Francja, Andora, Hiszpania

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

W DRODZE

11 sierpnia 2014 r. wierni z parafii WNMP w Ostrowi Maz. wyruszyli na autokarową pielgrzymkę do Francji, Andory i Hiszpanii. 44 jej uczestników z ks. Stanisławem na czele odwiedziło miejsca uznane za święte, by w nich poczuć szczególnie bliską obecność sacrum, wpisując się tym samym w odwieczną tradycję peregrynacyjną.

Wyprawa wiodła szlakiem sanktuariów Maryjnych, począwszy od Kaplicy Cudownego Medalika w Paryżu, poprzez Lourdes we francuskich Pirenejach, Katedrę św. Eulalii w Barcelonie, Sanktuarium Czarnej Madonny położone na malowniczej górze Montserrat w Hiszpanii, a zakończywszy na sanktuarium Maryjnym w La Salette we francuskich Alpach.

Pielgrzymka do tych wyjątkowych miejsc miała dla jej uczestników wielowymiarowy charakter. W pierwszej kolejności pielgrzymom przyświecały intencje ściśle religijne – pragnienie poczucia bliskości Boga i oddania Mu czci, podziękowanie Matce Bożej za doznane łaski, poddanie się pokucie i zagłębienie w modlitwie za dalsze błogosławieństwa. Wyjazd służył również zaspokojeniu głęboko zakorzenionej w człowieku potrzeby poznania, stwarzając okazję do poszerzenia wiedzy o odwiedzanych krajach, podziwiania piękna będącego dziełem natury i takiego, które wyszło z rąk ludzkich. Wśród odwiedzanych zabytków były zarówno dzieła sztuki sakralnej jak i świeckiej – Katedra Notre Dame, Bazylika Sacre Coeur, dzieła zgromadzone w muzeum Luwr w Paryżu, arcydzieła Gaudiego: Sagrada Familia, Park Guell, Casa Milo, by wymienić te najważniejsze i najbardziej okazałe. Choć wypełniona trudem podróżowania, pielgrzymka stanowiła także dla jej uczestników swoiste święto. Była czasem bliskiego obcowania z Bogiem, czasem wyłączenia z codzienności, okresem odpoczynku od powszednich obowiązków i utrapień. Była momentem rozmyślań nad sensem własnego istnienia, utwierdzania się w obranej drodze oraz umacniania duchowego. Dla wszystkich biorących w niej udział, podróż ta była głębokim przeżyciem, które z pewnością na długo pozostanie w ich myślach i sercach.

Iza Żyłowska