07.2014 Ogłoszenia

1. Prezydium konferencji Episkopatu Polski wydało oświadczenie dotyczące aborcji i klauzuli sumienia. Biskupi piszą m.in. „Od pewnego czasu jesteśmy w Polsce uczestnikami publicznej debaty na temat klauzuli sumienia, a także odmowy aborcji nieuleczalnie chorego poczętego in vitro dziecka oraz konsekwencji prawnych wobec lekarza odmawiającego aborcji…… Św. Jan Paweł II jednoznacznie potępił odbieranie życia niewinnej istocie ludzkiej poprzez aborcję: „oświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. [...] Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół” (EV 62). „Przerywanie ciąży i eutanazja są […] zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne.” W kontekście decyzji administracyjnych, które dotykają prof. Bogdana Chazana, odmawiającego aborcji dyrektora kliniki, warto przypomnieć podkreślenie rangi owej powinności sumienia i jej konsekwencji: „Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe” (EV 74). Św. Jan Paweł II jednoznacznie oceniał zło aborcji, ale nigdy nie potępiał kobiety – matki, przywoływał natomiast kręgi współodpowiedzialnych za tę zbrodnię.”

2. Dnia 24 lipca (czwartek) o godz. 12.30 w naszym kościele odprawi Mszę św. i wygłosi konferencje Ks. Ludwik Nowakowski Opiekun Misji Modlitwy św. Teresy – Misji modlitwy za kapłanów. Na tę Mszę św. zapraszamy Koła Różańcowe, Misję modlitwy za kapłanów, dzieci.

3. W piątek 25 lipca święto św. Jakuba Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa – Patrona kierowców. W przyszłą niedzielę 27 lipca – w kościele po Mszach świętych modlitwa w intencji kierowców, następnie błogosławieństwo pojazdów na parkingu przy kościele. Kierowcy będą wyjeżdżać z parkingu, kapłan zaś będzie święcił pojazdy. W tym dniu możemy wspomóc misjonarzy poprzez ofiary złożone przy błogosławieństwie pojazdów na zakup pojazdów służących na misjach. Jest założony specjalny fundusz misyjny na ten cel. Szczególnie niech wyrażą wdzięczność św. Krzysztofowi kierowcy, którzy mieli jazdę bezkolizyjną i niech wspomogą misjonarzy.

4. W sobotę 26 lipca Wspomnienie św. Joachima i Anny, Rodziców NMP. Jest to dzień wdzięczności Rodzicom, Dziadkom i Emerytom.

5. W dniach 1-14 sierpnia – odbędzie się 30 Łomżyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”. W naszej parafii będziemy Gościć pielgrzymów 2 sierpnia. Po Mszy św. o godz. 9.00 podejmiemy pielgrzymów śniadaniem. Ośmielam się prosić o pomoc w podjęciu pielgrzymów, tak jak w ubiegłych latach. Potrzebne są osoby do pomocy a także samochody na których będą wydawane posiłki. Można będzie ofiarować produkty żywnościowe (prosiłbym o tym wcześniej poinformować księdza proboszcza) lub złożyć na ten cel ofiarę pieniężną. Parafia nasza słynęła z gościnności. Mam nadzieję, że tak będzie i w tym roku.

6. Zachęcamy serdecznie do udziału w pielgrzymce pieszej. Zapisy na pielgrzymkę od niedzieli 20 lipca do 30 lipca. W dni powszednie zapisy w kancelarii od godz. 16.00 do 17.45. Młodzież do lat 15 pielgrzymuje w towarzystwie osoby pełnoletniej. Od lat 16 do 18 za pisemną zgodą rodziców, przedstawioną przy zapisie. Wpisowe na pielgrzymkę 110 zł, młodzież do lat 15 – 80 zł. Są zniżki rodzinne. Opłata za bagaż – 50 zł. Przy zapisie trzeba mieć dowód tożsamości.

7. Wymarsz Grupy Srebrnej z Ostrowi Mazowieckiej dnia 2 sierpnia. W Grupie tej pielgrzymują pątnicy z Dekanatu Chrystusa Dobrego Pasterza i naszego. Przewodnikiem jest Ks. Andrzej Muzyczak i Ks. Michał Turbaczewski.

8. Zapraszamy do łączenia się duchowo z pielgrzymami poprzez zapis do Grupy Białej – czyli Pielgrzymów Duchowych. Grupa Biała gromadzi się na Apelu Jasnogórskim w naszym kościele o godz. 20.45 (od 1 do 14 sierpnia) w dniach trwania pielgrzymki. Pielgrzymi duchowi otrzymują specjalna kartę „Pielgrzyma duchowego” i znaczek. Składają przy tym dobrowolną ofiarę na cele pielgrzymki.

9. W sierpniu, z racji urlopu, nasza dekanalna i parafialna Poradnia Rodzinna będzie nieczynna.

10. Koło Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Maz. zapraszają Absolwentów Szkoły na X Zjazd Absolwentów. Który odbędzie się w dn. 6-7 września br. Organizatorzy Zjazdu prószą o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 30 lipca. Potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na konto. Bliższe informacje na stronie internetowej Szkoły i Koła Absolwentów a także w Sekretariacie.

11. W Głosie Katolickim m.in. ciekawe artykuły o agresji: „ Nowa forma agresji”, „Agresję trzeba leczyć”, znajdziemy adresy instytucji, które udzielą rady i pomocy w przypadkach agresji. Jest także ciekawy artykuł o sytuacji na Ukrainie: „Prawdziwa wojna.”

15 Niedziela zwykła, 13.07.2014 Ogłoszenia

1. W sobotę 19 lipca w naszym kościele o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. przez Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego w intencji: Grupy AA „Nowe życie” i „Wyzwolenie”.

2. W dniach 1-14 sierpnia – odbędzie się 30 Łomżyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem: „ Wierzę w Syna Bożego”. W naszej parafii będziemy Gościć pielgrzymów 2 sierpnia. Po Mszy św. o godz. 9.00 podejmiemy pielgrzymów śniadaniem. Ośmielam się prosić o pomoc w podjęciu pielgrzymów, tak jak w ubiegłych latach. Potrzebne są osoby do pomocy a także samochody na których będą wydawane posiłki. Można będzie ofiarować produkty żywnościowe (prosiłbym o tym wcześniej poinformować księdza proboszcza) lub złożyć na ten cel ofiarę pieniężną. Parafia nasza słynęła z gościnności. Mam nadzieję, że tak będzie i w tym roku.

3. Zachęcamy serdecznie do udziału w pielgrzymce pieszej. Zapisy na pielgrzymkę od przyszłej niedzieli 20 lipca do 30 lipca. W dni powszednie (oprócz sobót) zapisy w kancelarii od godz. 16.00 do 17.45. Młodzież do lat 15 pielgrzymuje w towarzystwie osoby pełnoletniej. Od lat 16 do 18 za pisemną zgodą rodziców, przedstawioną przy zapisie. Wymarsz Grupy Srebrnej z Ostrowi Mazowieckiej. Dnia 2 sierpnia. W Grupie tej pielgrzymują pątnicy z Dekanatu Chrystusa Dobrego Pasterza i naszego. Przewodnikiem jest Ks. Andrzej Muzyczak i Ks. Michał Turbaczewski.

4. W przyszłą niedzielę 20 lipca kazanie wygłosi misjonarz z Syberii. Po Mszach świętych będzie można złożyć ofiarę na potrzeby ewangelizacyjne misjonarza.

5. Organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach: 18- 25 października 2014 r. Cena 3200 zł za osobę przy grupie 40 osób pełnoletnich. Szczegółowy program w gablocie. Informacje i zapisy u ks. Stanisława- tel.:511-936-183.

6. Z prac w naszej parafii: ku końcowi zbliża remont parafialnych budynków gospodarczych i placu za garażami . Prace są kosztowne. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą ofiarę na wykonywane prace.

7. W Głosie Katolickim m.in. ciekawy artykuł o szacunku w stosunku do ludzkiego ciała: „Chrześcijański wymiar ludzkiego ciała”, a także o chorobach anoreksji i bulimii: „Anoreksja i bulimia – choroby XXI wieku”, „Na granicy życia i śmierci”. Jest do nabycia kolejny numer L'Osservatore Romano.

Nasza parafia organizuje w Bułgarii - Obóz religijno - wypoczynkowy dla Młodzieżowy

All inclusive - 12 dni Termin początek wakacji

Jadą 3 autokary - jest jeszcze 6 wolnych miejsc.. ..

HOTEL AURORA **** All inclusive link do opisu hotelu : http://www.booking.com/hotel/bg/aurora.pl.html

POŁOŻENIE: hotel położony jest w centrum miejscowości ST. KONSTANTIN I ELENA, gdzie znaleźć można sklepiki, tawerny, kawiarenki i bary; w pobliżu rozległego parku; ok. 400 m od najbliższej piaszczystej plaży (leżaki i parasole na plaży płatne), około 10 km od centrum Złotych Piasków; 20 km od portu lotniczego w Varnie.

HOTEL: czterogwiazdkowy, przestronny, komfortowy, restauracja główna z dużym tarasem na świeżym powietrzu w parku, kryty i odkryty basen, plac zabawi, boisko wielofunkcyjne, program animacyjny , tenis stołowy, bilard, rowery do wynajęcia, centrum fitness, Jacuzzi, sauna, salon fryzjerski, gabinet masażu, centrum medyczne, sala konferencyjna,

POKÓJ: 5-os., wygodny, nowocześnie urządzony, klimatyzowany, łazienka (wanna z prysznicem, wc), mini-bar , telewizja satelitarna, balkon.

ALL INCLUSIVE: korzystanie z krytych i odkrytych basenów z wodą mineralną, leżaki i parasole przy basenie, śniadania od 8.00-10.00, lunch 12.00-13.30, 19.00-20.30 obiadokolacja w głównej restauracji, hot - dog, kawa, herbata, desery, lody w barze przy basenie od 11.00 na 17.00. Bezpłatnie oferuje jacuzzi, tenis stołowy, rzutki, szachy, piłkarzyki, boisko wielofunkcyjne, fitness, place zabaw dla dzieci. WI–Fi w recepcji, miejsce dla naszej grupy na plaży, ratownik

PROGRAM: Czas trwania to 12 dni - Pobyt w Bułgarii 10 dni.

1 dzień - Wyjazd z Polski około godziny 7:00, 28 czerwca. Przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię, w trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 10 Euro).

2 dzień - Przyjazd do hotelu w Bułgarii w godzinach przedpołudniowych.

2-11 dzień - Wypoczynek w Bułgarii

11 dzień - Wykwaterowanie po śniadaniu. Wyjazd z Bułgarii w godzinach południowych.

12 dzień - Przejazd przez Bułgarię, Rumunię i Słowację. W trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 10 Euro). Przyjazd do Polski około południa.

PROGRAM POBYTU: - zwiedzanie miejscowości ST. KONSTANTIN I ELENA - wycieczka do skalnych klasztorów MONASTIR ALADZHA, - (3 km od Złotych Piasków) jeden z najoryginalniejszych bułgarskich klasztorów wykuty w wysokich skałach (XIII w.), Kamiennego Lasu - unikalny zabytek przyrody, jedyny tego rodzaju w całym świecie, zwiedzanie muzeum mozaiki Rzymskiej z antycznego miasta Marcjanopolis przy "Czarodziejskim źródle". - plażowanie, kąpiele w morzu, program animacyjny w hotelu prowadzony przez kadrę animatorów (lotki, zajęcia sportowo-animacyjne na plaży i na basenie), Msza św., rozgrywki sportowe i zajęcia integracyjne, dyskoteki w hotelu, dyskoteki na plaży, spacery po okolicy.

PROGRAM FAKULTATYWNY: (do wyboru 2 wycieczki) NESSEBAR : Około 100 kilometrów na północ od Złotych Piasków, znajduje się prawdziwa historyczna perła, nie tylko Bułgarii, ale i całego świata – Nessebar. Jest to najstarsza miejscowość w Bułgarii i jedna z najstarszych w Europie. Najwcześniejsze ślady tutejszego osadnictwa pochodzą sprzed trzech tysięcy lat (ok. 30 Euro)

AQUAPOLIS MIASTECZKO WODNE W ZŁOTYCH PIASKACH - zbudowane w stylu mauretańsko-śródziemnomorskim na powierzchni 40 tys. m.kw. z dziesiątkami zjeżdżalni i innych wodnych atrakcji. (ok. 20 Euro)

WARNA + DELFINARIUM - popołudniowa wycieczka autokarowa do Warny, w programie Mauzoleum Warneńczyka, show w delfinarium i czas wolny na zakupy (ok. 20 Euro)

Koszt obozu 1350 zł.

Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, 9 noclegów, wyżywienie 9 x All inclusive według programu, ubezpieczenie NNW KL.

Cena nie zawiera: biletów wstępu ok. 55 Euro

Zapisy u ks. Stanisława tel. 511 - 936 - 183

Uśmiech Zapraszam do wspólnych wyjazdów - ks. Stanisław Całus

Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła, 29.06.2014

Ogłoszenia:

1. Dzisiaj  czerwca Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. w naszym kościele według porządku niedzielnego. Taca  przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Dzisiaj ks. Paweł, nasz wikariusz, obchodzi imieniny. Życzymy mu Bożego błogosławieństwa w posługiwaniu duszpasterskim i wszelkiego dobra w życiu.

2. Przypominamy, że od dzisiaj do września nie będzie w naszym kościele Mszy św. o godz. 15.00. Msza św. niedzielna  w Prosienicy będzie o godz. 14.00, w Pałapusie o 15.15. W lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św. w domu katechetycznym w Lubiejewie.

3. Dzisiaj o godz. 11.00 Msza św. za śp. Janinę Długoborską mieszkankę naszego miasta. Została ona zamordowana przez Gestapo 29 czerwca 1944 r. W czasie II wojny światowej ratowała ona Żydów i Polaków przed eksterminacją. W gablocie z ogłoszeniami portret Janiny Długoborskiej i informacja o jej życiu.

4. W  tym tygodniu – 3 czerwca I Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o godz. 18.00 Godzina święta. Modlimy się o nowe powołania do kapłaństwa i różnych form życia konsekrowanego.

5. W tym tygodniu I Piątek Miesiąca. Msze św. o Najświętszym Sercu P. Jezusa i nabożeństwo o godz. 7.00 i 18.00.

6. W tym tygodniu I Sobota  Miesiąca. Msze św. o Niepokalanym  Sercu NMP i nabożeństwo o godz. 7.00 i 18.00. W sobotę po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja N. Sakramentu prowadzona przez Rodzinę Radia Maryja od godz. 21.00 - zakończona Apelem. Zapraszamy.

7. W niedzielę 7 lipca w godz. 16.00 – 18.00  odbędzie się czuwanie przed Najświętszym Sakramentem „Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej” oraz Koła Żywego Różańca  przy wspólnocie. Zapraszamy serdecznie do adoracji.

8. W dniach 27 VII – 1 VIII odbędzie się  Rowerowa pielgrzymka  na Jasną Górę. Spotkanie organizacyjne  z Ks. Waldemarem  dzisiaj o godz. 19.30 w sali parafialnej. 

9. W dniach 1-2 lipca Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę. Zapraszamy. Zapisy u Pani Marii  Morawskiej.
10. Przy wyjściu z kościoła można złożyć podpis pod projektem ustawy „Stop pedofilii”. Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian  w Kodeksie Karnym, które uniemożliwią  deprawację i seksualizację dzieci. Do podpisu potrzebny jest PESEL.

11. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło” dzisiaj od godz. 14.00 w Ośrodku Agroturystycznym „Binduga” w Broku organizuje kiermasz produktów kulinarnych i artystycznych. O godz. 20.30 wystąpi tam nasza Grupa Teatralna Rzeczypospolita Apostolska z „Misterium nocy świętojańskiej” : „Tam na góre ogień gore”.

12. Rodzina Radia organizuje autokarową pielgrzymkę do Częstochowy w dniach 12 i 13 lipca na ogólnopolskie  spotkanie  Rodziny Radia Maryja. Zapisy u pani Zofii Szepietowskiej. Tel. 29 7462767. Szczegóły w gablocie.

13. Rozpoznają się wakacje i urlopy. Dzieciom i młodzieży, jak też i wszystkim korzystającym z urlopów życzymy dobrego wypoczynku. Nie zapominajmy o Panu Bogu i Jego przykazaniach. W niedzielę i święta bądźmy na Mszy św. Bez uczestnictwa  we Mszy św. niedziela traci wymiar świąteczny i stanie się  czasem duchowo pustym. Dbajmy w każdym czasie o rozwój naszej wiary.

14. Przy wyjazdach grupowych dzieci i młodzieży domagajmy się od organizatorów by w niedziele i święta umożliwili uczestnictwo we Mszy św.

15. W Głosie Katolickim m.in. o profilaktyce: „Dziecko jest silne siłą swojej rodziny”, „Profilaktyka – dzieło, które zgromadzi młodych”. Z naszej parafii: „Pogrzeb dzieci zmarłych przed  narodzeniem”. Jest do nabycia kolejny numer pisma „Miłujcie się”.


XII Niedziela Zwykła - 22.06.2014 r.


1. We wtorek  Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msze  św. o godz. 6.30; 7.00 i 18.00. Msza św.  o św. Janie Chrzcicielu będzie sprawowana już w poniedziałek o godz. 18.00.

2. W czwartek 26 czerwca zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. o godz. 18.00 procesja  eucharystyczna wokół kościoła, po niej poświęcenie ziół i kwiatów oraz błogosławieństwo dzieci.

3. W piątek 27 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to także dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Msze św. z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa  o godz. 7.00 i 18.00. W piątek z racji uroczystości można spożywać pokarmy mięsne.

4. W sobotę 28 czerwca wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Po Mszy św. o godz. 7.00 Litania do NMP.

5. Msza św. na zakończenie roku szkolnego w piątek 27 czerwca o godz.8.00.

6. W niedzielę 29  czerwca Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. w naszym kościele według porządku niedzielnego. Taca  w tym dniu przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy Apostolskiej. W przyszłą niedzielę  imieniny Ks. Pawła naszego wikariusza. Msza św. w jego intencji w sobotę o godz. 18.00.

7. Od przyszłej niedzieli  - 29 czerwca do września nie będzie w naszym kościele Mszy św. o godz. 15.00. Msza św. niedzielna  w Prosienicy będzie o godz. 14.00, w Pałapusie o 15.15. W lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św. w domu katechetycznym w Lubiejewie.

8. W dniach 27 VII – 1 VIII odbędzie się  Rowerowa pielgrzymka  na Jasną Górę. Spotkanie organizacyjne  z Ks. Waldemarem  w niedzielę 29 czerwca o godz. 19.30 w sali parafialnej. 

9. W dniach 1-2 lipca Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę. Zapraszamy. Zapisy u Pani Marii  Morawskiej.

10. Przy wyjściu z kościoła można złożyć podpis pod projektem ustawy „Stop pedofilii”. Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian  w Kodeksie Karnym, które uniemożliwią specjalistom od deprawacji, seksualizację dzieci. Do podpisu potrzebny jest PESEL. Podpis będzie można złożyć także w niedzielę 29 czerwca.

11. Wyrażamy wdzięczność za ofiary złożone na tacę w Boże Ciało na spłacenie należności za wykonaną aleją na nowej części cmentarza. Obecnie trwają prace przy osuszaniu fundamentów domu parafialnego. Prosimy o finansowe wsparcie prac prowadzonych w parafii.

12. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło” w dniu 29 czerwca od godz. 14.00 w Ośrodku Agroturystycznym „Binduga” w Broku organizuje kiermasz produktów kulinarnych i artystycznych. O godz. 20.30 wystąpi tam nasza Grupa Teatralna Rzeczypospolita Apostolska z „Misterium nocy świętojańskiej” : „Tam na góre ogień gore”.

13.W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 Msza św. za śp. Janinę Długoborską mieszkankę naszego miasta, zamordowaną przez Gestapo 29 czerwca 1944 r. W czasie II wojny światowej ratowała ona Żydów i Polaków przed eksterminacją. 

14. Dnia 24 czerwca w przychodni stomatologiczno – lekarskiej, MEDI – DENT, ul Słowackiego 6 w godz. 9.00 – 11.00 odbędzie się bezpłatne komputerowe badanie wzroku. Szczegóły na plakacie w gablocie.

15. Rozpoznają się wakacje i urlopy. Dzieciom i młodzieży, jak też i wszystkim korzystającym z urlopów życzymy dobrego wypoczynku. Nie zapominajmy o Panu Bogu i Jego przykazaniach. W niedzielę i święta bądźmy na Mszy św. Bez uczestnictwa  we Mszy św. niedziela traci wymiar świąteczny i stanie się  czasem duchowo pustym. Dbajmy w każdym czasie o rozwój naszej wiary.

16. Przy wyjazdach grupowych dzieci i młodzieży domagajmy się od organizatorów by w niedziele i święta umożliwili uczestnictwo we Mszy św.

17. W Głosie Katolickim  m.in. o sporcie: „Po prostu sposób na życie”, „Gdzie nogi poniosą”, o zagadnieniach społecznych – tekst ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego: „Medialne kłamstwa resortowych ludzi”. Jest także relacja z naszej parafii,  z koncertu Zespołu z Afryki „Klaret – GOSPEL”, a także ze Święta Szkoły w Lubiejewie. Jest kolejny numer L'Osservatore Romano.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 15.06.2014 Ogłoszenia

1. Dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Objawiona prawda o Trójcy Przenajświętszej należy do istoty chrześcijaństwa. Wyznajemy wiarę w Trójcę Świętą ilekroć czynimy znak krzyża świętego.

2. Dzisiaj o godz. 9.00 Msza św. za Piekarzy i Cukierników Piekarni PSS Społem z Ostrowi Mazowieckiej, Piekarni GS Ostrów Mazowiecka w Komorowie, Piekarni Napiórkowskich – Grodeckich oraz wszystkich Piekarzy emerytów i rencistów Ostrowi Mazowieckiej.

3. Dzisiaj o godz. 11.00 Msza św. w intencji naszego miasta z racji Dni Ostrowi Mazowieckiej i Ziemi Ostrowskiej.

4. W czwartek 19 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Msze św. w godz.: 7.00; 9.00; 11.00 i 18.00. Po Mszy św. o 11.00 procesja następującymi ulicami miasta: - z kościoła, 3Maja, ul. Ks. Sobotki, pl. Wolności, ul. Warchalskiego, Widnichowska, Lipowa, Armii Krajowej, 3 Maja, powrót do kościoła.

5. Ołtarze będą ustawione tak jak w ubiegłym roku:1/ na ul. Warchalskiego – do pomocy gospodarzom dołączy Rodzina Radia Maryja,2/ na ul. Widnichowskiej – przygotowuje Odnowa w Duchu Świętym razem z gospodarzami 3/ na ul. Armii Krajowej do pomocy dołączą Koła Żywego Różańca, 4/ na cmentarzu przykościelnym przygotowuje młodzież, ministranci, pod kierunkiem Księży i Sióstr zakonnych.

6. Zapraszamy parafian i gości do udziału w procesji. Zapraszamy całą asystę procesyjną: osoby niosące chorągwie, sztandary, feretrony, dziewczynki do sypania kwiatów, dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św.

7. Prosimy o udekorowanie domów i posesji przy trasie procesji emblematami religijnymi.

8. Przez 8 dni po Bożym Ciele – Oktawę- będzie odprawiana o godz. 18.00 Msza św. poprzedzona Nieszporami.

9. Na cmentarzu grzebalnym, w nowej części została wykonana kolejna aleja. Ofiary złożone na tacę w Boże Ciało będą przeznaczone na spłacenie należności za wykonane prace.

10. Rodzina Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Częstochowy w dniach 12 i 13 lipca na ogólnopolskie spotkanie Rodziny Radia Maryja. Zapisy pani Zofia Szepietowska Tel. 29 7462767. Szczegóły w gablocie.

11. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na WSD w Łomży.

12. Dnia 21 czerwca w Płonce Kościelnej odbędzie się V Festiwal Młodych- „Wolni w Chrystusie” na który serdecznie zapraszamy młodzież. Zgłoszenia przyjmują: ks. Paweł, s. Aneta i s. Nikodema. Koszt 25 zł. Szczegóły na plakacie w gablocie.

13. W sobotę 21 czerwca odbędzie się po raz pierwszy w Ostrowi Mazowieckiej Pogrzeb Dzieci Utraconych czyli zmarłych wskutek poronienia. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00 w naszym kościele. Następnie szczątki zmarłych dzieci, po które z różnych przyczyn – najczęściej niewiedzy – nikt się nie zgłosił do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej, zostaną pochowane w grobowcu, który powstał dzięki życzliwości i materialnej pomocy wielu osób, na naszym cmentarzu parafialnym. Uroczystościom przewodniczyć będzie Biskup Stanisław Stefanek. Zapraszamy na te uroczystość Wszystkich , którzy tutaj na ziemi chcą pożegnać nienarodzone, zmarłe wskutek poronienia dzieci. Zapraszamy przede wszystkim Rodziców, którzy utracili dziecko wcześniej i nie wiedzą co się stało z jego ciałem. Zapraszamy Wykonawców i Ofiarodawców Pomnika – Grobu.

14. Uczniowie ZSP nr. 1 im Papieża Jana Pawła II – „dwójki” maja zaszczyt zaprosić na przedstawienie pt. „Znamienna wizyta. Rzecz o nadaniu praw kupieckich miastu Ostrowia”, w 500 – ną rocznicę nadania tych praw Ostrowi Mazowieckiej. Przedstawienie odbędzie się 15.06.2014 r., na Sali Kinowej o godz. 17.00, w ramach „Dni Ostrowi”.

15. W Głosie Katolickim ciekawe artykuły min. o mężczyznach: „Mężczyzna w Kościele”, „Mężczyźni maja walczyć”, „O zaprzeczeniu męskości”. Także ciekawe wiadomości z regionu

8.06.2014 r. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

1. Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kończy się okres wielkanocny. Kończy się też czas spowiedzi i komunii wielkanocnej. Kto nie odbył jeszcze spowiedzi wielkanocnej niech to uczyni w tym tygodniu.

2. Jutro Święto Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła. Msze święte w naszym kościele o godz. 6.30; 7.00; 11.00 i 18.00.

3. Biskup Łomżyński skierował następującą prośbę do diecezjan: Przewielebni Księża! Umiłowani Diecezjanie! W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego u Papieża Franciszka spotkają się prezydent Izraela i prezydent Autonomii Palestyńskiej. Będzie w tym spotkaniu uczestniczył także patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. Jest pragnieniem Ojca Świętego, aby ten ważny moment wsparli swą modlitwą wierni na całym świecie. Proszę Księży a także Wiernych naszej Diecezji o włączenie się w niedzielę 8 czerwca br. we wspólne błagania – aby Bóg zesłał łaskę pokoju na Ziemię Świętą. Z pozdrowieniem w Chrystusie Panu.

4. W przyszłą niedzielę także o godz. 9.00 Msza św. w intencji Piekarzy Piekarni PSS Społem w Ostrowi Mazowieckiej, Piekarni GS SCh - Komorowo, Piekarń Napiórkowskich - Grodeckich, oraz byłych piekarzy Ostrowi Mazowieckiej – emerytów i rencistów. 5. W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 Msza św. w intencji naszego miasta z racji Dni Ostrowi Mazowieckiej i Ziemi Ostrowskiej.

6. Ruch Światło – Życie naszej diecezji organizuje rekolekcje wakacyjne w atrakcyjnych miejscach. Grupy i terminy są podane w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej parafii i kurii. W rekolekcjach wakacyjnych mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, także ci, którzy nie chodzili na spotkania OAZY w parafii, a w przyszłości chcieliby w spotkaniach tych uczestniczyć. Zapraszamy serdecznie by skorzystać z tej formy rekolekcji i wypoczynku. Informacje i zapisy : dzieci u ks. Andrzeja Muzyczaka, młodzież u ks. Pawła.

7. W piątek 13 czerwca 2014 r. odbędzie się Pierwsza Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości Diecezji Łomżyńskiej do Sanktuarium św. Antoniego w Ostrołęce. Początek o godz. 13.00. W gablocie szczegółowy program pielgrzymki.

8. Dzisiaj przed kościołem zbiórka na pomnik dzieci zmarłych przed narodzeniem.

9. Dnia 21 czerwca w Płonce Kościelnej odbędzie się V Festiwal Młodych, na który serdecznie zapraszamy młodzież. Zgłoszenia przyjmują: ks. Paweł, s. Aneta i s. Nikodema. Koszt 25 zł.

10. W ubiegły piątek dokonano zniszczenia dolnej części rynien miedzianych z kościoła od strony plebanii. Zniszczenia mogłyby być jeszcze większe, gdyby nie było interwencji parafianki, która o tym powiadomiła. Nie akceptujmy wandalizmu i złodziejstwa. Módlmy się o nawrócenie złodziei i wandali. Kradzież, a tym bardziej, z obiektów sakralnych nie przyniesie żadnej korzyści, wcześniej czy późnie będzie to powodem nieszczęść złodzieja, jeśli nie przestanie tego czynić.

11. Z aktualnych prac parafialnych: naprawa dachu i rynien, stąd rusztowania przy kościele, naprawa dachu budynku gospodarczego na cmentarzu. Ukończenie alei na nowej części cmentarza, prace remontowe w budynku parafialnym, prace porządkowe i parkowe na placu za garażami.

12. W piątek w naszym kościele odbył się koncert grupy ewangelizacyjnej z Afryki „Klaret – Gospel”. Tym, którzy wzięli udział w koncercie i wsparli dzieło misyjne – opiekun grupy ks. Roman Woźnica – klaretyn raz jeszcze wyraża serdeczną wdzięczność.

13. W Głosie Katolickim ciekawe artykuły: „Europa potrzebuje reewangelizacji”- wywiad z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej Pietro Parolinem, który był w Łomży, o św. Stanisławie – biskupie i męczenniku – patronie naszej parafii, jest też relacja z pielgrzymki z naszej parafii do Matki Bożej Ostrobramskiej.

VII Niedziela Wielkanocna 1.06.2014

Wniebowstąpienie Pańskie - Ogłoszenia

1. Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

2. Dzisiaj adoracja Najświętszego Sakramentu Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej w godzinach od 16 do 18.

3, Nabożeństwo czerwcowe codziennie po Mszy św. o 18.00.

4. W tym tygodniu I Czwartek Miesiąca. Godzina Święta w ramach nabożeństwa czerwcowego.

5. W tym tygodniu I Piątek i I Sobota miesiąca. Nabożeństwo po Mszy św. o godz. 7.00 i 18.00.

6. W tym tygodniu w piątek na Mszy św. o godz. 18.00 wystąpi zespół z Afryki, Claret – Gospel. Po Mszy św. koncert zespołu. Jest to ważne wydarzenie religijne i artystyczne. Zapraszamy mieszkańców Ostrowi  i okolic. Prosimy o powiadomienie znajomych i przyjaciół oraz zaproszenie ich na koncert. W tym dniu będzie można złożyć ofiarę na tacę na misje święte. Zespół wystąpi także 8 czerwca o godz. 11.00 w TVP 1 w programie „Między niebem a ziemią”, a także w Boże Ciało w godzinach wieczornych.

7. W czwartek 5 czerwca o godz. 18.00 w Hotelu 17 ul. Lubiejewska 151 odbędzie się konferencja pt. ”Pensjonat Janiny Długoborskiej”, o pomocy udzielanej Żydom w Ostrowi Mazowieckiej podczas II wojny światowej.

8. Zachęcamy młodzież do wyjazdu na Lednicę 7 i 8 czerwca. Koszt 50 zł. Zgłoszenia kierować do siostry Anety lub siostry Nikodemy.

9. Dnia 21 czerwca w Płonce Kościelnej odbędzie się V Festiwal Młodych, na który serdecznie zapraszamy młodzież. Zgłoszenia przyjmują: ks. Paweł, s. Aneta i s. Nikodema. Koszt 25 zł.

10. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka na powstający na naszym cmentarzu grób i pomnik dzieci zmarłych przed urodzeniem.

11. Dzisiaj tak jak w całej Polsce, i u nas, zbiórka do puszek na kontynuacje budowy i wyposażenia Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

12. W Głosie Katolickim artykuły m.in. o dzieciach: „Szczęśliwe dzieciństwo”, „Wielodzietność to powód do dumy - nie wstydu”. Jest także ciekawy wywiad z abp. Józefem Michalikiem pt. „Prawdę nazwać prawdą, a kłamstwo kłamstwem”

 

VI Niedziela Wielkanocna 25.05.2014 r.

1. Dzisiaj o godz.. 12.30 I Komunia św. Dzieci z Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II .

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00 koncert zespołu młodzieży z LO im. M. Kopernika - z racji Dnia Matki. Zapraszamy serdecznie.

3. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

4. W piątek 30 maja o godz. 16.00 w Sali parafialnej za garażami rejonowe spotkanie katechetyczne. Obecność katechetów obowiązkowa.

5. W piątek 30 maja o godz. 11.00 Msza św. sprawowana przez Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego z racji 50 lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Rubinkowskiego.

6. W sobotę 31 maja o godz. 12.30 Msza św. z racji V Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Rubinkowskiego. 7. Ruch Światło – Życie naszej diecezji organizuje rekolekcje wakacyjne w atrakcyjnych miejscach. Grupy i terminy są podane w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej kurii. W rekolekcjach wakacyjnych mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, także ci, którzy nie chodzili na spotkania OAZY w parafii, a w przyszłości chcieliby w spotkaniach tych uczestniczyć. Zapraszamy serdecznie by skorzystać z tej formy rekolekcji i wypoczynku. Informacje i zapisy – dzieci u ks. Andrzeja Muzyczaka, młodzież u ks. Pawła.

8. Dzisiaj o godz. 19.00 w kościele spotkanie organizacyjne z młodzieżą i rodzicami osób wyjeżdżających do Bułgarii.

9. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymki do Wilna i do Sanktuariów Maryjnych Europy. Informacje i zapisy u ks. Stanisława.

10. Dnia 6 czerwca w piątek na Mszy św. godz. 18.00 w naszej parafii zaśpiewa chrześcijański zespól Claret – Gospel z afrykańskiego Wybrzeża Kości Słoniowej. Po Mszy św. koncert. Już teraz serdecznie zapraszamy na koncert mieszkańców Ostrowi i okolic.

11. Wójt Gminy Ostrówce Mazowiecka zwraca się z apelem o pomoc w rozwiązaniu problemu pokryć dachowych zawierających azbest. Z tej to racji będzie przeprowadzana inwentaryzacja od czerwca do sierpnia przez upoważnionych przez gminę ankieterów. Będzie także ankieta. Trzeba będzie podąć dane na temat azbestu znajdują na posesji. Wszyscy mieszkańcy Gminy, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, będą mogli uzyskać dotację na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu ze swoich budynków. Całość komunikatu Wójta w gablocie z ogłoszeniami.

12. W zakrystii są do odebrania lub kupienia płyty z nagraniem „Lamentacji ostrowskich.

13. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

14. Dzisiaj wybory do Parlamentu Europejskiego. W odpowiedzialności za przyszłość Polski i Europy zachęcamy pójścia na wybory, by do Parlamentu Europejskiego dostali się ludzie odpowiedzialni, mądrzy zatroskani o wolność i dobro naszej Ojczyzny.

15. W Głosie Katolickim ciekawe artykuły o I Komunii św. „Zaprzyjaźnić się z Bogiem”, o „in vitro”: „ Ostatnie słowo należy do Boga”; o matce: O mamie, która umarła, by córeczka mogła żyć”.

V Niedziela Wielkanocna 18.05.2014 r.

1. Dzisiaj o godz. 12.30 I Komunia św. Dzieci z Lubiejewa i Pałapusa.

2. W przyszłą niedzielę 25 maja, o godz.. 12.30 I Komunia św. Dzieci z Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II . Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych w sobotę 24 maja o godz. 14.00.

3. W czwartek dnia 22 maja o godz. 18.00 w naszym kościele na Mszy św. Słowo Boże wygłosi Ks. Bruno z Francji - Moderator Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus, odpowiedzialny za Misje Modlitwy za kapłanów. Przed Mszą św. o godz. 17.00 w sali parafialnej spotkanie ks. Bruno z dziećmi. Po Mszy św. w sali parafialnej spotkanie z Członkami Kół Żywego Różańca i Misją Modlitwy za Kaplanów i chętnymi.

4. W tym tygodniu „Poświęcenie Pól”:

poniedziałek, godz. 16.00 – Guty Bujno;

wtorek, godz. 18.00 – Nowe Lubiejewo;

środa godz. 18.00 – Stare Lubiejewo;

czwartek godz. 16.00 – Prosienica; czwartek, godz. 19.00 – Budy Grudzie;

piątek godz. 16.00 – Pałapus, piątek godz. 18.00 – Podborze.

5. W przyszła niedzielę, 25 maja, po Mszy św. o godz. 15.00 koncert zespołu młodzieży z LO im. M. Kopernika - z racji Dnia Matki. Zapraszamy serdecznie.

6. Ruch Światło – Życie naszej diecezji organizuje rekolekcje wakacyjne w atrakcyjnych miejscach. Grupy i terminy są podane w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej kurii. W rekolekcjach wakacyjnych mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, także ci, którzy nie chodzili na spotkania OAZY w parafii, a w przyszłości chcieliby w spotkaniach tych uczestniczyć. Zapraszamy serdecznie by skorzystać z tej formy rekolekcji i wypoczynku. Informacje i zapisy – dzieci u ks. Andrzeja Muzyczaka, młodzież u ks. Pawła.

7. W poniedziałek 19 maja w Zespole Szkół Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego (w Rubinku) ul. Rubinkowskiego 8, odbędzie się się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych pod nazwą „I Ty możesz komuś uratować życie” (chodzi o potencjalnych dawców szpiku dla chorych na białaczkę czyli nowotwór krwi). Każda zdrowa osoba w wieku od 18-55lat może się zarejestrować. Zachęcamy do bycia potencjalnym dawcą szpiku i rejestracji. Więcej informacji w gablocie.

8. Spotkanie organizacyjne z młodzieżą i rodzicami osób wyjeżdżających do Bułgarii w niedzielę 25 maja o godz. 19.00 w kościele.

9. Dnia 6 czerwca w naszej parafii z koncertem wystąpi chrześcijański zespól Claret – Gospel z afrykańskiego Wybrzeża Kości Słoniowej. Bliższe informacje w najbliższe niedziele. Już teraz serdecznie zapraszamy na koncert mieszkańców Ostrowi i okolic.

10. W Głosie Katolickim ciekawe artykuły o polskiej wsi o poświęceniu pól: „Do kraju tego”, „W polskim dworku”, „Dwa tysiące lat tradycji”. Do nabycia także nowy numer L'Osservatore Romano.

IV Niedziela Wielkanocna, 11.05.2014 r.

1. Dzisiaj Niedziela Chrystusa Dobrego Pasterza. Rozpoczynają się kwartalne Dni Modlitw o powołania do służby Bożej.

2. Jutro - w poniedziałek 12 maja o godz. 18.00 Ksiądz Biskup udzieli sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii. Młodzież tę wpierajmy modlitwą i przykładem naszej wiary, by pozostała wierna zobowiązaniom płynącym z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.

3. W piątek 16 maja o godz. 19.00 w sali parafialnej spotkanie Rycerzy Kolumba.

4. W przyszłą niedzielę I Komunia dzieci ze szkół w Lubiejewie i Pałapusie Spowiedź dzieci i rodziców w sobotę 17 maja o godz. 14.00.

5. Wydział Duszpasterstwa Rodzin wraz z parafią pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie organizuje w niedzielę 18 maja 2014 r. spotkanie dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka poczętego. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. pod przewodnictwem Biskupa Stanisława Stefanka o godzinie 10.30, na zakończenie której rodzice otrzymają specjalne błogosławieństwo. Więcej informacji i program w gablocie z ogłoszeniami.

6. „Poświecenie pól” w naszych wioskach w przyszłym tygodniu od 19 maja.

7. Ruch Światło – Życie naszej diecezji organizuje rekolekcje wakacyjne w górach- w atrakcyjnych miejscach. Grupy i terminy są podane w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej kurii. W rekolekcjach wakacyjnych mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, także ci, którzy nie chodzili na spotkania OAZY w parafii, a w przyszłości chcieliby w spotkaniach tych uczestniczyć. Zapraszamy serdecznie by skorzystać z tej formy rekolekcji i wypoczynku. Informacje i zapisy: dzieci – u ks. Andrzeja Muzyczaka, młodzież u ks. Pawła.

8. Rodzina Radia Maryja organizuje w sobotę 24 maja pielgrzymkę do Loretto na zjazd Kół Żywego Różańca i czytelników miesięcznika Różaniec. Koszt 20 zł. Zapisy u Pani Zofii Szepietowskiej- telefon 29 74 62 767 lub kom. 723 361 425. Organizatorzy zapraszają.

9. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Wilna. Zapisy u ks. Stanisława.

10. Z prac wykonywanych w parafii: został wykonany remont kapitalny sali z której korzysta Rodzina Radia Maryja i sali z której korzysta młodzież. W dalszym ciągu trwa remont innych pomieszczeń w domu parafialnym.

11. Na cmentarzu grzebalnym trwa budowa środkowej alei na nowej części. Prosimy o ostrożność w poruszaniu się w tej części, w której wykonywane są prace. Na cmentarzu zostały nasadzone nowe rośliny. Taki obowiązek nakłada na nas konserwator zabytków – za danie pozwolenia na usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu.

12. Przypominamy, że nie można na cmentarzu samowolnie wycinać drzew i krzewów, za to grożą duże kary, ani sadzić nowych.

13. W Głosie Katolickim ciekawe artykuły m.in. o sanktuarium Maryjnym w Płonce: „Matka Boża Płonkowska – Królowa Młodzieży”, o Patronie Polski – św. Wojciechu – „Św. Wojciech, biskup i męczennik”, o chorobie dzieci EB – „Dzieci Hioba”.

3 Niedziela Wielkanocna, 4.05.2014r. Ogłoszenia

1. Dzisiaj o godz. 12.30 Msza św. dziękczynna za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 (dwójki) im. Papieża Jana Pawła II. Po Mszy św. okolicznościowa inscenizacja o św. Janie Pawle II. Zapraszamy.

2. Dzisiaj w godz. 16.00 – 18.00 adoracja N. Sakramentu Wspólnoty NS i Niepokalanej oraz Koła Różańcowego przy Wspólnocie, jutro po Mszy św. o godz. 18.00 – Odnowy w Duchu Świętym, w ciszy.

3. W dniach 6, 7, 8 maja (wtorek. środa, czwartek) w naszej parafii dni adoracji Najświętszego Sakramentu - tradycyjnie nazywane 40 – Godzinnym Nabożeństwem.

4. Msze św. we wtorek, środę i czwartek o godz.: 6.30; 7.00; 9.00; 11.00; 18.00. Po Mszach św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Do adoracji wspólnotowej i indywidualnej, w te dni, zapraszamy grupy modlitewne, dzieci i młodzież - wszystkich parafian.

5. W czwartek 8 maja w naszej parafii odpust św. Stanisława – Biskupa i Męczennika. Msze św. o godz.: 6.30; 7.00; 9.00; 11.00; 18.00. Suma odpustowa o godz. 18.00. Zapraszamy serdecznie. Prosimy o uformowanie procesji, a zatem tych którzy noszą feretrony, chorągwie, baldachim, dzieci do sypania kwiatów.

6. Dnia 8 maja ks. Stanisław nasz Wikariusz obchodzi imieniny. Msza św. za solenizanta w środę 7 maja o godz. 18.00.

7. W sobotę 10 maja po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Zelatorów i członków Kół Różańcowych o raz Misji Modlitwy za Kapłanów – w sali parafialnej.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 12.30 I Komunia św. dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3. Spowiedź dzieci, rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 14.00.

9. Sakrament bierzmowania, w tym roku w poniedziałek 12 maja o godz. 18.00. Dnia 3 maja – na Mszy św. o godz. 18.00 kandydaci do bierzmowania rozpoczęli Nowennę do Ducha Świętego. Nowenna trwa do niedzieli 11 maja. Spowiedź kandydatów do bierzmowania, rodziców i świadków, w czasie Nowenny do Ducha Świętego - od dzisiaj przez cały tydzień. Prosimy by spowiedzi nie odkładać na ostatnie dni – czyli na sobotę i niedzielę.

10. Ruch Światło – Życie naszej diecezji organizuje rekolekcje wakacyjne. Grupy i terminy są podane w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej parafii i kurii. W rekolekcjach wakacyjnych mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, także ci, którzy nie chodzili na spotkania OAZY w parafii, a w przyszłości chcieliby w spotkaniach tych uczestniczyć. Zapraszamy serdecznie by skorzystać z tej formy rekolekcji i wypoczynku, w atrakcyjnych miejscowościach. „Karty uczestnictwa” i potrzebne „karty zdrowia” u ks. Andrzeja Muzyczaka dla dzieci, u ks. Pawła dla młodzieży..

11. W dniach 30, 31 maja i 1 czerwca organizujemy Pielgrzymkę na Suwalszczyznę i do Wilna. W trakcie pielgrzymki planujemy odwiedzić: Augustów, Sanktuarium w Studzienicznej, Wigry, Sejny, Wilno i Troki. Koszt wyjazdu 380 zł. – więcej informacji na stronie internetowej parafii wamp.ostrow-maz.pl. Zapisy u ks. Stanisława, Tel. 511-936 – 183.

12. Burmistrz Miasta i Gminy Brok zaprasza na uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego ofiary zbrodni katyńskiej i tragedii Smoleńskiej. Uroczystość odbędzie się 11 maja o godz. 12:00 w kościele w Broku.

13. Dzisiaj po Mszach św. przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas.

14. W zakrystii są do odebrania, dla tych, którzy zamówili płyty z misterium Wielkanocnego „Lamentacje Ostrowskie”. Kto nie zamówił, a chciałby nabyć, można się zapisać na liście, która znajduje się na stoliku przy wyjściu z kościoła.

15. W Głosie Katolickim artykuły m.in. o kanonizacji św. Jana Pawła II: „Święty uczeń Jezusa” ,o maturze: „Będzie dobrze”, „maturalny zawrót głowy”,

2 Niedziela Wielkanocna 27.04.3014 r., Ogłoszenia

 1. Radujemy się  z kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II i Jana XXIII .
 2. Dzisiaj  Niedziela  Miłosierdzia Bożego. Przed Msza św. o godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia – śpiewana, po Mszy św. oddanie czci relikwiom św. Siostry Faustyny. Dzieci przynoszą do kościoła skarbonki z ofiarą wielkopostną.  Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.
 3. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na CARITAS.
 4. Dzisiaj o godz. 12.30 Komunia św. rocznicowa.
 5. W tym tygodniu,  w czwartek, pierwszego maja rozpoczynamy Nabożeństwo Majowe. W naszym kościele będzie ono sprawowane codziennie po Mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy serdecznie do udziału w tym nabożeństwie. Zachęcamy do tej modlitwy – w wioskach  w domach, przy krzyżach lub kapliczkach, a szczególnie w rodzinach.
 6. Dnia 1 maja – Pierwszy Czwartek Miesiąca. Godzina Święta – w ramach Nabożeństwa Majowego.
 7. W sobotę 3 maja Uroczystość NMP – Królowej Polski i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Msze św. w  naszym kościele w następujących godzinach: 7.00, 9.00; 11.00, 18.00. Msza św.  za Ojczyznę, z udziałem władz, służb mundurowych, organizacji, zakładów pracy, szkół, pocztów sztandarowych o godz. 11.00. Po Mszy św. uroczystości na Placu Wolności.
 8. W tym tygodniu wypada Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota Miesiąca. Nabożeństwo po Mszach św. o godz. 7.00 i 18.00. W Pierwszą Sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu Rodziny Radia Maryja.
 9. W sobotę 3 maja rozpoczyna się nowenna do Ducha Św. przed sakramentem bierzmowania. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania polecamy modlitwom parafian. Bierzmowanie odbędzie się 12 maja o godz. 18.00.
 10. W sobotę 3 maja br. o godz. 11.30 odbędzie się dziękczynienie za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II I Jana XXIII w sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej uroczystości.
 11. W niedzielę 4 maja od godz. 16.00 – 18.00 czuwanie modlitewne przy wystawionym Najświętszym Sakramencie Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Koła Żywego Różańca przy Wspólnocie. Zapraszamy.
 12. Dnia 12 kwietnia grupa teatralna „Rzeczpospolita Apostolska wystawiła Misterium Wielkanocne: „Lamentacje ostrowskie”. Można nabyć płytę z nagraniem. Chętni niech się zapiszą na listę – na stoliku przy wyjściu z kościoła albo w zakrystii.
 13. Organizowana jest pielgrzymka do Lichenia w dn. 14-16 czerwca (sobota i niedziela). Koszt pielgrzymki  z noclegiem i przewodnikiem – 110 zł. Chętni nich zgłoszą się do księży.
 14. Pragną podać przykrą  wiadomość. Złodzieje dokonują kradzieży. Dotyczy to zarówno mienia prywatnego jaki dobra wspólnego . Z cmentarza giną pasyjki i metalowe elementy pomników. W Wielkim Tygodniu zaś dokonano kradzieży 30 krzewów tui z placu parafialnego za garażami. Nie akceptujmy złodziejstwa. A są i tacy ludzie, którzy chętnie kradzione nabywają, bo tańsze.
 15. Policja zwraca się z prośbą o pomoc  w ustaleniu tożsamości mężczyzny(lat ok. 63-65), który brał udział w wypadku drogowym  dnia 23 kwietnia  na ul. Sikorskiego w rejonie sklepu Vigar. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż mężczyzna jechał rowerem od strony Komorowa. Nr tel. Policji 997 lub 112. Całość komunikatu w gablocie.
 16. W Głosie Katolickim  artykuły o bł. Janie Pawle II np. „czego uczył nas papież”, „To było na drugim okrążeniu”, o miłosierdziu: „Dziedzictwo Bożego miłosierdzia”.


Zmartwychwstanie Pańskie, 20.04.2014, Ogłoszenia

 1. W dniu Zmartwychwstania Pańskiego, my kapłani składamy Wam, drodzy Parafianie i Goście, serdeczne życzenia. Pokój Zmartwychwstałego Pana niech zamieszka w waszych sercach i rodzinach. Doświadczajcie jego obecności  we wszystkich okolicznościach życia. Święta niech będą radosne i pogodne zarówno w rodzinach jak i w świątecznych spotkaniach   ze znajomymi i przyjaciółmi.
 2. Życzenia świąteczne przesłał nam Ks. Biskup Janusz Stepnowski: „Tegoroczne Święta naznaczone atmosferą oczekiwania na kanonizację bł. Jana Pawła II, przepełniają nasze serca wdzięcznością wobec Boga za podarowane odkupienie oraz za dar życia i osoby Polskiego Papieża. Przypominamy dziś sobie jedne z ostatnich jego słów: Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie! Czynimy je modlitwą o pokój serca każdego z nas, jak i wołaniem o pokój w Europie i na świecie – tym bardziej kiedy myślimy o trudnej i niebezpiecznej sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów. Niech Zmartwychwstały Pan, który działa w głębiach serca, ugasi spory, pomnoży miłość oraz wzmocni wiarę i nadzieję.” Napisał Ks. Biskup.
 3. Dni Wielkiego Tygodnia były bogate w duchowe przeżycia. Liturgia, jej przygotowanie, posługa w konfesjonale, jak i dekoracje w świątyni wymagały zaangażowania i wysiłku.
 4. Składam serdeczne Bóg zapłać – Księżom Wikariuszom, za ich posługę i zaangażowanie. Księdzu Andrzejowi Muzyczukowi  z grupą  za przygotowanie  Ciemnicy i Grobu Pańskiego. W szczególności: Panu Waldemarowi Brzostkowi z firmą,  Panu Janowi Pęzińskiemu z firmą, Piotrowi Trętowskiemu,
 5. Panu Mariuszowi Pieńkosowi, Panu Janowi Filipiakowi, Panu Rafałowi Grochowskiemu, Panu Zbigniewowi Rozmusowi, Kindze i Klaudii Grabowskiej. Bóg zapłać Siostrom Zakonnym  w tym - Siostrze Zakrystiance  Gabrieli i wszystkim tym, którzy jej pomagali w wystroju kościoła.
 6. Dziękujemy Panu Organiście, chórowi, scholi młodzieżowej, ministrantom i  całej Liturgicznej Służbie Ołtarza.
 7. Bóg zapłać Straży Honorowej, wraz z Orkiestrą  z Ostrowi Mazowieckiej, Strażom Honorowym z Gut, Lubiejewa  i Prosienicy.
 8. Wszystkim grupom modlitewnym i osobom indywidualnym za adorację Pana Jezusa.
 9. Tym, którzy złożyli ofiarę na kwiaty, jak i tym, którzy ofiarowali kwiaty do Grobu Pańskiego. Tym, którzy brali udział w procesji Rezurekcyjnej.
 10. Parafianom i Gościom za obecność i modlitwę w czasie Świętego Triduum Paschalnego – Bóg zapłać.
 11. Dzisiaj Msze św. o 9.00, 11.00, 12.30 i 18.00; Nie będzie Mszy św. o 15.00
 12. Jutro porządek, tak jak w każda niedzielę, z tym że nie będzie Mszy św. o 15.00. O godz. 11.00, oprócz Mszy św. w kościele – Msza św. w kaplicy na cmentarzu grzebalnym.
 13. Jutro ofiary składane na tacę przeznaczone są na KUL i cele edukacyjne diecezji.
 14. W piątek 25 kwietnia o godz. 8.00 w naszym kościele Msza św. dla maturzystów na zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy maturzystów, nauczycieli, dyrekcje szkół, rodziców.
 15. W sobotę 26 kwietnia o godz. 9.00 w naszym kościele czuwanie modlitewne przed kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II, prowadzone przez uczniów LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Po Mszy św. o godz. 18.00 czuwanie modlitewne przy Najświętszym Sakramencie – dziękczynne za dar kanonizacji. Zapraszamy.
 16. W niedzielę 27 kwietnia - niedziela  Miłosierdzia Bożego. Jest to dzień kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła  II i Jana XXIII. Przed Mszą św. o godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia – śpiewana, po Mszy św. oddanie czci relikwiom św. Siostry Faustyny. Dzieci przynoszą do kościoła skarbonki z ofiarą wielkopostną.
 17. W niedzielę 27 kwietnia o godz. 12.30 komunia św. rocznicowa. Spowiedź  dzieci i rodziców 26 kwietnia – w sobotę o godz. 14.00.
 18. W Głosie Katolickim m.in. o bł. Janie Pawle II: „Totus Tuus”, „Papież ludzkich spraw”, „Od zmroku do zmroku z Ojcem Świętym – wspomnienia”, o Eucharystii i cudzie eucharystycznym: „Historia cudu  nieustającego” .

Niedziela Palmowa 13.04.2014 r. Ogłoszenia

 1. Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. W tym czasie wspominamy i przeżywamy Mekę Chrystusa, poczynając od Jego Mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy.
 2. Poświecenie palm na wszystkich Mszach św. Uroczysta procesja przed Mszą św. o godz. 11.00 i 12.30.
 3. W Zambrowie trwają  Światowe Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Uczestniczy w nich spora grupa młodzieży z naszej parafii.
 4. Jeszcze dzisiaj można nabyć  w zakrystii świece na stół wielkanocny – w ramach Caritas – pomoc ubogim.
 5. Chrzest w pierwszy dzień Wielkanocy o godz. 11.00. Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w Wielką Środę 16 kwietnia po Mszy św. o godz. 18.00. Spisywanie akt chrztu w kancelarii Pana Organisty w Wielki Poniedziałek i Wtorek w godzinach 16.00 – 17.45. Potrzebny akt urodzenia dziecka, oraz zaświadczenia, że chrzestni są praktykującymi katolikami (dotyczy to tych, którzy są spoza naszej parafii).
 6. W Wielką Środę, od godz. 14.00 kapłani będą odwiedzać obłożnie chorych. Zgłaszając Księżom chorych  w zakrystii lub kancelarii, należy podać dokładny adres.
 7. W Wielki Czwartek rano nie będzie Mszy św. Msza św. Krzyżma, czasie której poświęca się oleje, używane przy sprawowaniu sakramentów św. sprawowana jest tylko w katedrach. W czasie tej Mszy św. kapłani odnawiają przyrzeczenia złożone przy święceniach.
 8. W Wielki Czwartek naszym kościele  - Msza św. Wieczerzy Pańskiej  sprawowana przez wszystkich kapłanów o godz. 17.00. W tym dniu wspominamy ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. Spowiedź i udzielanie Komunii św. rano od 6.30 – 7.30. Po południu  spowiedź od 16.00 – 16.45.
 9. Po Mszy św. 17.00 adoracja  Pana Jezusa w kaplicy przechowania – tradycyjnie w ciemnicy - do godz. 22.00.
 10. W Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej i adoracja Krzyża o godz. 17.00. Spowiedź  rano od 6.30 – 7.30 i po południu od 16.00 – 17.00. Adoracja Pana Jezusa w grobie do godz. 23.00. W Wielki Piątek  obowiązuje post ścisły. Ofiary złożone przy adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego i Miejsc Świętych    w Jerozolimie.
 11. W Wielką Sobotę Wigilia Paschalna:  poświęcenie ognia i Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych o godz. 19.00. Przynosimy świece.

 12. Poświecenie pokarmów:
 13. - w kościele od 9.00 do 18.00 – co godzinę. Wierni  przynosząc święconkę siadają do ławek i trzymają ją. Kapłan po odmówieniu modlitwy  przejdzie przez środek kościoła i poświęci pokarmy.

  - w wioskach: od godz. 9.00- w takim porządku jak w latach ubiegłych.

  W Wielką Sobotę spowiedź rano od 6.30 – 7.30.

  W Wielki Piątek i w Wielka Sobotę, Komunia św. udzielana jest tylko podczas nabożeństw.
 14. Adoracja Pana Jezusa w grobie do  Mszy św. rezurekcyjnej. Poszczególne grupy modlitewne adorują według ustalonego porządku. Przy grobie Pańskim w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę czuwać będą także strażacy. Zapraszamy wszystkich  do adoracji Pana Jezusa  we te wielkie dni.
 15. W Niedzielę Zmartwychwstania  Msze św. w następującym porządku:
 16. - Rezurekcja godz. 6.00,

  - następnie godz. 9.00; 11.00 – z sakramentem chrztu; 12.30 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 15.00.

 17. Prosimy o ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Można je składać u Księży i u Siostry zakrystianki.
 18. W dniach 17 – 21 kwietnia w godz. 9.00 – 17.00 na placu przy naszym kościele. będzie można zobaczyć wystawę pt. „Śladami błogosławionego Jana Pawła II”. Wystawa  w technice 3D. Do jej oglądania trzeba będzie założyć, będące przy wystawie, specjalne okular. Po obejrzeniu wystawy okulary zostawiamy na swoim miejscu.
 19. W miejskiej Bibliotece Publicznej od 10 kwietnia do 9 maja ekspozycja książek o bł. Janie Pawle II pt. „Pamiętamy…. Czuwamy”
 20. W dniach 30, 31 maja i 1 czerwca organizujemy Pielgrzymkę na Suwalszczyznę i do Wilna. W trakcie pielgrzymki planujemy odwiedzić: Augustów, Sanktuarium w Studzienicznej, Wigry, Sejny, Wilno i Troki. Koszt wyjazdu 380 zł. – więcej informacji i zapisy u ks. Stanisława.
 21. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Głosie Katolickim min.: o „Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego”, o Łomży: „Moja katedra, moje miasto”, o przykazaniach kościelnych i ich interpretacji: „Pięć przykazań kościelnych”. Do nabycia także pismo „Miłujcie się”

   

  5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 06.04.2014r. Ogłoszenia

  1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 13.30 spotkanie z rodzicami i dziećmi do I Komunii św.

  2. Dzisiaj po Mszy św. o 15.00 adoracja N. Sakramentu wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej oraz Koła Różańcowego przy Wspólnocie.

  3. W dniach 7, 8 i 9 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa) w naszej parafii będą rekolekcje dla młodzieży szkół średnich. Rekolekcje odbędą się na hali MOSiRu, ul H. Trębickiego. Początek o godz. 9.00. Dnia 7 i 8 kwietnia (poniedziałek, wtorek) godz. 19.00 w naszym kościele młodzież będzie miała adorację Najświętszego Sakramentu. Na tę adorację zapraszamy wszystkich, którzy mieliby takie pragnienie. Prosimy o modlitwę, by młodzież dobrze duchowo skorzystała z tych rekolekcji. Hasło rekolekcyjne: „Sposób na niebo”. Rekolekcje przeprowadzi Ks. Krzysztof Kralka z grupą Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

  4. W piątek 11 kwietnia rozważania drogi krzyżowej o godz. 17.00 mają lektorzy dorośli.

  5. Dnia 11 kwietnia, w piątek, godz. 16.00 w naszym kościele Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, wieńcząca miejskie obchody 150. Rocznicy Powstania Styczniowego. Po Mszy św. przemarsz do miejsca pamięci, gdzie nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika – zbieg ulic W. Sikorskiego i E. Orzeszkowej. Zapraszamy do udziału w uroczystości.

  6. W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa. Przynosimy palmy. Poświecenie palm na wszystkich Mszach św. Uroczysta procesja przed Mszą św. o godz. 11.00 i 12.30. W Niedzielę Palmową nie będzie udzielany sakrament Chrztu.

  7. Chrzty w pierwszy dzień Wielkanocy o godz. 11.00. Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w Wielką Środę – 16 kwietnia - po Mszy św. o godz. 18.00. Spisywanie akt chrztu w kancelarii Pana Organisty w Wielki Poniedziałek i Wtorek – 14 i 15 kwietnia w godzinach 16.00 – 17.45. Potrzebny akt urodzenia dziecka. Przypominamy, że chrzestnymi mogą być osoby, które przyjęły już sakrament bierzmowania, są wierzącym i praktykującymi katolikami (chrzestni spoza naszej parafii przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być chrzestnymi).

  8. W dniach 12 i 13 kwietnia (sobota przed Niedziela Palmową i w Niedzielę Palmową) 29. Światowe Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie. Módlmy się za młodzież i o dobry przebieg tej duszpasterskiej inicjatywy.

  9. W Wielką Środę, 16 kwietnia, po godz. 14.00, kapłani będą odwiedzać obłożnie chorych. Zgłaszając księżom chorych w zakrystii lub kancelarii, należy podać dokładny adres i telefon.

  10. W zakrystii można nabyć, w ramach Caritas, świece na stół wielkanocny. Cena 10 zł.

  11. Prosimy o ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Można je składać u Księży i u Siostry Zakrystianki.

  12. Dzisiaj o godz. 15.00 w Sali Reprezentacyjnej Ratusza otwarcie wystawy w technice 3D pt. „Śladami błogosławionego Jana Pawła II”. Wystawa będzie w Ostrowi Mazowieckiej do dnia 21 kwietnia. W dniach 17 – 21 kwietnia w godz. 9.00 – 17.00 wystawę będzie można zobaczyć na placu przy naszym kościele.

  13. W dniach 30, 31 maja i 1 czerwca organizujemy Pielgrzymkę na Suwalszczyznę i do Wilna. W trakcie pielgrzymki planujemy odwiedzić: Augustów, Sanktuarium w Studzienicznej, Wigry, Sejny, Wilno i Troki. Koszt wyjazdu 380 zł. – więcej informacji i zapisy u ks. Stanisława.

  14. Grupa teatralna „Rzeczpospolita Apostolska” dnia 12 kwietna (sobota przed Niedziela Palmową) na hali MOSiRU wystawi Misterium Wielkanocnym pt. „Lamentacje ostrowskie” to misterium ewangelizacyjne. Zachęcamy serdecznie od obejrzenia tego misterium opartego na wydarzeniach ewangelicznych w kontekście paschalnych zwyczajów ludowych.

  15. Zachęcamy do obejrzenia filmów wyświetlanych w ostrowskim kinie: „Karol, który został świętym”, oraz „Niebo istnieje naprawdę”.

  16. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Głosie Katolickim m.in. artykuły o drogach do Boga: „Wiele dróg prowadzących do Boga”, „Wolność wyboru drogi”, Jest tez reportaż o ostrowskiej grupie teatralnej” Rzeczpospolita Apostolska” i o przygotowywanym Misterium Wielkanocnym pt. „Lamentacje ostrowskie.” Znajdziemy też opis Marszu dla Życia i Rodziny, który odbyły się w diecezji, w tym także naszym mięście.

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 30.03.2014r. Ogłoszenia

1. W ty tygodniu Pierwszy Czwartek miesiąca. Godzina Święta po Mszy św. o godz. 18.00.

2. W tym tygodniu Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota Miesiąca. Nabożeństwa po Mszach św. o godz. 7.00 i 18.00. W sobotę po Mszy św. godz. 18.00 adoracja N. Sakramentu prowadzona przez Rodzinę Radia Maryja.

3. W piątek 4 kwietnia uroczystość nadania imienia Powstańców Styczniowych Zespołowi Szkół Nr 2. Uroczysta Msza św. i poświęcenie sztandaru o godz. 10.00 w naszym kościele.

4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 15.00 adoracja N. Sakramentu wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej oraz koła Różańcowego przy Wspólnocie.

5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 13.30 spotkanie z rodzicami i dziećmi do I Komunii św.

6. Rekolekcje dla młodzieży szkół średnich będą 7, 8, i 9 kwietnia na hali MOSiRu, ul. H. Trębickiego. Prosimy o modlitwę, by młodzież dobrze duchowo skorzystała z tych rekolekcji. Hasło rekolekcyjne: „Sposób na niebo”.

7. Chrzty w naszej parafii w każdą niedzielę o godz. 11.00. Wyjątkowo, w Niedzielę Palmową nie będzie chrztów. Chrzty w I Dzień Wielkanocy.

8. W dniach 12-13 kwietnia organizujemy wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Zambrowa. Koszt 25 zł. Zapisy u ks. Stanisława.

9. W dniach 11- 22 sierpnia 2014r. organizujemy pielgrzymkę „Sanktuaria Europy: Francja, Andora, Hiszpania. Koszt 2600 zł. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy u ks. Stanisława.

10. Dnia 6 kwietnia o godz. 15.00 w Sali Reprezentacyjnej Ratusza otwarcie wystawy w technice 3D pt. „Śladami błogosławionego Jana Pawła II”. Wystawa będzie w Ostrowi Mazowieckiej do dnia 21 kwietnia.

11. W dniu 12 kwietnia o godz. 14.00 w Auli Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży odbędzie się seminarium naukowe dla rodzin dotkniętych autyzmem: „Autyzm - rozpoznanie, terapia i działania wspierające rodziny dotknięte spektrum autyzmu. Prelegentami będą znani specjaliści z uniwersytetów z tej dziedziny. Osoby zainteresowane problemem zachęcamy do udziału.

12. Dzisiaj można zakupić, rozprowadzane przez Caritas, świece okazji kanonizacji Ojca Świentego Jana Pawła II i baranki wielkanocne. Uzyskany dochód przeznaczony jest na dzieła charytatywne przeprowadzane przez Caritas.

13. Dzisiaj po Mszach św. o godz. 9.00 11.00; 12.30 i 15.00 można będzie nabyć pocztówki i ozdoby wielkanocne rozprowadzane przez młodzież z Terezjańskiego Apostolatu Ufności. Dochód przeznaczony będzie na dofinansowanie wakacyjnych młodzieżowych rekolekcji.

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Głosie Katolickim m.in. artykuły o patriotyzmie : „Sprawa honoru”, „Dezercja w cywilu”, „Czy jesteś gotów oddać życie za Ojczyzn”. Jest nowy numer L'Osservatore Romano.

 


KANONIZACJA OJCA ŚWIĘTEGO BŁ. JANA PAWŁA II

Pielgrzymka z Parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Maz.


23-29 kwietnia 2014 roku – 7 dni

Dzień 1 : 23.04 środa: Wyjazd z Ostrowi Maz. O godzinie 08:00, przejazd do Włoch

Dzień 2 : 24.04. czwartek: W godzinach porannych przyjazd do Wenecji . Zwiedzanie Wenecji - rejs barką do centrum historycznego, spacer od Placu św. Marka do Mostu Riatlo, wizyta w Bazylice św. Marka. Czas wolny. Rejs powrotny ze zwiedzaniem laguny: wyspa koronczarek Burano oraz wyspa szklarzy i szkła weneckiego Burano, powrót barką na parking, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3 : 25.05. piątek: Śniadanie, wyjazd w kierunku Asyżu, zwiedzanie miasta św. Franciszka, wizyta w Bazylice św. Franciszka (kościół dolny, górny oraz tomba), spacer ulicami średniowiecznego miasta, poznanie rodzinnych miejsc świętego, wizyta w Kościele św. Klary. Przejazd do Santa Maria degli Angeli – wizyta w Bazylice z Porcjunkuą – przejazd w kierunku Rzymu, nocleg w hotelu w okolicach Rzymu, obiadokolacja.

Dzień 4 : 26.04. sobota: Śniadanie, przejazd do Rzymu, wizyta w Watykanie – zwiedzanie Bazyliki św. Piotra (jeśli będzie to możliwe ze względu na przygotowania do uroczystości), przejazd do Bazyliki św. Jana na Lateranie, nawiedzenie Św. Schodów, wizyta w Bazylice Santa Maria Maggiore, zwiedzanie Rzymu starożytnego Colosseum, Łuk Konstantyna, Forum Romanum, ulica Forów Rzymskich, Kapitol, Ołtarz Ojczyzny, Plac Wenecki. Nawiedzenie Bazyliki św. Pawła za Murami. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5: 27.04. niedziela: Śniadanie, przejazd do Rzymu, udział w uroczystości kanonizacyjnej Jana Pawła II, w godzinach popołudniowych spacer do centrum historycznego Rzymu - na trasie: Zamek Anioła, Piazza Navona, Panteon, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 6: 28.04. poniedziałek: Śniadanie, przejazd w kierunku Florencji, przejazd pociągiem z Prato do centrum Florencji, zwiedzanie historycznego centrum: Santa Maria Novella, Katedra Santa Maria del Fiore, Babtysterium, Dzwonnica Giotta, Most Złotników, Piazza della Signoria, Dom Dantego, San Lorenco, czas wolny), wyjazd w kierunku Padwy, nawiedzenie Bazyliki św. Antoniego. Przejazd do hotelu w okolicy Padwy, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 7: 29.04 wtorek: Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do kraju, przyjazd w godzinach nocnych.

Koszt pielgrzymki 1590 zł - całość wpłacamy do końca marca 2014 r

Cena zawiera: transport autokarem klasy turystycznej : DVD, WC, barek , 5 noclegów w hotelu 3* pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami, wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacje, usługę pilota, ubezpieczenie NNW, KL, podatek VAT, organizację wejść do zwiedzanych obiektów

Cena nie zawiera: biletów wstępu wg programu około 85 € (rejs barką w Wenecji z opcją laguna wenecka i wyspy: Murano, Burano, lokalni przewodnicy, zestawy słuchawkowe, przejazdy komunikacją w Rzymie i Florencji), napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej

Zapisy u ks. Stanisława tel. 511-936- 183

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 23.03.2014r. Ogłoszenia

1. Rozpoczynamy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne Będą one trwać do środy 26 marca. Przeprowadza je Ks. Tomasz Chludziński. W niedzielę porządek, tak jak zawsze - niedzielny. W pozostałe dni: poniedziałek, wtorek i środę – porządek będzie następujący:

7.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich

9.00 – Msza św. z nauką dla dzieci ze szkół podstawowych

10.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży gimnazjalnej

12.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich

16.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich

18.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich.

Msza św. dla chorych, z sakramentem „Namaszczenia”, we wtorek 25 marca o godz. 12.00.

Na Msze św. z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną przybywają katecheci. Jednocześnie zapraszamy dyrekcje szkół, nauczycieli i wychowawców.

W kaplicach, w rekolekcje, Msze św. o godz. 14.00:

poniedziałek - Prosienica,

wtorek – Pałapus,

środa – dom katechetyczny w Lubiejewie.

2. Dnia 25 marca (we wtorek) w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego odbędzie się w naszym mieście „Marsz dla Życia i Rodziny” organizowany przez wszystkie parafie naszego miasta, pod patronatem Księdza Biskupa. Marsz rozpocznie się po Mszy św. o godz. 18.00 w naszym kościele czyli ok. godz. 19.00, przejdzie ulicami miasta do kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza. Tam zakończenie ok. godz. 20.30 podjęciem „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”. Na marsz bierzemy świece z osłonami lub lampiony.

3. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka nienarodzonego zagrożonego aborcją. Modlitwa trwa 9 miesięcy – codzienne odmawianie jednej tajemnicy różańca, oraz specjalnej modlitwie w intencji dziecka i jego rodziców. Przyjęcie do dzieła „Duchowej adopcji” będzie na Mszach św. 25 marca o godz.7.00; 12.00; 16.00 i 18.00 ( 18.00 - w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza). Dzisiaj, przy wyjściu z kościoła można wziąć deklaracje „Duchowej adopcji”. Należy ją wypełnić. Część, która zawiera modlitwę, zostawiamy sobie, część z adresem przynosimy do kościoła 25 marca i podczas składania postanowienia, zostawiamy przy ołtarzu, we wskazanym miejscu.

4. Rekolekcje dla młodzieży szkół średnich będą 7,8 i 9 kwietnia.

5. W dniach 28 i 29 marca (piątek i sobota) parafialne Caritas Przeprowadzi zbiórkę żywności dla potrzebujących w następujących sklepach: Biedronka ul. Duboisa, Jedynka ul. Piłsudskiego, Bartek ul. Widnichowska, Stokrotka ul. Kościuszki. Właścicielom sklepów i pracownikom wyrażamy wdzięczność za okazywaną życzliwość. Zachęcamy kupujących do podzielenia się z potrzebującymi.

6. Chrzty w naszej parafii w każdą niedzielę o godz. 11.00. Wyjątkowo, w Niedzielę Palmową nie będzie chrztów. Chrzty w I Dzień Wielkanocy.

7. W dniach 12-13kwietnia organizujemy wyjazd na Światowe Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej do Zambrowa. Koszt 25 zł. Zapisy u ks. Stanisława.

8. Poseł Henryk Kowalczyk zaprasza mieszkańców gminy Ostrów Mazowiecka na spotkanie, które odbędzie się dnia 24 marca 2014 r. o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej. Tematy spotkania: emerytury po reformie OFE, jakiego dokonać wyboru, finansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich od 2014 r., dopłaty bezpośrednie i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ora inne sprawy z zakresu rolnictwa i finansów.

9. W rekolekcje 25 marca (wtorek) o godz. 8.30 sprzed Szkoły Podstawowej w Lubiejewie wyrusza autobus z dziećmi na Mszę św. o godz. 9.00. Jest 15 wolnych miejsc. Odpłatność 5 zł.

10. Dzisiaj można zakupić, rozprowadzane przez Caritas, świece okazji kanonizacji Ojca Świentego Jana Pawła II i baranki wielkanocne. Uzyskany dochód przeznaczony jest na dzieła charytatywne przeprowadzane przez Caritas.

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Głosie Katolickim m.in. artykuły o wartości życia i o zagrożeniu eutanazją: „Niepokonani”, „Marsze dla życia”, „Dobre Zycie”. Jest nowy numer L'Osservatore Romano.

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 16.03.2014r. Ogłoszenia

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.30 spotkanie z dziećmi, które przygotowują się do I Komunii świętej.

2. W przyszłą niedzielę - 23 marca rozpoczynamy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Będą one trwać do środy 26 marca. Przeprowadzi je Ks. Tomasz Chludziński.

W niedzielę porządek, tak jak zawsze - niedzielny. W pozostałe dni: poniedziałek, wtorek i środę – porządek będzie następujący:

7.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich

9.00 – Msza św. z nauką dla dzieci ze szkół podstawowych

10.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży gimnazjalnej

12.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich

16.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich

18.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich.

Msza św. dla chorych, z sakramentem „Namaszczenia chorych” we wtorek 25 marca o godz. 12.00. Na Msze św. z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną przybywają katecheci. Jednocześnie zapraszamy Dyrekcje szkół, Nauczycieli i Wychowawców.

W kaplicach, w rekolekcje, Msze św. o godz. 14.00:

poniedziałek 24 marca - Prosienica,

wtorek 25 marca – Pałapus,

środa 26 marca – dom katechetyczny w Lubiejewie.

Przypominamy i zachęcamy do odbycia w czasie rekolekcji spowiedzi wielkanocnej. W poniedziałek, wtorek i środę będą zaproszeni spowiednicy z innych parafii. Nie będzie zatem problemu z przystąpieniem do spowiedzi.

3. W sobotę 22 marca po Mszy św. o godz.18.00, w sali parafialnej spotkanie zelatorów i członków Kół Żywego Różańca Modlitewnej i Grupy za kapłanów.

4. Rekolekcje dla młodzieży szkół średnich będą 7,8 i 9 kwietnia.

5. Dnia 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego odbędzie się w naszym mieście „Marsz dla Życia i Rodziny” organizowany przez wszystkie parafie naszego miasta, pod patronatem Księdza Biskupa. Marsz rozpocznie się po Mszy św. o godz. 18.00 w naszym kościele czyli ok. godz. 19.00, przejdzie ulicami miasta do kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza. Tam zakończenie ok. godz. 20.30 podjęciem „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”. O zasadach duchowej adopcji przypomnimy w następną niedzielę.

6. We wtorek 18 marca po Mszy św. o godz. 18.00, w sali parafialnej spotkanie dorosłych wolontariuszy Caritas. Zapraszamy serdecznie także tych, którzy zechcieliby włączyć się w wolontariat Caritas naszej parafii (min. zbiórki żywności sklepach, pomoc w wydawaniu produktów, inne przedsięwzięcia prowadzone przez Caritas).

7. Komenda Powiatowa Policji zaprasza na debatę społeczną na temat bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostrowskiego. Debata odbędzie się w dniu 20 marca o godz. 16.00 w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36. Szczegółowy program debaty w gablocie z ogłoszeniami.

8. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć baranki wielkanocne i świece z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

9. W dniach 5-12 lipca organizujemy nad morzem w Swarzewie obóz formacyjno wypoczynkowy dla dzieci od 4 klasy Szkoły Podstawowej i młodzieży. W trakcie obozu zwiedzanie Gdańska, Westerplatte, zamku w Malborku. Koszty 600 zł. Zapisy u ks. Pawła.

10. Chrzty w naszej parafii w każdą niedzielę o godz. 11.00. Wyjątkowo, w Niedzielę Palmową nie będzie chrztów. Chrzty w I Dzień Wielkanocy.

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Głosie Katolickim m.in. artykuł o 0jczyżnie: „Ojczyzna – dziedzictwo i zadanie”, o autyzmie: „Choroba XXI wieku”, „Zwyczajnie żyć”, Nigdy się nie poddawaj”, „Autyzm – nie wyrok”.

12. Dzieci, które w ubiegłym tygodniu nie wzięły skarbonek na jałmużnę wielkopostną, mogą wziąć je dzisiaj po Mszy św.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 09.03.2014r.Ogłoszenia

1. Rozpoczęła się wielkopostna zbiórka Caritas – „Wiara i miłosierdzie”. Po Mszy św. o 12.30 dzieci otrzymają wielkopostne skarbonki, które zabiorą do domu. Nich to będzie jałmużna rodzinna. Zaoszczędzone na rozrywkach, słodyczach, czy używkach pieniądze wrzućmy do skarbonki jako jałmużnę wielkopostną, w tym roku przeznaczoną na leczenie dzieci i osób starszych. Dzieci przyniosą skarbonki do kościoła w pierwszą niedzielę po świętach wielkanocnych.

2. Trwa Wielki Post, w każdą środę, o godz. 17.15- Droga Krzyżowa dla dzieci, a piątek o godz. 17.00 – dla dorosłych, po Mszy św. o godz.18.00 dla młodzieży. Młodzież, która przygotowuje się do bierzmowania uczestniczy w Drodze Krzyżowej w piątek po Mszy św. o godz. 18.00.

3. Gorzkie Żale są odprawiane w każdą niedzielę o godz. 17.30.

4. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami.

5. Dnia 11 marca we wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie katechetów naszej parafii w sali w domu parafialnym. Obecność obowiązkowa.

6. W przyszłą niedzielę 16 lute marca, po Mszy św. o godz. 12.30 spotkanie z dziećmi, które przygotowują się do I Komunii świętej.

7. Dzisiaj w Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza rozpoczyna się Kurs Przedmałżeński. O godz. 15.00 Msza św.– później spotkanie.

8. Rycerze Kolumba Diecezji Łomżyńskiej organizują, w dniach od 24 do 29 kwietnia br., pielgrzymkę do Rzymu na kanonizację bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII. Wyjazd jest propozycją dla młodzieży szkół średnich, studentów i tych wszystkich, którzy mają ograniczony budżet. Pielgrzymi mogą bezpłatnie wykorzystać boisko sportowe położone w centrum Rzymu. Znajduje się ono niedaleko dworca kolejowego Termini, w odległości 5 km od Bazyliki św. Piotra. Umożliwia to dotarcie na Plac Świętego Piotra pieszo lub za pomocą środków komunikacji publicznej. Koszt przejazdu i ubezpieczenia wynosi 100 euro. Do dyspozycji pielgrzymów w Rzymie będą: przenośne toalety, prysznice, bieżąca woda i miejsce na postawienie małego lub średniego namiotu (należy zabrać swój namiot). Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia, ale nieopodal miejsca noclegu znajduje się duża ilość sklepów. Bliższych informacji udziela ks. mgr Adam Izbicki, Kapelan Rejonowy Rycerzy Kolumba w Łomży: tel. kom. 501953773, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . (całość komunikatu w gablocie).

9. Przypominamy, że rodzicami chrzestnymi mogą być osoby wierzące i praktykujące. Prawo kościelne nie zezwala by rodzicami chrzestnym były osoby, które żyją w związku bez ślubu kościelnego.

10. Na cmentarzu grzebalnym dochodzi do kradzieży z pomników pasyjek, nakrętek i innych metalowych części. Jest to grzech kradzieży tym większy, że dotyczy miejsca sakralnego jakim jest cmentarz. Apelujemy do sumień, tych, którzy tego dokonują, by tego nie czynili. Zwracajmy uwagę na osoby podejrzanie zachowujące się na cmentarzu. Zaistniałe szkody należy zgłaszać policji. Zachęcamy do indywidualnego ubezpieczania wartościowych pomników.

11. Przypominam także o godnym zachowaniu na cmentarzu: nie należy wprowadzać psów, palić papierosów, biegać i krzyczeć.

12. W dniach 5-12 lipca organizujemy nad morzem w Swarzewie obóz formacyjno wypoczynkowy dla dzieci od 4 klasy Szkoły Podstawowej i młodzieży. W trakcie obozu zwiedzanie Gdańska, Westerplatte, zamku w Malborku. Koszty 600 zł. Zapisy u ks. Pawła.

13. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski poleca, aby w Niedziele Wielkiego Postu na każdej Mszy św. były śpiewane Suplikacje w intencji pokojowego rozwiązania wszystkich problemów spornych na Ukrainie.

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Glosie Katolickim m.in. o Wielkim Poście: „Ile postu w Wielkim Poście”, „Krucjata na Wielki Post” o sytuacji na Ukrainie, o rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka: „To już rok”. Z naszego miasta: o rozgrywkach sportowych młodzieży w czasie ferii.

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02.03.2014r. Ogłoszenia

1. W dniach od 02-08 marca 2014 r. odbywa się w całej Polsce „47. tydzień modlitw o trzeźwość narodu” pod hasłem: „Kochająca matka zawsze trzeźwa”. Jest to czas przeznaczony na modlitwę i refleksję nad wieloma problemami, natury duchowej, rodzinnej i społecznej, związanymi z nadużywaniem alkoholu. W sposób szczególny myślimy o polskiej młodzieży, która coraz częściej sięga po alkohol. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za trzeźwość w rodzinach, mieście, wiosce, narodzie.

2. W środę 5 marca rozpoczyna się Wielki Post. Jest to Środa Popielcowa. Obowiązuje post ścisły: dla wszystkich - powstrzymanie się od pokarmów mięsnych, dla tych zaś, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60 -tego także post ilościowy 3 posiłki dziennie – w tym raz do syta.

3. W Popielec, w naszym kościele, Msze św. z pokutnym aktem posypania głów popiołem będą sprawowane w godz.: 6.30; 7.00; 11.00; i 18.00. O godz. 9.00 Msza św. w „Szkole Specjalnej” w Lubiejewie. Przygotowany przez Siostrę popiół, w małych paczuszkach będzie można wziąć do domu, by posypać głowy tym domownikom, którzy nie będą mogli być w kościele w tym dniu. Kandydaci do bierzmowania uczestniczą we Mszy św. o godz. 18.00.

4. W Wielkim Poście, w każdą środę, także w Środę Popielcową, o godz. 17.15- Droga Krzyżowa dla dzieci. W piątek o godz. 17.00 – dla dorosłych. W piątek po Mszy św. o godz. 18.00 - dla młodzieży. Młodzież, która przygotowuje się do bierzmowania uczestniczy w drodze krzyżowej w piątek po Mszy św. o godz. 18.00.

5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami.

6. Dnia 11 marca we wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie katechetów naszej parafii w sali w domu parafialnym. Obecność obowiązkowa.

7. Gorzkie Żale będą odprawiane w każdą niedzielę o godz. 17.30.

8. Pary małżeńskie, które chciałyby uczestniczyć w spotkaniach Domowego Kościoła, prosimy by zgłaszały się w ciągu dwóch tygodni do Pary Rejonowej - Małgorzaty i Janusza Świderskich, lub Ks. Andrzeja Muzyczaka

9. Dnia 9 marca – I Niedziela Wielkiego Postu – w Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza rozpoczyna się Kurs Przedmałżeński. O godz. 15.00 Msza św.– później spotkanie.

10. W sobotę 8 marca w Ostrołęce w Szkole podstawowej nr 10 , ul. Generała Zygmunta Berlinga 16 odbędzie się II Ostrołęcki Kongres Małżeństw. Początek o godz. 9.00. Zapraszamy do udziału. Bliższe informacje na plakacie w gablocie.

11. Dzisiaj I Niedziela Miesiąca. Adoracja NS, od 16.00 do18.00 prowadzona przez Wspólnotę Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej oraz Koło Żywego Różańca przy wspólnocie. Zapraszamy

12. Komenda Powiatowa Policji ostrzega, szczególnie osoby starsze przed oszustami podającymi się z członków rodziny, lub pracowników zaufania publicznego, którzy żądają lub proszą o pieniądze bezpośrednio lub przez telefon. Podają się także jako policjanci, którzy jakoby są na tropie oszustów i instruują, aby dąć pieniądze wyłudzaczom , a ci , rzekomo policjanci złapią ich na gorącym uczynku. Nie przekazujmy żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków rodziny lub inne osoby i proszą o pieniądze przez pośredników. O każdej podejrzanej sytuacji powiadamiać Policję nr telefonu 997 lub 112. Całość apelu Policji w gablocie.

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Glosie Katolickim m.in. o „Żołnierzach wyklętych” – „Ludziach Niezłomnych”: „Ci, którzy odeszli, są szczęśliwsi od nas”, „Bohaterowie - nie zdrajcy”, „Ludzie Niezłomni”. O błogosławionym Papieżu Janie XXIII – „Posłuszeństwo i pokój”.

14. Pokój w Europie i na świecie jest zagrożony. Prosimy o modlitwę w intencji pokojowego i sprawiedliwego rozwiązania rozszerzających się konfliktów.

7 NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.02.2014r. Ogłoszenia

1. W tym tygodni Pierwsza sobota miesiąca. Msze św. i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP o godz. 7.00 i 18.00.

2. W piątek 28 lutego po Mszy św. o godz. 18.00 krótki montaż słowno Muzyczny „Kim naprawdę byli ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” w wykonaniu zespołu „Largo”. Zapraszamy serdecznie.

3. W przyszłą sobotę w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszym kościele o godz. 11.00 Msza św. z udziałem władz i mieszkańców. Prosimy instytucje, organizacje, szkoły, zakłady pracy o wystawienie pocztów sztandarowych. Po Mszy św. procesjonalny przemarsz na cmentarz parafialny, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Mauzoleum i na symbolicznej mogile pułkownika Witolda Pileckiego. W gablocie program imprez towarzyszących Narodowemu Dniowi Żołnierzy Wyklętych w Ostrowi Mazowieckiej.

4. Komendant powiatowy Policji zaprasza na debatę społeczną na temat bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Debata odbędzie się w środę 26 lutego o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul Sikorskiego 5. Problematyka debaty w programie w gablocie ogłoszeń.

5. Dnia 9 marca w I Niedzielę Wielkiego Postu w Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza Mszą św. o godz. 15.00 rozpoczyna się „Kurs przedmałżeński”. Po Mszy św. zapisy i spotkanie Tych, którzy takiego kursu nie posiadają, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa zachęcamy, by skorzystali z tej możliwości.

6. W dniach 25-28 lutego w naszej parafii organizujemy dla dzieci i młodzieży turniej tenisa stołowego. Zapisy w dniach 23 i 24 lutego (niedziela i poniedziałek) u ks. Andrzeja Muzyczaka.

7. W tym tygodniu planowany jest wyjazd na łyżwy. Zapisy u ks. Stanisława.

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Glosie Katolickim m.in. o ubóstwie: „Stygmatyzacja biedy”, „Bieda obok nas”, „Czy pieniądze są potrzebne do szczęścia”. Do nabycia także pismo „Miłujcie się”. 9. Biskupi Polscy skierowali do wiernych następujący komunikat dotyczący sytuacji na Ukrainie:

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.02.2014r. Ogłoszenia

1. W sobotę 22 lutego Święto Katedry św. Piotra. Świątynia ta jest znakiem jedności Kościoła pod przewodnictwem Biskupa Rzymu – Papieża. Polecajmy Panu Bogu osobę Ojca Świętego Franciszka i Jego posługę.

2. W czwartek 20 lutego o godz. 18.00 Msza św. w intencji pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” i ich rodzin.

3. W dniach 25-28 lutego w naszej parafii organizujemy dla dzieci i młodzieży turniej tenisa stołowego. Zapisy w dniach 23 i 24 lutego (przyszła niedziela i poniedziałek) u ks. Andrzeja Muzyczaka.

4. Dnia 9 marca w I Niedzielę Wielkiego Postu w Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza Mszą św. o godz. 15.00 rozpoczyna się „Kurs przedmałżeński”. Tych, którzy takiego kursu nie posiadają, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa zachęcamy, by skorzystali z tej możliwości.

5. Pragnę przypomnieć, że planujemy inwentaryzację naszego parafialnego cmentarza grzebalnego. Z tej to racji w czasie kolędy, tym, którzy opiekują się grobami rodzinnymi przekazaliśmy „Deklarację Dysponenta, czyli opiekuna grobu”. Prosiliśmy, by w rodzinach ustalić, kto z członków grobem się opiekuje. Następnie wypełnić deklarację, podpisać i zwrócić do naszej parafii. Deklarację można złożyć w kościele w kartonie stojącym na ołtarzu św. Mikołaja, w zakrystii, lub kancelarii parafialnej. Kto tego jeszcze nie uczynił, prosimy by wypełnioną deklarację zwrócić do końca marca. Przypominamy raz jeszcze – na jeden grób wypełniamy jedną deklarację po uprzednim ustaleniu w rodzinach, tego, kto opiekuje się grobem. Chodzi o groby rodzinne. Nie można wypełniać deklaracji na groby inne, które nie należą do rodziny. Nie można wypełniać deklaracji na groby, którymi, według nas, nikt się nie opiekuje,.

6. Deklaracje można jeszcze pobrać zakrystii, jeśli ktoś jej nie otrzymał, albo trzeba ją podać komuś z rodziny, kto mieszka w innej miejscowości, a na naszym cmentarzu ma grób rodzinny. Już teraz wyrażam serdeczną wdzięczność z pomoc w inwentaryzacji.

7. Pojawiły się pogłoski o opłatach za dzierżawienie miejsc pod groby. Pragnę to zdementować. Na dzień dzisiejszy korzystanie z cmentarza pozostaje tak jak dotychczas. Na utrzymanie cmentarza, które jest bardzo kosztowne, składamy ofiarę przy remoncie lub stawianiu pomnika. Możemy także złożyć ofiarę dobrowolną. Jak będzie w przyszłości, tego nie mogę jeszcze określić.

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Glosie Katolickim m.in. o wizycie łomżyńskich biskupów u Ojca Świętego: „Ad Limina Apostolorum” – teks i piękne zdjęcia. Czym jest gender i jakie niesie niebezpieczeństwa: „Gender – forma kolonizacji”, „Gender –rzeczywistość jutra, która jawi się tuż za progiem”; a także ciekawe informacje z regionu.

V NIEDZIELA ZWYKŁA, 9.02.2014r. Ogłoszenia

1. We wtorek 11 lutego obchodzimy wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jest to XXI Światowy Dzień Chorego. Panu Bogu polecamy wszystkich chorych i cierpiących. Msza św. o godz. 7.00 i 18.00.

2. W piątek 14 lutego Święto św. Cyryla Mnicha i Metodego Biskupa Patronów Europy. Módlmy się by nasz kontynent nie zatracił swego chrześcijańskiego dziedzictwa.

3. W dniu 14 lutego także wspomnienie św. Walentego patrona od padaczki i chorób nerwowych. Doznaje On także czci jako patron zakochanych.

4. Dzisiaj po Mszy św. godz. 15.00 w sali parafialnej spotkanie par małżeńskich, które chciałyby poznać charyzmat Domowego Kościoła i w nim uczestniczyć. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Odpowiedzialni za Domowy Kościół w naszym rejonie: Ks. Andrzej Muzyczak oraz Janusz i Małgorzata Świderscy.

5. Zakończyliśmy wizyty duszpasterskie w naszej parafii – nazywane kolędą. Za życzliwe przyjmowanie nas do swoich domów składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Modliliśmy się wspólnie, błogosławiliśmy osoby, rodziny, mieszkania. Błogosławieństwo osób i mieszkań jest bardzo ważne. Ukazuje bliskość Boga i chroni przed złem. Dało się zauważyć, że w niektórych mieszkaniach nie ma krzyża czy religijnego obrazu. Takie znaki są bardzo ważne, przypominają, o Tym, kto jest najważniejszy dla człowieka – czyli o Bogu i o świętych. Krzyż, zaś jest najpewniejszą ochroną przed złem. Z problemów, które dało się zauważyć, to spora ilość związków niesakramentalnych. W wielu wypadkach nie ma przeszkód, by zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Zachęcamy do tego usilnie. Tam gdzie nie ma takiej możliwości, pomimo tego, że osoby żyjące w takich związkach nie mogą przystępować do Komunii świętej, niech będzie tam modlitwa, uczestniczenie we Mszy św., chrześcijańskie wychowywanie dzieci. Dla wielu parafian dużym problemem jest znalezienie pracy. Stąd też wielu pracuje poza miejscem zamieszkanie, a także poza granicą. Przyczyniać się to może do rozluźnienia więzi rodzinnych. W takich sytuacjach niech będzie ścisła relacja z rodziną poprzez częste przyjazdy, a także telefonicznie. Dla pewnej grupy parafian dużym problemem jest nadużywanie alkoholu. Z tego można się wyrwać, trzeba zdecydowanej woli, i trzeba przyjąć pomoc bliźnich. Niektóre osoby sygnalizowały trudności z uczestnictwem w niedzielnej mszy św. z powodu zmianowego rytmu pracy w niektórych zakładach i pracy w niedziele i święta.

6. Dziękujemy serdecznie za ofiary złożone na potrzeby kościoła, jak i na kolędę. Dziękujemy także za znaki gościnności w proponowanej kawie, herbacie czy posiłku. Ofiary złożone na kościół będą wykorzystane na potrzeby naszej pięknej świątyni, jak i na kontynuację prac remontowych w domu parafialnym na cmentarzu i posesji parafialnej. Mamy głęboką nadzieję, że kolęda umocniła więź wiernych z parafią, nam zaś kapłanom dała możliwość lepszego poznania tych, wśród których i dla których posługujemy. W czasie wizyty duszpasterskiej każda rodzina otrzymała kalendarz parafialny. Jeśli ktoś, przez naszą nieuwagę, nie otrzymał kalendarza, albo pragnie komuś go sprezentować, to można jeszcze w zakrystii taki kalendarz otrzymać.

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Glosie Katolickim m.in. męczeństwie grekokatolików na Podlasiu: „Bohaterowie Podlasia”, o walentynkowej modzie: „Czy walentynki mają sens”, o komercjalizacji świąt i różnych okazji: „Zdeformowane święta”, o debatach walentynkowych: „Debaty walentynkowe 2014”.

Ogłoszenia, Święto Ofiarowania Pańskiego

- 2 lutego 2014 r.

1. Dzisiaj – Święto Ofiarowania Pańskiego – zwane tradycyjnie Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Dzisiaj poświęcamy świece zwane gromnicami. Płonąca świeca oznacza – Chrystusa – „Światłość Świata”. Jest to dzień życia konsekrowanego. Modlimy się za tych, którzy radykalnie – w zakonach, jak i w innych formach życia konsekrowanego służą Bogu. Modlimy się też o nowe powołania zakonne, jak również do instytutów świeckich życia konsekrowanego. Dziękujemy Bogu za posługę Sióstr Terezjanek w naszej parafii.

2. Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy byli zaangażowani w przygotowanie żłóbka: Księdzu Pawłowi Szabłowskiemu, Panu Waldemarowi Brzostkowi z ekipą, młodzieży zaangażowanej w pracę przy żłóbku. Dziękujemy Siostrom Zakonnym na czele z Siostrą Gabrielą i wszystkim, którzy włączyli się w sprzątanie i dekorację kościoła.

3. Jutro żłóbek zostanie rozebrany. Dzisiaj możemy bliżej podejść do figurki Jezusa w żłóbku, by kontemplować dziecię Jezus i uczyć się o Niego, jak w życiu stawać się Dzieckiem Bożym.

4. Msza św. ze wspomnienia św. Błażeja - w poniedziałek 3 stycznia. Po Mszach świętych błogosławieństwo św. Błażeja. Przez jego wstawiennictwo chorzy na gardło proszą o łaskę uzdrowienia.

5. W czwartek 6 lutego I Czwartek Miesiąca. Po Mszy św. o godz. 18.00 Godzina Święta. Modlimy się za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego oraz o nowe powołania.

6. W piątek 7 lutego I Piątek Miesiąca. Msza św. i nabożeństwo pierwszopiątkowe o godz. 7.00 i 18.00.

7. W tym tygodniu kończymy kolędę. Kto w czasie jej trwania nie mógł przyjąć kapłana – prosimy o zgłoszenie i indywidualne ustalenia wizyty duszpasterskiej.

8. Spotkanie z dziećmi do I Komunii św. w niedzielę 9 lutego po Mszy św. o godz. 12.30.

9. Spotkanie z dziećmi i młodzieżą wyjeżdżająca do Zakopanego na narty oraz z ich rodzicami odbędzie się w niedzielę 9 lutego po Mszy św. o godz. 15.00.

10. Spotkanie zainteresowanych Domowym Kościołem odbędzie się w niedzielę 9 lutego o godz. 16.00 w Sali parafialnej. Zapraszamy serdecznie.

11. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej Oddział w Broku zaprasza młodzież na Debatę Walentynkową pt. „Dam Ci wszystko to co lubię, ale siebie dam po ślubie” czyli bez seksu przed ślubem? Debata odbędzie się w sobotę 8.02.2014 r. o godz. 19.00 w Sali gimnastycznej LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

12. Zachęcamy do czytanie prasy katolickiej. W Głosie katolickim m.in. „Ludziach Boga”: siostrach zakonnych: „Konsekrowane”, kapłanie – „Opowieść o prawdziwym kapłanie”, bracie zakonnym – „50 lat w służbie Panu”. Do nabycia także aktualny numer „ L'Osservatore Romano”.

Porządek kolędy

Niedziela 2 lutego

- godz. 15.00 ul. Sportowa (domy prywatne) i bloki 23 i 25 (3 ks.).

Poniedziałek 3 lutego

- godz.15.00 – ul. Kilińskiego blok nr 2 (2 ks.)

- godz. 15.00 - ul. Kościuszki blok nr 20 (za Stokrotką) (1 ks.)

- godz.15.00 – ul. Widnichowska 23 (1ks.)

Wtorek 4 lutego

- godz. 15.30 - ul. Kilińskiego bloki nr 1 i 3 (1 ks.)i Lubiejewska blok nr 2 (1 ks.)

-godz. 15.00 - ul. Lubiejewska bloki nr 2A i 2D (2 ks.)

Środa 5 lutego

- godz. 15.00- ul. Lubiejewska bloki nr 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 21Ei 21F (4 ks.)

Ogłoszenia duszpasterskie

3 Niedziela Zwykła, 26.01.2014 r

1. W przyszłą niedzielę 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego – zwane tradycyjnie Świętem Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu poświęcamy świece zwane gromnicami. Płonąca świeca oznacza – Chrystusa – „Światłość Świata”. Do kościoła przynosimy świece.

2. Dzień 2 lutego jest to dzień życia konsekrowanego. Modlimy się za tych, którzy radykalnie – w zakonach, jak i w innych formach życia konsekrowanego służą Bogu. Modlimy się też o nowe powołania zakonne, jak również do instytutów świeckich życia konsekrowanego. Dziękujemy Bogu za posługę Sióstr Terezjanek w naszej parafii. Taca w tym dniu przeznaczona jest na klasztory klauzurowe.

3. W tym tygodniu: - Pierwsza Sobota miesiąca. Msze św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 7.00 i 18.00. Po nich nabożeństwo. Po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez Rodzinę Radia Maryja.

4. W pierwszą niedzielę miesiąca – 2 lutego od godz. 16.00 – 18.00 czuwanie modlitewne przy wystawionym Najświętszym Sakramencie Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Koła Żywego Różańca przy tej Wspólnocie. Główna modlitwa – różaniec. Zapraszamy.

5. Poseł Henryk Kowalczyk zaprasza mieszkańców gminy Ostrów Mazowiecka na spotkanie, które odbędzie się dnia 29 stycznia 2014 r. (środa) o godz. 12.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego (sala konferencyjna bud. C) w Starym Lubiejewie. Tematy spotkania: emerytury po reformie OFE, jakiego dokonać wyboru, finansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich w tym melioracji od 2014 r., dopłaty bezpośrednie i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ora inne sprawy z zakresu rolnictwa i finansów.

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Głosie Katolickim artykuły o feriach zimowych dzieci i młodzieży, wywiad z mecenasem Krzysztofem Wąsowskim o procesach wobec duchownych, o Romanie Dmowskim, czołowej postaci polskiej historii najnowszej.

Porządek kolędy

Niedziela 26 stycznia

- godz. 15.00 - bloki w Starym Lubiejewie (2 ks.)

- godz. 15.00 – blok nad Urzędem Skarbowym (1 ks.)

Poniedziałek 27 stycznia

- godz. 15.00 – ul. Widnichowska bloki nr 3A i 5 (3 ks.)

- godz. 15.00 - ul. Kościuszki blok nr 38D (1 ks.)

Wtorek 28 stycznia

- godz. 15.00 - ul. Kościuszki bloki nr 48 i 50 (3 ks.)

-godz. 15.30 ul. Widnichowska 3 (1 ks.)

Środa 29 stycznia

- godz.15.00 Widnichowska bloki nr 15, 19, 21, 20 i 24 (4 ks.)

Czwartek 30 stycznia

- godz. 15.00 – ul. Ks. Sobotki blok nr 4 oraz 3 Maja bloki nr 5,7 i 9 (2 ks.)

-ul. Widnichowska 1A (2 ks.)

Piątek 31 stycznia

- godz. 15.00 - ul. Lubiejewska bloki nr 6, 6A i 8 (3 ks.)

- godz. 15.00 - ul. 3 Maja blok nr 48A (1 ks.)

Sobota 1 lutego,

- godz. 9.00 – ul. Kościuszki bloki nr 19, 21, 38, 38A i 38C (2 ks.)

- godz. 9.00 - ul. Armii Krajowej bloki nr 4, 6 i 6A (2 ks.)

Niedziela 2 lutego

- godz. 15.00 ul. Sportowa (domy prywatne) i bloki 23 i 25 (3 ks.).

Poniedziałek 3 lutego

- godz.15.00 – ul. Kilińskiego blok nr 2 (2 ks.)

- godz. 15.00 - ul. Kościuszki blok nr 20 (za Stokrotką) (1 ks.)

- godz.15.00 – ul. Widnichowska 23 (1ks.)

Wtorek 4 lutego

- godz. 15.00 - ul. Kilińskiego bloki nr 1 i 3 (1 ks.)

-godz. 15.00 - ul. Lubiejewska bloki nr 2, 2A i 2D (3 ks.)

Środa 5 lutego

- godz. 15.00- ul. Lubiejewska bloki nr 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 21Ei 21F (4 ks.)

Ogłoszenia II Niedziela Zwykła, 19.01.2014 r.

1. Do 25 stycznia trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby ludzi pojednać i łączyć. Przez krzyż i Zmartwychwstanie zburzył mur nienawiści. Założył jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. W historii nastąpiły podziały w Chrystusowym Kościele. W tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan przypominamy prośbę Jezusa: „aby wszyscy byli jedni”. Modlimy się o powrót do utraconej przez grzech jedności. Hasło tegorocznego Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan brzmi: „Czyż Chrystus jest podzielony?”.

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.30 odbędzie się spotkanie z dziećmi do I komunii św.

3. W sobotę 25 stycznia Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła.

4. We wtorek 21 stycznia Dzień Babci, a w środę 22 stycznia Dzień Dziadka. Dziadkom i Babciom wyraźmy wdzięczność poprzez modlitwę, obecność z nimi, pomoc, życzliwe słowo.

5. W sobotę 25 stycznia po Mszy św. o godz. 18.00 w sali parafialnej spotkanie zelatorów i członków Kół Żywego Różańca oraz „Misyjnej grupy modlitwy za kapłanów”.

6. Zgodnie z obowiązującym prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego za rok 2013 na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na terenie naszej diecezji kościelną organizacją pożytku publicznego jest „CARITAS BLŹNIM”. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na „CARITAS BLŹNIM”. Otrzymane środki będą przeznaczone na dożywianie ubogich, leczenie chorych, wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, opiekę nad bezdomnymi. Bliższe informacje i nr KRS n plakacie w gablocie, w „Głosie katolickim i na stronie internetowej „Caritas Łomża”.

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W „Głosie katolickim” znajdziemy min. artykuły nadziei : „Wielkie wyzwanie”, „Z mocy nadziei”, Silni razem niosą nadzieję”. O bezpieczeństwie na drogach: „Trzeźwe społeczeństwo, trzeźwi kierowcy”.

Porządek kolędy na najbliższe dni

Niedziela 19 stycznia, - godz. 15.00 - ul. Kościuszki bloki nr 42C, 42D i 44 (3 ks.)

Poniedziałek 20 stycznia, - godz. 15.00 – ul. Lipowa bloki nr 16 i 18 (2 ks.) - godz. 15.00 - ul. Lubiejewska bloki nr 2B i 2C (2 ks.)

Wtorek 21 stycznia, - godz. 15.00 - ul. Kościuszki bloki nr 42, 42A, 42B i 42 E (3 ks.) - godz. 15.00 - ul. Kościuszki blok nr 46 (1 ks.)

Środa 22 stycznia - godz. 15.00 - ul. 3 Maja blok nr 48 (1 ks.) - godz. 15.00 - ul. Dubois blok nr 6 i ul. Kościuszki(domy prywatne) (1 ks.) - godz. 15.00 - ul. Widnichowska bloki nr 11,13 i 17 (2 ks.)

Czwartek 23 stycznia, -godz.15.00 – ul. Lipowa bloki nr 2, 6, 8, 10, 12 i 14 (3 ks.)

Piątek 24 stycznia, godz. 15.00 – ul. Widnichowska bloki nr 5A, 7 i 9 (3 ks.) ul. Widnichowska 20A (1ks.)

Sobota 25 stycznia - godz.9.00 Sienkiewicza, Wójtowska, Reymonta (1 ks.) - godz. 9.00 - ul. Piękna, Zapolskiej, Emilii Plater, Kmicica, Kraszewskiego i Żeromskiego (2 ks.) - godz. 9.00 - ul. Warchalskiego blok nr 2B (1 ks.)

Niedziela 26 stycznia, - godz. 15.00 - bloki w Starym Lubiejewie (2 ks.) - godz.15.00 - Blok nad Urzędem Skarbowym (1ks.)

Poniedziałek 27 stycznia, - godz. 15.00 – ul. Widnichowska bloki nr 3A i 5 (3 ks.) - godz. 15.00 - ul. Kościuszki blok nr 38D (1 ks.)

Wtorek 28 stycznia, godz. 15.00 - ul. Kościuszki bloki nr 48 i 50 (3 ks.) ul. Widnichowska 3 (1 ks.)

Ogłoszenia Uroczystość Chrztu Pańskiego , 12.01.2014 r.

1. Dzisiaj kończy się Okres Bożego Narodzenia, a zaczyna się Okres Zwykły. Jednak, zgodnie z Tradycją, do Święta Matki Bożej Gromnicznej będziemy śpiewać kolędy na przemian z innymi pieśniami liturgicznymi.

2. W piątek dnia 17 stycznia o godz. 19.00 w Zespole Szkół Publicznych w Komorowie, ul. Mazowiecka 81 odbędzie się „Wieczór kolęd”. Organizatorzy serdecznie zapraszają.

3. W sobotę 18 stycznia Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

4. W niedzielę 19 stycznia po Mszy św. o godz. 12.30 odbędzie się spotkanie z dziećmi do I komunii św.

5. Zgodnie z obowiązującym prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego za rok 2013 na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na terenie naszej diecezji kościelną organizacją pożytku publicznego jest „CARITAS BLŹNIM”. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na „CARITAS BLŹNIM”. Otrzymane środki będą przeznaczone na dożywianie ubogich, leczenie chorych, wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, opiekę nad bezdomnymi. Bliższe informacje i nr KRS n plakacie w gablocie, w „Głosie katolickim i na stronie internetowej „Caritas Łomża”.

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W „Głosie katolickim m.in. : „Jak pomaga Caritas”, „Ile dobroczynności w dobroczynności”, „Powstanie styczniowe”.

Porządek kolędy na najbliższe dni

Niedziela 12 stycznia, godz. 15.00 – ul. Lubiejewska (domy prywatne od ul. Sikorskiego do stacji i od mleczarni), ul. Najmoły, Pawłowskiej (2 ks.) godz. 15.00 - ul. Zakrzewskiego, Bohaterów Pecynki i Bowidu (1 ks.)

Poniedziałek 13 stycznia, - godz. 15.00 - ul. Orzeszkowej bloki nr 7, 7A, 7B i 7C (3ks.) godz. 15.00 - ul. Prusa i blok nr 3 na ul. Prusa (1 ks.)

Wtorek 14 stycznia, godz. 15.00 - ul. Wyczółkowskiego i Sielska (należąca do naszej parafii) ul. Korczaka i ul. Zwycięstwa (1 ks.) godz. 15.00 – ul. Kossaka, Gerymskiego i Noakowskiego (1 ks.) godz. 15.00 – ul. Sikorskiego (od miasta do torów kolejowych) (2 ks.)

Środa 15 stycznia - godz. 15.00 – ul. 3 Maja (domy prywatne) (1 ks.) godz. 15.00 – ul. 3 Maja bloki nr 40, 52, 52A (1 ks.) godz. 15.00 – ul. 3 Maja blok nr 64 (1 ks.) godz. 15.00 – ul. Szkolna z blokiem nr 13 (1 ks.)

Czwartek 16 stycznia, godz. 15.00 - ul. Mieczkowskiego, Waryńskiego, Piłata (należąca do naszej parafii) (1 ks.) godz. 15.00 - ul. Batorego z blokami nr 11, 15 i 17 (2 ks.) godz. 15.00 - ul. Warchalskiego blok nr 4 (1 ks.)

Piątek 17 stycznia, godz. 15.00 - ul. Partyzantów bloki nr 3, 5, 7 i 9 (2 ks.) godz. 15.00 - ul. Warchalskiego bloki nr 2 i 2A (1 ks.)

Sobota 18 stycznia, godz. 9.00 – ul. Rubinkowskiego, Duboisa (strona północna), ul. Rytla, Kwiatów Polskich, Lipowa (domy prywatne), ul. Kolarska (z blokami), Nowa, Sudoła i Widnichowska (domy prywatne) (4 ks.) Niedziela 19 stycznia, godz. 15.00 - ul. Kościuszki bloki nr 42C, 42D i 44 (3 ks.)

Poniedziałek 20 stycznia, godz. 15.00 – ul. Lipowa bloki nr 16 i 18 (2 ks.) godz. 15.00 - ul. Lubiejewska bloki nr 2B i 2C (2 ks.)

Wtorek 21 stycznia, godz. 15.00 - ul. Kościuszki bloki nr 42, 42A, 42B i 42 E (3ks.) godz. 15.00 - ul. Kościuszki blok nr 46 (1 ks.)

Ogłoszenia parafialne, 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim, 5 stycznia 2014 r.

1. Jutro 6 I 2013 r. Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. tak jak w każdą niedzielę: 7.00; 9.00; 11.00; 12.30;15.00; 18.00. Błogosławienie kredy i kadzidła na każdej Mszy św.

2. Jutro po Mszy św. o godz. 15.00 koncert kolęd w wykonaniu uczniów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Zapraszamy.

3. Uroczystość Objawienia Pańskiego jest dniem modlitwy w intencjach misyjnych Kościoła i wsparciem misjonarzy. Jest to dzień ogólnopolskiej akcji misyjnych kolędników. W naszej parafii „mali kolędnicy” włączą się w misyjną pomoc dzieciom z Konga. Pierwsza grupa kolędników wyruszy dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.30 a druga jutro też po Mszy św. o godz. 12.30. Taca w dniu jutrzejszym przeznaczona jest na misje święte.

4. Dzisiaj odbędzie się czuwanie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie od godz. 16.30 do 18.00 prowadzone przez Wspólnotę Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej oraz Koło Różańcowego przy Wspólnocie. Zapraszamy.

5. Doroczne rejonowe spotkanie Nauczycieli z Księdzem Biskupem w piątek 10 stycznia. O godz. 18.00 Msza św. w Kościele, później spotkanie w auli Zespołu Szkół nr 2, ul. Kościuszki – Ekonomiku. Zapraszamy.

6. Są jeszcze wolne miejsca na wakacyjny wyjazd do Bułgarii i zimowy wyjazd dzieci i młodzieży na narty do Zakopanego. Zapisy u ks. Stanisława.

7. Dzisiaj po Mszy św. godz. 15.00 i jutro 6 stycznia po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się prezentacja multimedialna o gwieździe betlejemskiej i Trzech Królach zdążających do Betlejem.

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Głosie Katolickim – podsumowanie minionego roku : „Pod znakiem inwestycji i nadziei”, „To był rok” . Ciekawe fotografie z ubiegłego roku, o rodzinie: „Rodzina wierzy i wiarę przekazuje. Trudne i błędne budowanie domu”.

Porządek kolędy 5.01. – 14.01.2014 r.

Niedziela 5 stycznia - godz.15.00 – ul. Armii Krajowej (domy prywatne) (2 ks.) - godz. 15.00 - ul. Moniuszki i Fałata (1 ks.)

Poniedziałek 6 stycznia - godz.15.00 – ul. Gołębia, Ptasia, Chabrowa, Złotych Kłosów (2 ks.) - godz. 15.00 – ul. Malczewskiego i Chełmońskiego (1 ks.)

Wtorek 7 stycznia godz. 15.00 – ul. Wyspiańskiego, Działkowa, Cmentarna i Orzeszkowej (domy prywatne) (2 ks.) - godz.15.30 – ul. 11 Listopada z blokami (2 ks.)

Środa 8 stycznia, godz.15.00 – ul . Piłsudskiego (2 ks.) - godz.15.00 – ul. Grota Roweckiego i blok nr 7 (2 ks.)

Czwartek 9 stycznia, godz.15.00 – ul. Księżnej Anny Mazowieckiej bloki nr 2 i 4 (2 ks.) - godz. 15.00 - ul. Tysiąclecia i Konopnickiej (1 ks.)

Piątek 10 stycznia, godz.15.00 – ul. Kościuszki blok nr 38B (4 ks.)

Sobota 11 stycznia, godz. 9.00 – Stacja, ul. Stacyjna (należąca do naszej parafii), ul. Lubiejewska (przy Stacji),ul. Borowa, Wesoła, Wodna, Pasażerska, Torowa, Żale i ul. Fabryczna (3 ks.) godz. 9.00 – Lubiejewo Nowe (1 ks.)

Niedziela 12 stycznia, godz. 15.00 – ul. Lubiejewska (domy prywatne od ul. Sikorskiego do stacji i od mleczarni), ul. Najmoły, Pawłowskiej (2 ks. godz. 15.00 - ul. Zakrzewskiego, Bohaterów Pecynki i Bowidu (1 ks.)

Poniedziałek 13 stycznia, - godz. 15.00 - ul. Orzeszkowej bloki nr 7, 7A, 7B i 7C (3 ks.) - godz. 15.00 - ul. Prusa i blok nr 3 na ul. Prusa (1 ks.)

Wtorek 14 stycznia, godz. 15.00 - ul. Wyczółkowskiego i Sielska (należąca do naszej parafii) (1 ks.) - godz. 15.00 – ul. Kossaka, Gerymskiego i Noakowskiego (1 ks.) - godz. 15.00 - ul. Sikorskiego (od miasta do torów kolejowych) (2 ks.)