Bal Sylwestrowy

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Pierwszy  Bezalkoholowy  Bal  Sylwestrowy organizowany przez Domowy Kościół - rejon Ostrów Mazowiecka, pod patronatem Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego oraz przy współudziale Burmistrza Miasta Ostrów Maz.-  Pana Jerzego Bauera, zgromadził w sali balowej „Dworku pod Lwami” w Komorowie liczne pary chętne  do  szalonej zabawy,  prowadzonej przez profesjonalnego wodzireja.

Bal rozpoczął się o godz. 20.00. Para rejonowa Domowego Kościoła – Krystyna i Józef Wysoccy powitali szanownych gości: Ks. Bp. Tadeusza Bronakowskiego, Ks. Dziekana dr. Jana Okułę, Ks. Prałata płk. Sławomira Niewęgłowskiego, moderatora  diecezjalnego  DK -  Ks. Dariusza Krajewskiego  oraz wielu  innych  znakomitych  gości. Po błogosławieństwie Księdza Biskupa na  tę niezwykłą  Noc  i  cały Nowy  2015 Rok,  wszyscy  odtańczyli  tradycyjnego  Poloneza.

Na gości czekały nie tylko  pyszne  dania  i  przystawki, ale również niespodzianki, przygotowane przez małżeństwa ze wspólnoty DK oraz zabawy integracyjne prowadzone przez wodzireja. Nowy Rok powitaliśmy wystrzałami z balonów oraz pokazem fajerwerków. Po efektownym Walcu Świetlistym nastąpiła równie efektowna prezentacja i degustacja Tortu Sylwestrowego. Nie zabrakło również wyboru  Króla  i  Królowej  Balu. Niezwykła  atmosfera  Bezalkoholowego  Balu  Sylwestrowego udzielała się każdemu, co było widać po radosnych twarzach i życzliwych słowach. Mamy nadzieję i wierzymy mocno, że wszyscy uczestnicy świetnie się bawili  i nikt  nie  czuł  braku napojów procentowych. Zabawa trwała do świtu i tylko ból nóg i zmęczenie sprawiło, że rozjechaliśmy się do domów. Podziękowania balowiczów i słowa podziwu, pozwalają przypuszczać, że nie był to pierwszy i ostatni bal bezalkoholowy w naszym mieście.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i energię na przygotowanie Balu: małżonkom, rodzinom, kapłanom, a szczególnie Krysi i Józkowi Wysockim oraz Renacie i Krzysiowi Brzozowskim. Bez pomocy i współpracy wielu ludzi dobrej woli, trudno by było zorganizować taki właśnie bal, gdyż wielu nie wierzyło, że jest to możliwe. Ale pamiętajmy, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Za wszelkie dobro, które się dokonało, niech nasz  Pan Jezus Chrystus będzie uwielbiony.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Małgosia  i  Janusz  Świderscy

Podziękowania

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby I Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy w Ostrowi Mazowieckiej mógł się odbyć, pragniemy gorąco podziękować. Dziękujemy patronom naszego przedsięwzięcia: Ks. Bp. Tadeuszowi Bronakowskiemu, lokalnej Telewizji Kablowej eMazing, Radiu Nadzieja.

Dziękujemy ks. Proboszczom wszystkich parafii ostrowskich dekanatów, szczególne podziękowania składamy ks. dr. Janowi Okule za wspieranie nas, nie tylko duchowo, w pokonywaniu trudności organizacyjnych.

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka, Panu Jerzemu Bauerowi za współorganizację.

Dziękujemy ks. Dariuszowi Krajewskiemu - Moderatorowi Diecezjalnemu DK , za inspirację do podjęcia tego zadania.

Dziękujemy również:

 • ks. Andrzejowi Muzyczakowi - Moderatorowi Rejonowemu DK - za współpracę;

 • wszystkim księżom dekanatów Ostrów Maz. za propagowanie informacji i zachęcanie do uczestnictwa w balu;

 • Panu Kazimierzowi Duckiemu za bezinteresowny (finansowy) dar serca;

 • Prezesowi Lokalnej Telewizji aMazing, Panu Krzysztofowi Warackiemu, za medialny przekaz informacji przed balem i czynny udział w jego otwarciu;

 • Uli Stepniewskiej, która bezinteresownie upiekła piękne , smaczne pierniczki - upominki dla każdego uczestnika balu;

 • wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji zadań związanych z przygotowaniem balu;

 • najgoręcej dziękujemy Renacie  Brzozowskiej za ogromne zaangażowanie

 • Firmie „Discoland” reprezentowanej przez Pana Dariusza Rogalskiego, który pracował z pasją profesjonalisty, aby inni mogli świetnie się bawić;

 • Właścicielce restauracji „Pod Lwami” za smaczne jedzonko i miłą obsługę;

 • wszystkim uczestnikom za udział.  B e z   W a s   b y   n i c  n i e   b y ł o.

  W S Z Y S T K I M  U C Z E S T N I K O M  BALU  jeszcze raz serdeczne   B Ó G  Z A P Ł A Ć  !!

  Krystyna i Józek Wysoccy

  para rej. DK