II Diecezjalny Turniej Ministrantów i Lektorów w piłce nożnej

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Dnia 14 czerwca w Zambrowie odbył się II Diecezjalny Turniej Ministrantów i Lektorów w Piłce Nożnej.

Z naszej parafii w turnieju wzięły udział trzy drużyny ministrantów, że szkoły  podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej.

Turniej był rozgrywany na 8 boiskach w Zambrowie i Wygodzie.

W sumie w turnieju wzięło udział około 100 drużyn ministranckich z różnych parafii w naszej diecezji.

Nasi ministranci, ze szkoły średniej zajęli - I miejsce, na około 30 drużyn zdobywając główną nagrodę puchar Biskupa Łomżyńskiego, ks. Bp. Janusza Stepnowskiego, ze szkoły podstawowej natomiast zajęli II - miejsce w diecezji, zdobywając puchar Burmistrza Miasta Zambrów P. Kazimierza Dąbrowskiego, a ministranci z gimnazjum niestety tym razem pozostali poza podium.

Gratuluje wygranych meczy i zdobytych pucharów. Puchary można  zobaczyć w sali sportowej.

Ks. Stanisław